Barbara Brodzińska, Marek Jeziński (red.)

Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów i perspektyw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2313-2
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
266
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Barbara Brodzińska, Marek Jeziński (red.)

Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów i perspektyw

Kategoria produktu:

Głównym celem Autorów studiów zamieszczonych w książce było uwzględnienie specyfiki wybranych zagadnień, a przede wszystkim podkreślenie kwestii dotyczą­cych życia społecznego i politycznego człowieka w kontekście płci kulturowej. Róż­norodność tematyki podjętej w publikacji (historia i współczesność ruchu kobiecego, edukacja, prawo, kultura popularna i sztuka wysoka, polityka, wybory, system me­dialny, rynek pracy) oraz jej interdyscyplinarność i bogactwo perspektyw możliwe dzięki autorom zajmujących się różnymi dziedzinami nauk społecznych, pozwalają na wszechstronne ukazanie problematyki i włączenie się do dyskusji na temat roli płci w życiu publicznym.
Książka jest zbiorem artykułów prezentujących problematykę szeroko rozumia­nych uwarunkowań funkcjonowania płci w życiu publicznym. Dyskusja na ten temat tocząca się w Polsce, począwszy od pierwszych lat pokomunistycznego prze­łomu, pokazuje przemiany dokonujące się w obyczajowości Polaków zarówno w sfe­rze instytucjonalnej, jak i społecznej. Kwestie przemian kulturowych, rynku pracy, podnoszenia kwalifikacji, bezrobocia, aktywności społeczno-politycznej oraz udzia­łu kobiet w gremiach ustawodawczych i decyzyjnych na szczeblu ogólnokrajowym (parlament) i lokalnym (samorząd) to wątki kluczowe pojawiające się w niniejszej dyskusji. Tropy te stanowią także główne zainteresowanie Autorów obecnych w ni­niejszej publikacji.

Od Redaktorów
I. Płeć w sferze społecznej
Katarzyna Wiechowska, Płeć a sfera publiczna. Koncepcja relacji między płcią a sferą publiczną
w myśli Judith Butler / 11
Maria Wincławska, Głos Harriet Martineau w kwestii kobiecej / 19
Aneta Niewęgłowska, Wiedza - oręż równouprawnienia. Szkolnictwo żeńskie w zaborze pruskim w latach 1815-1918 / 31
Magdalena Bergmann, Autoportret feminizmu we współczesnej Polsce / 43
Milena Buć, Wpływ zaprogramowania kulturowego na stopień maskulinizacji społeczeństwa polskiego / 55
Robert Dziemba, „Słaba płeć" w silnych mediach / 67
Natalia Sarata, Zrób to sama, czyli sposób na dyskryminację / 79
Dominika Kosiewicz- Wawrzonkowska, Czy kobieta może być ekspertem? / 89
Aleksandra Seklecka, Tożsamość płciowa wobec wyzwań XXI wieku, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych / 99
Łukasz Wojtkowski, Futbol — mężczyźni dla mężczyzn? /111
Marek Jeziński, „Jezus umarł za cudze grzechy, ale nie za moje..." Patti Smith w poszukiwaniu mitologii / 121
Edyta Lorek-Jezińska, Płeć a interpretacja - feministyczne re-wizje kanonu literatury /    133
II. Płeć w sferze politycznej
Łukasz Wawrowski, „Zintegrowany model wyjaśniania" - w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych / 145
Zofia Kinowska, Posłanki IV kadencji - życie prywatne a zawodowe    / 159
Barbara Brodzińska, Praca u podstaw, czyli aktywność polityczna kobiet na szczeblu lokalnym. Toruńskie radne kadencji 2002-2006 / 173
Wojciech Peszyński, Kobiety w wyborach do Sejmu RP 1991-2005    / 185
Anna Tarnowska, Narodziny „trzeciej płci". Kobieta w prawie publicznym II RP / 197
Anna Pacześniak, Kwoty i parytety w Europie - teoria i praktyka / 211
Karolina Sokołowska, „I ty możesz zostać prezydentką!" o formach aktywizacji politycznej kobiet w USA / 223
Magdalena Notuak-Paralusz, Ustawodawstwo dotyczące równości statusów. Czy potrzebne są dodatkowe regulacje prawne poprawiające status kobiet? / 231   
Bibliografia / 245

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum