SKIP_TO
Kategoria: Nauki ścisłe / Chemia

Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Rok wydania:2002 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:110 ISBN:83-231-1376-9
OPIS

Jednym z najważniejszych odnawialnych bogactw naturalnych Ziemi i podstawą funkcjonowania wszystkich istniejących na niej obecnie ekosystemów lądowych, zarówno tych określanych jako naturalne, jak i antropogenicznie przekształconych lub wykształconych, są gleby. Będąc zewnętrzną, powierzchniową warstwą litosfery są one w największym stopniu narażone na degradację w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Powodem jest tu nie tylko rolnictwo, którego ciągła intensyfikacja wskutek rosnących potrzeb żywnościowych stale zwiększającej się populacji ludzkiej przyczynia się do ich wyjałowienia i zanieczyszczenia różnego rodzaju substancjami mającymi za zadanie zwiększać plony. Zagrożeniami dla gleb są też przemysł i transport mające, poprzez emisje szeregu zanieczyszczeń, zdecydowanie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zanieczyszczenie i degradacja gleb, ich ochrona przed tymi niekorzystnymi zjawiskami, prawna ochrona gleb i prawidłowe nimi gospodarowanie są problemami, którymi zajmują się badacze wielu dziedzin nauki, wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe i organa administracyjne wielu państw. Gleby zanieczyszczone i zdegradowane utraciły częściowo lub całkowicie swoje pierwotne właściwości fizykochemiczne i funkcje biologiczne. Naglącą potrzebą staje się w takich wypadkach podjęcie działań zmierzających do detoksykacji i/lub oczyszczenia takich gleb(...)

Z wprowadzenia

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.