Mocarska-Tycowa Zofia, Ewa Owczarz, Mirosława Radowska-Lisak

Litteraria Copernicana 2(4)/2009: Dygasiński

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISSN:
1899-315X
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
304
Typ okładki:
miękka
Format:
200 x 250 mm
Seria:
Litteraria Copernicana
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

miękka

Mocarska-Tycowa Zofia, Ewa Owczarz, Mirosława Radowska-Lisak

Litteraria Copernicana 2(4)/2009: Dygasiński

W roku 2009 przypada 170. rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego. Któż pamiętałby o niej w rozgłosie innych ważnych rocznic? Dygasiński znowu nie ma szczęścia. Co prawda Rada Powiatu Pińczowskiego uczciła lokalnie jego pamięć, inicjując rocznicowe obchody (Rok Adolfa Dygasińskiego), jednak pozostaje on nadal w cieniu wielkich, jak mu się to zdarzało za życia, podobnie jak np. Narcyzie Żmichowskiej (190. rocznica urodzin), Ludwikowi Sztyrmerowi (200. rocznica urodzin). Uchwałą Sejmu bieżący rok ogłoszono Rokiem Juliusza Słowackiego. Dygasiński znalazł się w szacownym gronie głośnych twórców, jak Helena Modrzejewska, Mieczysław Karłowicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, których rocznice śmierci wypadałoby uczcić w 2009 roku.
Jubileusze wielkich obchodzone są okazale; odbywają się sesje międzynarodowe i konferencje ogólnopolskie, wystawy, przedstawienia teatralne i festiwale. Zagłuszają one inicjatywy poświęcone twórcom mniej znanym. Sądziłyśmy więc, że najszczęśliwszą formą przypomnienia Dygasińskiego będzie poświęcenie mu numeru pisma, w którym znalazłyby się różne spojrzenia na autora Zająca mające szanse przełamać jego dotychczasowy spetryfikowany wizerunek, a może nawet ukazać pisarza w pełni twórczej i człowieczej różnorodności.
Dygasiński pozostaje pisarzem minorum gentium - z tym trzeba się już pogodzić. Jest natomiast znakomitym reprezentantem swego pokolenia, pokolenia Szkoły Głównej, młodych ludzi, którzy wywodzili się ze środowisk prowincjonalno-drobnoszlacheckich, a tworzyli pierwsze pokolenie polskiej inteligencji o takim rodowodzie. Dygasiński jako pisarz przylega do tego rodowodu, wpisuje się weń za sprawą różnych akcji wydawniczych, dydaktycznych, społeczno-kulturalnych i literackich. Pozostaje przy tym pisarzem wiejsko-miejskim, dokumentarystą wsi ówczesnej i rejestratorem pewnych przejawów życia miejskiego (Warszawy przede wszystkim), zwłaszcza takich, które wynikały z bolesnych procesów urbanizacji i zachodzących przemian mentalności związanych z dogłębną przebudową społeczną.
Funkcjonuje utrwalony i schematyczny wizerunek Dygasińskiego jako pisarza naturalisty, portrecisty zwierząt. A przecież jego proza o tematyce wiejskiej, jak i miejskiej w przejmujący sposób wprowadza w problematykę egzystencji ludzkiej: człowiek poddany jest tu obserwacji ze szczególnej perspektywy - biedy, zapóźnienia cywilizacyjnego, poniżających godność ludzką warunków, prymitywizmu i prowincjonalnego zastoju, który stał się udziałem ziem zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX wieku. Czytanie Dygasińskiego w tym kontekście może być bardzo pouczające dla dzisiejszych czytelników.
Mamy nadzieję, że zgromadzone w numerze prezentacje tej nietuzinkowej postaci i wieloaspektowej twórczości pozwolą ujrzeć inną twarz Dygasińskiego: świadka swoich czasów, portrecisty tego świata - świata, który odszedł (na szczęście) bezpowrotnie i o którym warto by pamiętać, że właśnie stamtąd jesteśmy.
Redagując ten numer, spotkałyśmy się z serdecznym odzewem badaczy z różnych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Okazuje się więc, że Adolf Dygasiński nie jest pisarzem martwym i nieobecnym w świadomości historyków literatury (i nie tylko). Wszystkim, którzy współtworzą niniejszy monograficzny numer, składamy serdeczne podziękowania, również instytucjom (archiwum, muzea) oraz regionalnym badaczom entuzjastom podtrzymującym pamięć o pisarzu na terenach serdecznie mu bliskich.

Od redaktorek

STUDIA I ROZPRAWY

Andrzej Dziubiński
Wędrówka po Ponidziu Pińczowskim śladami życia i twórczości Adolfa Dygasińskiego

Jolanta Sztachelska
Od Darwina do mitu. Rzecz o Adolfie Dygasińskim

Mirosława Radowska-Lisak
Adolf Dygasiński i duch wiejskości. Kilka propozycji badawczych

Maria Jolanta Olszewska
„Tragedia chłopska", czyli Dramaty lubądzkie Adolfa Dygasińskiego

Mirosława Radowska-Lisak
Mniej cudowna bajka. O baśniowości Beldonka Adolfa Dygasińskiego

Danuta Knysz-Tomaszewska
Świat zwierząt w małych formach narracyjnych Adolfa Dygasińskiego i w malarstwie Józefa Chełmońskiego

Tomasz Sobieraj
Poemat witalizmu. O Godach życia Adolfa Dygasińskiego

Ewa Ihnatowicz
Kollokacja czterdzieści lat później. Właściciele

Katarzyna Lesicz-Stanisławska
Tekst warszawski. Z Adolfem Dygasińskim na warszawskim bruku

Bogdan Mazan
Z doświadczeń granicznych Adolfa Dygasińskiego (krakowska katastrofa, jej przebieg, konteksty i reminiscencje)

Maciej Gloger
Adolf Dygasiński i narodziny nowoczesnej świadomości narodowej

Mariusz Zawodniak
Dygasiński i „nowe literaturoznawstwo"

Daniel Schümann
Piewca przyrody - obrońca polskości - krytyk społeczny. Przyczynek do recepcji Dygasińskiego w Niemczech


Urszula Sokólska
„Modrzy się chaber, czerwieni mak polny", czyli o świecie barw w Zającu Adolfa Dygasińskiego

Agnieszka Wałęga
Postać Adolfa Dygasińskiego w polskich podręcznikach do historii wychowania

ARCHIWALIA, MATERIAŁY, WYWIADY

Notatki Adama Grzymały-Siedleckiego na marginesie Pism wybranych Adolfa Dygasińskiego

Portret podwójny. Z prof. Ewą Paczoską o prof. Kulczyckiej-Saloni, naturalizmie i Dygasińskim rozmawia Michał Krajkowski

Głód akceptacji. Z prof. Zofią Mocarską-Tycową rozmawiają Mirosława Radowska-Lisak i Przemysław Kaniecki

Zdziwienia Dygasińskim. W 170 rocznicę urodzin pisarza o swoich naukowych zainteresowaniach rozmawiają Katarzyna Lesicz-Stanisławska (UW) i Mirosława Radowska-Lisak (UMK)

MISTRZOWIE

Danuta Knysz-Tomaszewska
Pamiętajmy o naszych mistrzach. Janina Kulczycka-Saloni, badaczka naturalizmu polskiego (1912-1998)

RECENZJE

Maria Janion, Bohater, spisek, śmierć: wykłady żydowskie (Michał Krajkowski)

Marek Kwapiszewski, Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego (Elżbieta Kiślak)

Ursula Phillips, Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia (Ewa Owczarz)

Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego. Artykuły z konferencji naukowej doktorantów (UJ i ASP Kraków, 8-9 listopada 2007), red. A. Czabanowska-Wróbel, D. Jarząbek, D. Saul (Eliza Kącka)

Katarzyna Norkowska, Ein vereinahmter Klassiker? Das Goethe-Bild im Werk Gottfried Benns (Tomasz Waszak)

Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycznym, red. Mirosława Buchholtz (Zbigniew Białas)

VARIA

Kindlers Literatur Lexikon (Leszek Żyliński)

STRESZCZENIA

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum