Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski (red.)

Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw, t. 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2346-0
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
210
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Polsko-czeskie seminarium prawnicze
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski (red.)

Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw, t. 1

Kategoria produktu:

Prezentowany tom zawiera materiały I Polsko-Czeskiego Seminarium Prawniczego, które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 15-16 października 2008 roku.
Spotkania uczonych czeskich i polskich mają już swój ą tradycję, a celem ich jest obustronne pogłębianie wiedzy o przekształceniach ustrojowych zacho­dzących w obu krajach z perspektywy prawnoporównawczej. Pomysłodawcami i realizatorami idei takich spotkań są uczeni czescy Vera i Jifi Jiraskovie z uni­wersytetów w Pradze i w Ołomuńcu oraz po stronie polskiej Zbigniew Witkowski, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpracujący ze sobą od z górą dwudziestu lat. Pomysł spotkań naukowych narodził się w Pradze w 2007 r., a już rok później 15-16 października 2008 r., w Toruniu odbyło się pierwsze seminarium, pokłosiem którego jest niniejsza publikacja pod redakcją Zbigniewa Witkowskiego, Very Jiraskovej oraz Katarzyny M. Witkowskiej-Chrzczonowicz.
Tom składa się z ośmiu referatów (czterech czeskich i czterech polskich) oraz siedmiu komunikatów naukowych młodych uczonych czeskich i polskich (cztery polskie i trzy czeskie). By zapewnić szerszy odbiór wydawnictwa, postanowiliśmy opublikować teksty autorów czeskich w języku czeskim, ale z obszernymi streszczeniami polskimi, i odwrotnie, teksty autorów polskich (z dwoma wyjątkami) w języku rodzimym z obszernymi streszczeniami w ję­zyku czeskim).

Wstęp
Zbigniew Witkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Otwarcie I Polsko-Czeskiego Seminarium Prawniczego
Zbigniew Witkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wprowadzenie do obrad seminarium

Referaty
Karel Klíma (Západočeská univerzita v Plzni) - Ústava ČR v komparativním pohledu moderní ústavy
Agnieszka Bień-Kacała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku po 11 latach jej obowiązywania
Věra Jirásková (Univerzita Karlova v Praze) - Zákonodárná moc v Ústavě České republiky z roku 1993 - stav právní a praxe fungování
Andrzej Szmyt (Uniwersytet Gdański) - Władza ustawodawcza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.Stan prawny i praktyka ustrojowa w obszarze napięć
Jiří Jirásek (Univerzita Palackého v Olomouci) - Výkonná moc v Ústavě České republiky z roku 1993 - právní stav a praxe fungování
Dariusz Górecki (Uniwersytet Łódzki) - Władza wykonawcza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Stan prawny i praktyka ustrojowa
Jíří Zemánek (Univerzita Karlova v Praze) - Meze ústavní autonomie EU a členských států
Katarzyna M. Witkowska-Chrzczonowicz - (Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni) - Ústavněprávní podmínky přistoupení a členství Polské republiky v Evropské unii
Komunikaty naukowe
Michal Bartoň (Univerzita Palackého v Olomouci) - Úloha Ústavního soudu při posuzování souladu národního a evropského práva - zkušenost z ČR
Jan Kudrna (Uniwersytet Karola w Pradze) - Praktyczne zastosowanie konstytucyjnej zasady równości na poziomie ustawowym
Radovan Suchánek (Univerzita Karlova v Praze) - Knávrhům na vyvolání referenda ve věci umístění vojenské základny USA v České republice
Aleksandra Kustra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Koncepcja „złożonej normy ustawowej" w kontekście orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących kodeksu etyki lekarskiej
Magdalena Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Charakter prawny kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do powoływania sędziów
Marcin Minkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Szymon Urzędowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Instytucja skargi konstytucyjnej w Polsce

Informacja o autorach
Lista uczestników I Polsko-Czeskiego Seminarium Prawniczego

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum