Andrzej Pydyn (red.)

Archeologia Jeziora Powidzkiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2502-0
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
278
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Andrzej Pydyn (red.)

Archeologia Jeziora Powidzkiego

Kategoria produktu:

Przygotowując do druku tom poświęcony archeologii Jeziora Powidzkiego, zauważyłem, że jego tematyka ewoluowała w podobny sposób jak tematyka badawcza realizowana w trakcie kilku sezonów badań terenowych. Prace te zapoczątkowały informacje o odnalezieniu pradziejowych naczyń ceramicznych w strefie brzegowej jeziora. Już pierwsze nurkowania pozwoliły na wstępną lokalizację stanowiska związanego z późną fazą osadnictwa ludności kultury łużyckich pól popielnicowych. Pozytywne rezultaty przeprowadzonych poszukiwań stały się impulsem do realizacji projektu systematycznych penetracji podwodnych strefy brzegowej Jeziora Powidzkiego. Ich wynikiem było odnalezienie 14 punków archeologicznych1 związanych z działalnością ludzką w okresach od późnej epoki brązu, przez średniowiecze, po czasy nowożytne. Poza tym zlokalizowano i określono zasięg dwóch stanowisk archeologicznych związanych ze schyłkową fazą łużyckich pól popielnicowych.

Lista autorów /9
Wstęp /11
Andrzej Pydyn - Archeologiczne penetracje podwodne strefy przybrzeżnej Jeziora Powidzkiego /15
Anna Rembisz - Przedmioty użytkowe z osady z wczesnej epoki żelaza w Powidzu, pow. Słupca, woj. wielkopolskie (stanowisko 16) /41
Anna Rembisz - Przedmioty użytkowe z osady z wczesnej epoki żelaza w Polanowie pow. Słupca, woj. wielkopolskie, stanowisko 12 (z badań w latach 2004-2006) /77
Andrzej Pydyn, Anna Rembisz - Osadnictwo ludności łużyckich pól popielnicowych w strefie brzegowej Jeziora Powidzkiego /99
Joanna Abramów - Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego na zachodnim brzegu Jeziora Powidzkiego w świetle badań archeologicznych /131
Joanna Dąbal - Ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego w rejonie Jeziora Powidzkiego w świetle źródeł archeologicznych /145
Joanna Święta-Musznicka, Małgorzata Latałowa, Monika Pryczkowska - Wyniki sondażowych analiz paleoekologicznych osadów strefy litoralnej Jeziora Powidzkiego na Pojezierzu Gnieźnieńskim /177
Małgorzata Latałowa, Katarzyna Pińska - Zawartość botaniczna dwóch naczyń z pozostałości osady ludności łużyckich pól popielnicowych w Polanowie na Pojezierzu Gnieźnieńskim /197
Anna Gręzak - Analiza zwierzęcych szczątków kostnych z pozostałości osad ludności łużyckich pól popielnicowych w Polanowie i Powidzu na Pojezierzu Gnieźnieńskim /227
Tomasz Ważny - Skład gatunkowy drewna użytego do budowy osad ludności łużyckich pól popielnicowych w Powidzu i Polanowie na Pojezierzu Gnieźnieńskim /239
Marek Kołyszko - Wpływ wodnego środowiska na korozję metalowych zabytków archeologicznych na przykładzie przedmiotów ze skarbu z Jeziora Powidzkiego /247
Andrzej Pydyn, Jon Henderson - Zastosowanie tachimetru w badaniach i interpretacji archeologicznych stanowisk podwodnych na przykładzie stanowiska 12 w Polanowie /259
Spis rycin /271

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum