Krzysztof Wawrzonkowski

Smak, geniusz, sztuka. Filozofia piękna Alexandra Gerarda w świetle estetyki kantowskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2421-4
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
228
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Seria:
Monografie z historii filozofii
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,30 zł

twarda

Krzysztof Wawrzonkowski

Smak, geniusz, sztuka. Filozofia piękna Alexandra Gerarda w świetle estetyki kantowskiej

Kategoria produktu:

Współczesne dyskusje wokół estetyki filozoficznej wciąż odnoszą się do zdobyczy  osiemnastowiecznych myślicieli, zwłaszcza do powszechnie wówczas dyskutowanych przez nich zagadnień smaku estetycznego i specyficznej postawy odbiorcy wobec dzieła sztuki, jaką jest bezinteresowność. Dzisiejsza literatura często odnosi się do prac Shaftesbury’ego, Hume’a czy Kanta. W mniejszym stopniu współcześni badacze odwołują się do pism ich poprzedników, takich jak chociażby Francis Hutchson, Edmund Burke czy Archibald Alison. Niniejsza książka ma więc za zadanie, choćby w niewielkim zakresie, przyczynić się do uzupełnienia tych luk. Koncepcją, która stanowiła podsumowanie wcześniejszej estetyki, a jednocześnie wywarła największy wpływ na jej dalsze losy, była teoria stworzona przez Immanuela Kanta. Z tego powodu w niniejszej pracy porównuję tę teorię z koncepcją Alexandra Gerarda, autora fundamentalnych dzieł An Essay on Taste i An Essay on Genius.

Krzysztof Wawrzonkowski
Fragment wstępu

WSTĘP
PRZEDKRYTYCZNE ROZWAŻANIA KANTA

Rozdział I
SMAK ESTETYCZNY
1. Alexander Gerard i siedem smaków
1.1. Zagadnienie zmysłów wewnętrznych i ich zjednoczenie
1.2. Pojęcie smaku estetycznego
2. Immanuel Kant i refleksyjna władza sądzenia
2.1. Teoriopoznawcze podstawy estetyki - władza sądzenia
2.2. Antynomia sądów smaku

Rozdział II
WARUNKI OBIEKTYWNOŚCI SĄDÓW ESTETYCZNYCH

1. Pojęcie sprawdzianu smaku
1.1. Davida Hume'a projekt uzasadniania sądów smaku
1.2. Ludzka natura jako sprawdzian smaku
2. Kant i znamiona sądów smaku estetycznego

Rozdział III
ZAGADNIENIE KSZTAŁCENIA SMAKU

Rozdział IV
O WZAJEMNYM POWIĄZANIU GENIUSZU I SMAKU W SZTUCE
1. Koncepcja piękna Alexandra Gerarda
2. Teoria geniuszu Alexandra Gerarda
3. Genialność jako dar natury - teoria geniuszu Immanuela Kanta

BIBLIOGRAFIA

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Krzysztof Wawrzonkowski

    ur. w 1979 roku we Włocławku. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się na podstawie pracy Teorie wzniosłości w osiemnastowiecznych brytyjskich koncepcjach estetycznych od Addisona do Burke'a. Zajmuje się historią filozofii nowożytnej i współczesnej, zwłaszcza brytyjskimi teoriami poznania i osiemnastowieczną myślą estetyczną.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum