Marcin Wiewióra

Architektura obronna w Nubii od V do XVI wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2129-9
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
257
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,80 zł

miękka

Marcin Wiewióra

Architektura obronna w Nubii od V do XVI wieku

Kategoria produktu:

Architektura obronna w Nubii nigdy nie cieszyła się większym zainteresowaniem. Wynikało to z ogra­niczonego zaawansowania badań nad tą szczególną problematyką, z wyjątkiem fortyfikacji wznoszonych w czasach faraońskich w rejonie II katarakty, które ze względu na s woj ą niezwykłą formę i wielkość od po­czątku zwracały uwagę wielu badaczy. Niewątpliwie duży wpływ na tę sytuację miał również specyficzny charakter pierwszych poważnych prac archeologicz­nych prowadzonych od początku XX stulecia w Nubii - budowa kolejnych tam na Nilu wymuszała prowa­dzenie przede wszystkim badań powierzchniowych rejestrujących stanowiska archeologiczne, z których tylko niewielka część była później przedmiotem syste­matycznych prac wykopaliskowych. Zainteresowanie budownictwem obronnym okresu chrześcijańskiego w Nubii rozpoczęło się praktycznie dopiero w latach 30. XX wieku, kiedy włoski archeolog Monneret de Yillard zwrócił uwagę na fortyfikacje zlokalizowane pomiędzy II i V kataraktą. Stan badań nad tą proble­matyką uległ radykalnej zmianie dopiero w latach 60., kiedy kolejne misje archeologiczne rozpoczęły prace w kilku największych osadach otoczonych murami obronnymi, zlokalizowanych przy granicy egipsko-sudańskiej, w ramach kolejnej akcji ratowa­nia zabytków Nubii. Dopiero ostatnie lata znacznie zintensyfikowały badania chrześcijańskich osad obronnych zlokalizowanych w rejonie pomiędzy III i VI kataraktą w związku z rozpoczęciem budowy nowej tamy na Nilu w pobliżu IV katarakty. 

Przedmiotem tego opracowania jest architektura obronna w Nubii w okresie od początków formowa­nia się trzech królestw - Makurii, Nobadii i Alodii - do ich rozpadu w początkach XVI stulecia. Celem pracy jest nie tylko prezentacja i analiza rozwiązań obronnych będących charakterystycznym elementem osadnictwa w tym okresie, ale przede wszystkim zainicjowanie szerszej dyskusji nad tą ważną pro­blematyką pozostającą na uboczu dotychczasowych zainteresowań badawczych.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum