Roman Buczkowski, Igor Kondzielski, Tomasz Szymański

Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1376-9
Rok wydania:
2002
Liczba stron:
110
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

16,00 zł

miękka

Roman Buczkowski, Igor Kondzielski, Tomasz Szymański

Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Kategoria produktu:

Jednym z najważniejszych odnawialnych bogactw naturalnych Ziemi i podstawą funkcjonowania wszystkich istniejących na niej obecnie ekosystemów lądowych, zarówno tych określanych jako naturalne, jak i antropogenicznie przekształconych lub wykształconych, są gleby. Będąc zewnętrzną, powierzchniową warstwą litosfery są one w największym stopniu narażone na degradację w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Powodem jest tu nie tylko rolnictwo, którego ciągła intensyfikacja wskutek rosnących potrzeb żywnościowych stale zwiększającej się populacji ludzkiej przyczynia się do ich wyjałowienia i zanieczyszczenia różnego rodzaju substancjami mającymi za zadanie zwiększać plony. Zagrożeniami dla gleb są też przemysł i transport mające, poprzez emisje szeregu zanieczyszczeń, zdecydowanie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zanieczyszczenie i degradacja gleb, ich ochrona przed tymi niekorzystnymi zjawiskami, prawna ochrona gleb i prawidłowe nimi gospodarowanie są problemami, którymi zajmują się badacze wielu dziedzin nauki, wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe i organa administracyjne wielu państw. Gleby zanieczyszczone i zdegradowane utraciły częściowo lub całkowicie swoje pierwotne właściwości fizykochemiczne i funkcje biologiczne. Naglącą potrzebą staje się w takich wypadkach podjęcie działań zmierzających do detoksykacji i/lub oczyszczenia takich gleb(...)

Z wprowadzenia

Gleba (Skład chemiczny gleby *Organizmy żyjące wglebie - podział i pełnione funkcje *Właściwości fizyko-chemiczne gleby*Wpływ pH na właściwości sorpcyjne gleby *Wpływ potencjałuoksydacyjno-redukcyjnego na właściwości sorpcyjne gleby *Wpływzawartości substancji organicznej na właściwości sorpcyjne gleby *Wpływtworzenia się kompleksów na właściwości sorpcyjne gleby *Rodzajesorpcji w środowisku glebowym *Matematyczne opis zjawisk sorpcyjnych*Zanieczyszczenie gleby)
Remediacja gleb (Remediacja - definicja ipodstawowe zadania procesu *Procedury remediacji gleb - ogólnezałożenia *Chemiczna remediacja gleb *Biologiczne metody remediacjigleb - krok w przyszłość *Przyszłość fitoremediacji)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum