• Strona główna
  • Bibliologia IV. Studia ofiarowane twórcom toruńskiego bibliotekoznawstwa - Zofii Mołodcównie i Witoldowi Armonowi

Janusz Tondel (red.)

Bibliologia IV. Studia ofiarowane twórcom toruńskiego bibliotekoznawstwa - Zofii Mołodcównie i Witoldowi Armonowi

Nakład wyczerpany

ISBN:
086-01-232--
Rok wydania:
2000
Liczba stron:
456
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
AUNC. Bibliologia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

50,00 zł

miękka

Janusz Tondel (red.)

Bibliologia IV. Studia ofiarowane twórcom toruńskiego bibliotekoznawstwa - Zofii Mołodcównie i Witoldowi Armonowi

Janusz Tondel, Wstęp
Sławomir Kalembka, Zofia Mołodcówna i Witold Armon - twórcy podstaw Katedry Bibliotekoznawstwa UMK
Ewa Jaroszewska, Bibliografia publikacji dr Zofii Mołodcówny oraz wykaz prac magisterskich przygotowanych pod Jej kierunkiem
Ewa Jaroszewska, Bibliografia publikacji dra Witolda Armona oraz wykaz prac magisterskich przygotowanych pod Jego kierunkiem

Lithuanica
Alma Braziuniene, Martynas Maźvydas i początki słowa drukowanego na Litwie
Stanisław Alexandrowicz, Pochodzenie Józefa Naronowicza-Narońskiego, twórcy
topograficznej kartografii Litwy i Prus Wschodnich
KrzysztofNierzwicki, Księgozbiór kartuskiego klasztoru Sanctae Crucis propeBerezam w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie
Sławomir Kalembka, Tajemniczy pamiętnik z powstania 1831 roku na Litwie Ignacego Klukowskiego

Ruch wydawniczy i księgarski
Tomasz Zekin-Kompanowski, Branża wydawniczo-księgarska w ostatniej dekadzie (1989-1999)
Wanda Ciszewska, Jan Kwast (1919-1999). Z dziejów powojennego księgarstwa w Toruniu
Dorota Degen, ,,Akcja skryptowa" w działalności Państwowego Wydawnictwa Naukowego w latach 1951-1956
Mirosław Adam Supruniuk, Dokument o paleniu książek A.D. 1955 Dawna książka i biblioteki
Maria Kalczyńska, Refleksje metodologiczne na marginesie współczesnych badań nad instytucjami książki polskiej w Niemczech
Iwona Imańska, Raz jeszcze o księgozbiorze Jana Ernesta Seilera, bibliofila z Gdańska z przełomu XVII i XVIII w .
JanuszTondel, Przyczynek do dziejów toruńskiego bibliofilstwa w XVIII wieku.Na marginesie książki Krystyny i Sławomira Wyszomirskich, Toruńskiekslibris XVIII wieku w zbiorach Książnicy Miejskiej w Toruniu, Toruń1996
Andrzej Nieuważny, ,,Bonaparta" po ,,Buonapartem", czyli oEstreicherze, wileńskim proboszczu i pierwszej polskiej biografiiNapoleona
Marian Ptaszyk, Cena Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa 1807-1814)
Wojciech Kantak, Działalność biblioteki Muzeum Polski Współczesnej w latach 1945-1951
Małgorzata Flisik, Ksiądz infułat Antoni Liedtke jako bibliotekarz i bibliofil

Czasopiśmiennictwo
Kazimierz Wajda, Ewolucja obrazu Polaków i Polski na łamach "Preussische Jahr-bucher" (do 1914 roku)
Grażyna Gzella, Józef Chociszewski przed sądem pruskim. Skutki jednego artykułu z 1863 roku
Katarzyna Wodniak, Charakterystyka oferty prasowej dla pań w bibliotekach publicznych Torunia w 1998 roku

Informacja naukowa i bibliotekarstwo
Ewa Głowacka, SERVQUAL - metoda oceny subiektywnych odczuć użytkowników w zakresie jakości obsługi biblioteczno-informacyjnej
Ewa J. Nowak-Kurkowska, Przysposobienie informacyjne w Polsce na tle innych krajów
Małgorzata Kowalska, Informacja naukowa i działalność informacyjna w służbie biznesu
Katarzyna Millenia Żurawska, Biblioteka wirtualna z zasobami edukacyjnymi
Veslava Osińska, Grzegorz Osiński, Efektywne wyszukiwanie informacji w sieci WWW
Bronisława Woźniczka-Paruzel, Osoby z niesprawnościami czytelniczymi w bibliotece - sygnalizacja problemu
ArietaTuleya, Wpływ zajęć bibliotecznych na rozwój dziecka z upośledzeniemumysłowym w stopniu umiarkowanym. Studium indywidualnego przypadku
MałgorzataFedorowicz, Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych im. dr.Włodzimierza Dolańskiego - historia i stan obecny

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum