• Strona główna
  • Geografia
  • Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007

Przemysław Charzyński, Cezary Kabała

Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2425-2
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
145
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Przemysław Charzyński, Cezary Kabała

Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007

Kategoria produktu:

Wstęp

Pierwsza oficjalna wersja Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata (World Reference Base for Soil Resources - WRB) ukazała się na 16. Światowym Kongresie Gleboznawczym w Montpellier w roku 1998. Jednocześnie została ona uznana przez Międzynarodową Unię Gleboznawczą (IUSS) za system służący celom korelacji i komunikacji.

Po ośmiu latach zbierania danych i intensywnego testowania systemu na całym świecie powstała nowa wersja klasyfikacji WRB. Publikacja niniejsza stanowi efekt pracy zarówno autorów wersji wcześniejszych, jak i licznej grupy gleboznawców, którzy uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej WRB Międzynarodowej Unii Gleboznawczej.

Globalizacja wymaga harmonizacji i korelacji terminologii naukowej zarówno w gleboznawstwie, jak i innych naukach. Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie istotnym wkładem w gleboznawstwo i dzieło upowszechniania wiedzy o glebie w społeczeństwie.

Powstanie publikacji umożliwił długotrwały wysiłek dużej grupy ekspertów wsparty organizacyjnie przez Międzynarodową Unię Gleboznawczą, Międzynarodowe Centrum Informacji o Glebie (ISRIC) i Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO).

Erika Micheli (Przewodnicząca), PeterSchad (Wiceprzewodniczący) i Otto Spaargaren (Sekretarz) Grupa Robocza WRB Międzynarodowej Unii Gleboznawczej

David Dent
Międzynarodowe Centrum Informacji o Glebie (ISRIC)

Freddy Nachtergaele
Wydział Kształtowania Ziemi i Wody FAO

Wstęp
Podziękowania
Lista skrótów i akronimów

Rozdział 1.
Geneza i założenia metodyczne klasyfikacji zasobów glebowych świata
Historia
Od początku do pierwszej edycji z roku 1998
Od pierwszej edycji w 1998 roku do drugiej w roku 2006
Zasady
Konstrukcja systemu
Klucz do oznaczania głównych grup glebowych
Poziom kwalifikatorów
Główne zasady stosowania kwalifikatorów w WRB
Geograficzny wymiar kwalifikatorów WRB - harmonizowanie ze skalą mapy
Przedmiot klasyfikacji w WRB
Zasady klasyfikacji
Etap pierwszy
Etap drugi
Etap trzeci
Przykład klasyfikacji gleby wg WRB

Rozdział 2.
Poziomy diagnostyczne, właściwości diagnostyczne i materiały diagnostyczne
Poziomy diagnostyczne
Poziom Albie
Poziom Anthraquic
Poziom Anthric
Poziom Argic
Poziom Calcic
Poziom Cambic
Poziom Cryic
Poziom Duric
Poziom Ferralic
Poziom Ferric
Poziom Folie
Poziom Fragic
Poziom Fulvic
Poziom Gypsic
Poziom Histic
Poziom Hortic
Poziom Hydragric
Poziom Irragric
Poziom Melanie
Poziom Mollic
Poziom Natric
Poziom Nitic
Poziom Petrocalcic
Poziom Petroduric
Poziom Petrogypsic
Poziom Petroplinthic
Poziom Pisoplinthic
Poziom Plaggic
Poziom Plinthic
Poziom Salic
Poziom Sombric
Poziom Spodic
Poziom Takyric
Poziom Terric
Poziom Thionic
Poziom Umbric
Poziom Vertic
Poziom Voronic
Poziom Yermic
Właściwości diagnostyczne
Właściwości andic
Właściwości aridic
Właściwości ferralic
Właściwości geric
Glejowa mozaika barw
Językowatość albeluvic
Lita skała
Nagła zmiana uziarnienia
Nieciągłość litologiczna
Stagnoglejowa mozaika barw
Warunki redukcyjne
Wtórne węglany
Właściwości vertic
Właściwości virtic
Materiały diagnostyczne
Artefakty
Fluwialny materiał glebowy
Gipsowy materiał glebowy
Koluwialny materiał glebowy
Limniczny materiał glebowy
Lita skała techniczna
Mineralny materiał glebowy
Organiczny materiał glebowy
Ornitogeniczny materiał glebowy
Siarczkowy materiał glebowy
Materiał glebowy tefrik
Węglanowy materiał glebowy

Rozdział 3.
Klucz do oznaczania głównych grup gleb wraz z listą kwalifikatorów prefiksowych i sufiksowych

Rozdział 4.
Właściwości, rozmieszczenie, wykorzystanie i ochrona głównych grup gleb
Acrisols
Albeluvisols
Alisols
Andosols
Anthrosols
Arenosols
Calcisols
Cambisols
Chernozems
Cryosols
Durisols
Ferralsols
Fluvisols
Gleysols
Gypsisols
Histosols
Kastanozems
Leptosols
Lixisols
Luvisols
Nitisols
Phaeozems
Planosols
Plinthosols
Podzols
Regosols
Solonchaks
Solonetz
Stagnosols
Technosols
Umbrisols
Vertisols

Rozdział 5.
Definicje elementów słowotwórczych dla jednostek drugiego rzędu w klasyfikacji WRB
Bibliografia
Aneksy
Aneks 1. Zestawienie procedur analitycznych dla charakterystyki gleb
Aneks 2 . Zalecone oznaczenia kodowe głównych grup glebowych, kwalifikatorów i przedrostków uściślających

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum