Bronisław H. Bladocha

Wolność słowa w systemie medialnym Wielkiej Brytanii

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1582-6
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Bronisław H. Bladocha

Wolność słowa w systemie medialnym Wielkiej Brytanii

[...] celem pracy jest analiza systemu prasowego Wielkiej Brytanii oparta na założeniach ogólnej teorii systemów oraz znalezienie odpowiedzi na postawione na wstępie pytania. Tak sformułowane cele wspierane są celami szczegółowymi, do których należą: określenie systemu społecznego; określenie systemu prasowego; wskazanie zależności między systemem prasowym a systemem społecznym; określenie otoczenia systemu prasowego Wielkiej Brytanii; wyjaśnienie, czy deklarowana w ustawodawstwie wolność prasy w Wielkiej Brytanii jest wolnością rzeczywistą czy tylko pozorną.

Wstęp; Rozdział 1: Teoria systemów i jej zastosowanie do badania systemów prasowych: Założenia teorii systemów jako podstawa budowy systemów prasowych * System polityczny * System prasowy * Wolność środków masowego przekazu * Sens wolności, funkcja i treść prawa * Cztery typy argumentacji za zerwaniem oków państwowej cenzury w Anglii * Międzynarodowe standardy ochrony wolności prasy * Filozofia wolności prasy: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka * Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych * Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Konwencja Europejska) * Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) oraz Europejskiej Komisji Praw Człowieka (EKPC) * Rola wolnej prasy w demokratycznym państwie prawnym; Rozdział 2: Charakterystyka otoczenia systemu prasowego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii: System polityczno-ustrojowy: Królestwo Wielkiej Brytanii * Geneza Wolnego Państwa Irlandii * System polityczny Wielkiej Brytanii: Proces kształtowania się systemu politycznego * Władza ustawodawcza * Władza wykonawcza * Sądownictwo * System wyborczy * System partyjny * Angielska ustawa o dostępie do informacji publicznej * Rola prasy w systemie demokratycznym: Parlament * Rząd * Władza lokalna * Sądownictwo; Rozdział 3: Rozwój brytyjskich środków masowego przekazu do lat osiemdziesiątych XX wieku: * Powstanie prasy brytyjskiej i jej rozwój do końca XVI wieku * Nowożytna prasa brytyjska: Tworzenie prasy, działalność i finanse * Kwestie własności * Działalność programowa * Źródła finansowania * Interesy reklamodawców * Koncentracja prasy; Rozdział 4: Podstawy prawne wolności prasy w brytyjskim systemie prasowym: * OfficialSecretsAct * Chudren's and Young Person's Act * Criminal Justice Act i Magistrates Courts Act * Representation of the People Act * Contempt of Court Act * Broadcasting Act * Emergency Provision * Prevention of Terrorism * Local Govemment Act (Thatcher Act) and Public Bodies (Admission to Meetings) Act * Police and Criminal Evidence Act * Data Protection Act; Rozdział 5: Praktyczne funkcjonowanie brytyjskiego systemu prasowego: * Prawo do prywatności i jego ochrona * Ochrona zaufania i prywatności a wolność prasy * Prawo autorskie i jego ochrona * Zniesławienie prasowe * Wolność prasy w świetle przepisów regulujących kwestię zniesławienia * Komisja skarg prasowych * Komisja skarg na działalność nadawczą * Defence, Press and Broadcasting Advisory Committtee * Działalność Secretary of the Cabinet * Cenzura obyczajowa * Cenzura obyczajowa a wolność prasy * Odpowiedzialność za naruszenia * Bluźnierstwo; Zakończenie; Bibliografia; Freedom of speech m mass media system of Great Britain (Summary)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum