SKIP_TO

Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1349-1435. Schlossbuecher und Lastenverzeichnisse

Rok wydania:2002 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:267 ISBN:83-231-1406-4
OPIS

Ze Wstępu

Książka ta rozpoczyna, w zamyśle wydawców, cykl edycji źródłowych, na który złożą się 3-4 tomy prezentujące najważniejsze, niewydane dotąd drukiem materiały dotyczące historii średniowiecznego Torunia. Znajdą się wśród nich: tzw. ,,księgi małoletnich" (Libelli de bonis puerorum minoren norum), niepublikowane jeszcze wykazy czynszów Starego i Nowego Miasta z XIV-XV w. oraz księga rachunkowa Torunia z okresu wojny trzynastoletniej, zawierająca m.in. dwa spisy podatkowe mieszczan, z 1455 i 1462 r. Wydanie planowanego cyklu pozwoli na szerokie udostępnienie podstawowego zasobu archiwaliów, które mogą posłużyć do badań nad historią społeczną i gospodarczą Torunia w średniowieczu. Poza naukowymi, wydawnictwo to może też przynieść korzyści dydaktyczne. Zgromadzony w edycji źródłowej tak obfity materiał faktograficzny, dotyczący ponadto dziejów jednego z ważniejszych ośrodków miejskich państwa zakonnego, powinien wzbudzić zainteresowanie na zajęciach z historii średniowiecznej, historii społecznej, demografii historycznej czy nauk pomocniczych, a także posłużyć do przygotowania wielu prac dyplomowych.

Niniejszy tom obejmuje niepublikowane dotąd wykazy podatkowe z końca XIV i początku XV w. Stanowią one, obok wydanych już drukiem najstarszych ksiąg ławniczych, fragmentów postanowień rady, spisów czynszów, wykazów podatkowych i ksiąg rachunkowych, podstawowe źródło do poznania dziejów miasta w XIV-XV stuleciu.

Przydatne linki