Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 13/2009

Nakład wyczerpany

ISSN:
1643-8191
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
246
Typ okładki:
miękka
Seria:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 13/2009

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

Janusz Bieniak (Toruń), Terminologia pokrewieństwa i powinowactwa w średniowiecznych źródłach /3
Agnieszka Teterycz-Puzio (Słupsk), Formularz i pieczęć. Przyczynek do badań nad pozycją możnowładztwa w XIII wieku /23
Janusz Grabowski (Warszawa), Tytulatura na dokumentach książąt mazowieckich. Forma i funkcje (wybrane zagadnienia) /41
Marek Cetwiński (Wrocław), Język „Księgi henrykowskiej" i problemy z jego tłumaczeniem i zrozumieniem /81
Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Sprawy majątkowe późnośredniowiecznej kujawskiej elity szlacheckiej w źródłach dokumentowych i aktowych. Konwencja i rzeczywistość /91
Eligiusz Podolan (Zielona Góra), Terminologia ustroju feudalnego w historiografi i rosyjskiej 2. połowy XIX wieku /115

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum