• Strona główna
  • Filozofia
  • Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim Teajtecie na tle myśli sofistycznej

Zbigniew Nerczuk

Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim Teajtecie na tle myśli sofistycznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2376-7
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
206
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Monografie z historii filozofii
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Zbigniew Nerczuk

Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim Teajtecie na tle myśli sofistycznej

Kategoria produktu:

Z antyczną sofistyką wiązane sączęsto dwie tezy: jest ona rozumiana jako pewien nurt, którego przedstawiciele wraz z Sokratesem dokonali radykalnej zmiany w przedmiocie zainteresowań filozofii, zwracając się w kierunku rozważań skoncentrowanych na człowieku i jego świecie. Ponadto, na ogół przyjmuje się, że poglądy poszczególnych sofistów nie składają się na żaden zwarty system, a centrum zainteresowań sofistów stanowi element praktyczny w postaci sztuki słowa przyjmującej postać retoryki czy erystyki. Źródłem takiego przekonania jest w dużej mierze ubóstwo źródeł, które ze względu na swój fragmentaryczny charakter nie ułatwiają zadania rekonstrukcji całości poglądów poszczególnych sofistów. Drugą przyczyną jest tradycja interpretacyjna, z braku innych źródeł, opierająca się w wielkiej części na przekazach sofistom niechętnych. Platoński dialog Teajtet stwarza dobrą okazję do zmiany obiegowego przekonania i rekonstrukcji fundamentów filozoficznych leżących u podstaw myśli głównego przedstawiciela sofistyki, jakim jest Protagoras. Wprawdzie problem atrybucji poglądów przedstawianych w dialogu jako Protagorasowe (opisywanych również jako stanowisko "zwolenników zmienności") jest wielce kontrowersyjny, to jednak wiele wskazuje na to, że Platon przypisuje obozowi "zwolenników zmienności" (którego głównym przedstawicielem jest Protagoras) pewien zwarty projekt. Rekonstrukcja czterech składowych tego projektu, jakimi są: teoria spostrzegania (metaxy), koncepcja zmiennej rzeczywistości, zagadnienie prawdy oraz wynikające z nich rozumienie języka pozwala sądzić, że zawiera on wiele motywów obecnych w zachowanych przekazach dotyczących sofistyki czy samego Protagorasa. Z tej perspektywy poglądy "zwolenników zmienności", które  mogą z dużym prawdopodobieństwem być przypisywane Protagorasowi, nie są już tylko zbiorem luźnych, wyrwanych z kontekstu przekonań (takich jak np. homo-mensura, teza względności rzeczyczy koncepcja języka), ale stanowią pewną systematyczną całość składającą się z komplementarnych elementów.
WSTĘP
1. Dialog Teajtet
2. Sofistyka i Protagoras - problemy związane z rekonstrukcją poglądów
3. Kontrowersyjność przekazu w Teajtecie
4. Problem atrybucji poglądów
5. Cel pracy

WPROWADZENIE DO DIALOGU TEAJTET
1. Miejsce dialogu Teajtet w twórczości Platona
2. Problematyka i konstrukcja Teajteta
2.1. Forma i problematyka Teajteta na tle innych dialogów „sofistycznych"
2.2. Konstrukcja tekstu
2.3. Przedstawienie postaci

Rozdział I
KONCEPCJA METAKSY
1. Atrybucja„tajemnej nauki"
2. Sofistyka a filozofia przyrody
3. Treść i źródła koncepcji metaksy
3.1. Omówienie koncepcji metaksy
3.2. Koncepcja metaksy a tradycja filozoficzna

Rozdział II
WIZJA ZMIENNEJ RZECZYWISTOŚCI
1. Atrybucja wizji zmiennej rzeczywistości
1.1. Argument z przekazów dotyczących Protagorasa
1.2. Argument ze spójności kompozycji dialogu Teajtet
2. Koncepcja „bytu w ruchu" (pheromene ousia)
2.1. Spójny projekt zwolenników zmienności
2.2. Ruch jako arche
3. Koncepcja metaksy jako proces konstytuowania się rzeczy (chremata)
3.1. Poioun,paschon i homilia
3.2. Aisthesis i aistheton
3.3. Phora
3.4. Chrema
4. Gignesthai i einai
5. Zagadnienie tożsamości rzeczy
5.1. Wątek podobieństwa
5.2. Problem jedna

Rozdział III
STANOWISKO EPISTEMOLOGICZNE ZWOLENNIKÓW ZMIENNOŚCI W TEAJTECIE A SOFISTYKA
1. Główne elementy teorii poznania w Teajtecie (151d-187a)
1.1. Episteme = aisthesis („spostrzeżenie jest wiedzą")
1.1.1. Pierwsza propozycja (episteme = mathemata i technai)
1.1.2. Druga propozycja (episteme = aisthesis)
1.1.2.1. Aisthesis
1.1.2.2. Pathe
l .2. Homo-mensura
1.2.1. Problemy interpretacyjne
1.2.2. Koncepcja homo-mensura w Teajtecie
1.2.2.1.Emaiiphainesthai
1.2.2.2. Prywatność spostrzeżeń
1.3. Zniesienie kategorii prawdy i fałszu w Teajtecie
1.4. Odrzucenie sprzeczności w Teajtecie
2. Koncepcja teoriopoznawcza w Teajtecie a epistemologia sofistów
2.1. Rozważania epistemologiczne w sofistyce
2.2. Rozważania w Teajtecie a epistemologia sofistów
2.2.1. Fenomenalizm koncepcji w Teajtecie
2.2.2. Zagadnienie stanów w sofistyce
2.2.3. Rozważania w Teajtecie a sofistyczna teza ouk estin antilegein

ROZDZIAŁ IV
DIALOG TEAJTETA. SOFISTYCZNA KONCEPCJA JĘZYKA
Wstęp
1. Korelacja bytu, myśli i mowy w koncepcji Parmenidesa
2. Koncepcja języka w ujęciu zwolenników zmienności w Teajtecie
2.1. Korelacja spostrzeżenia i bytu
2.2. Korelacja logos i aisthesis
3. Postulaty poprawnego języka
3.1. Heraklit i Parmenides
3.2. Język zmienności w Teajtecie
3.2.1. Projekt nowego języka
3.2.1.1. Odrzucenie einai
3.2.1.2. Odrzucenie zaimków
3.2.1.3. Sprzeczność języka w Teajtecie a sofistyczna antylogika

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Wykaz skrótów
Teksty źródłowe i wydania fragmentów
Wybrane przekłady dialogu
Przekłady innych tekstów źródłowych
Komentarze do dialogu
Opracowania
Each of us is a measure. The project of advocates of change in Plato's Theaetetus as compared with sophistic thought. Summary

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Zbigniew Nerczuk

    Filolog klasyczny i historyk filozofii starożytnej. Pracuje w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Interesuje się filozofią grecką, przede wszystkim Platonem, ruchem sofistycznym i sceptycyzmem. Jest autorem dwu monografii „Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem” oraz „Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim «Teajtecie» na tle myśli sofistycznej”, tłumaczem traktatów Sekstusa Empiryka („Przeciw uczonym” oraz „Przeciw fizykom. Przeciw etykom”), a także dzieł św. Tomasza z Akwinu, Pico della Mirandoli i H.-G. Gadamera. W swych pracach zmierza do rekonstrukcji historycznego i literackiego wymiaru dyskusji filozoficznych, opartej na analizie strukturalnej i językowej tekstu.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum