Mirosław Dąbkowski, Monika Dąbkowska (red.)

Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2582-2
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Mirosław Dąbkowski, Monika Dąbkowska (red.)

Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela

Kategoria produktu:

Przełom stuleci przyniósł zadziwiające przeciwieństwo pewnych zjawisk. Z jednej strony obserwuje się lawinowy wzrost publikacji - naukowych i publicystycznych, dotyczących różnych przejawów agresji wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza zjawiska przemocy wśród rówieśników, nazywanej zastraszaniem (ang. bullying). [...] Z drugiej zaś strony, dostrzegając masową skalę zjawiska, uderza brak w rodzimej literaturze adekwatnych sposobów zaradzenia mu. Coraz liczniej obecne publikacje translatorskie, choć dotyczą prawdopodobnie zbieżnych zjawisk i mechanizmów zapobiegania występowania przemocy rówieśniczej - obarczone są „grzechem pierworodnym" obcego pochodzenia, co może budzić wątpliwości co do zasadności aplikacji ich w Polsce i zwiększać ryzyko wystąpienia niewystarczającej skuteczności.
Lukę tę, jak się wydaje, może wypełnić niniejsza książka.

Książka składa się z dwóch uzupełniających się części. Pierwszą stanowi podręcznik dla nauczycieli, którego zadaniem jest metodyczne wprowadzenie do przeprowadzenia wśród swoich uczniów  zajęć profilaktycznych zastraszania i przemocy w szkole. Uzupełnieniem podręcznika jest druga część, w której znalazły się m.in. rozważania o społecznej naturze zjawiska zastraszania.

Przedmowa /7
Rozdział I
Mirosław R. Dąbkowski, Społeczny kontekst zastraszania /11
Rozdział II
Monika I. Dąbkowska, Kontekst psychospołeczny zastraszania (bullyingu) - styl atrybucji uczniów szkół gimnazjalnych a przemoc rówieśnicza /21
Rozdział III
Sławomira Sadowska, Oblicza szkolnych relacji rówieśniczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w badawczych poszukiwaniach nauk społecznych odwołujących się do perspektywy podmiotowej /34
Rozdział IV
Ioannis Tsiantis (red.), Vademecum nauczyciela. Program zajęć klasowych profilaktyki zastraszania i przemocy w szkole /57
Rozdział V
Barbara Mikołajczyk-Kant, Poprawa relacji w grupie rówieśniczej i w otoczeniu grupy jako sposób przeciwdziałania przemocy /148
Rozdział VI
Artur Kołakowski, Jak pomóc rodzicom i nauczycielom dzieci mających problemy z zachowaniem /171
Rozdział VII
Mirosław R. Dąbkowski, Wstępne spostrzeżenia z implementacji Programu zajęć klasowych Profilaktyki Zastraszania i Przemocy w szkole /193
Noty o autorach /201
Aneks. Prace plastyczne /203

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Mirosław Dąbkowski

    dr med., psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta; pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrii Collegium Medicum  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Młodzieży Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu; przedstawiciel Polski w Union of European Medical Specialist, Childand Adolescent Section, Prezes Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi „PINOKIO”.

  • Monika Dąbkowska

     

    dr pedagog, psycholog, terapeuta;adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum