• Strona główna
  • Nauki teologiczne
  • Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego

Kazimierz Skoczylas

Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2599-0
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
792
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Scripta Theologica Thoruniensia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

80,00 zł

miękka

Kazimierz Skoczylas

Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego

Kategoria produktu:

Przemiany życia społecznego dokonujące się na przełomie wieków w naszej Ojczyźnie oddziałują na życie religijne. Procesy społeczne dokonują się z różną intensywnością w różnych środowiskach. One mają znaczenie także dla kształtującej się religijności młodego pokolenia Polaków. Kształt życia religijnego zależy od działalności duszpasterskiej Kościoła, intensywności życia religijnego w rodzinie oraz różnych form pogłębiania formacji religijnej proponowanych przez działające we wspólnocie Kościoła grupy i ruchy religijne. Wychowanie religijne podejmowane przez Kościół katolicki wymaga ciągłego rozpoznawania stanu religijności. Takim przedstawieniem stanu religijności młodego pokolenia jest publikacja Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Jej lektura zaznajamia czytelnika z kondycją religijną i moralną młodzieży ponadgimnazjalnej rejonu konińskiego. Daje ona szeroką panoramę stosunku badanej młodzieży do wartości ostatecznych, religijnych, moralnych i podstawowych. Przedstawia to na tle przemian dokonujących się w tym rejonie. Może stanowić cenną pomoc zarówno dla nauczycieli religii szkół średnich jak i wszystkich osób interesujących się wychowaniem religijnym.

Wykaz skrótów /13
Wprowadzenie /17
Rozdział 1. Wartości w działalności pastoralnej Kościoła
1.1. Rzeczywistość Kościoła podstawą duszpasterstwa /23
1.2. Z Zasadnicze wartości działania duszpasterskiego /35
1.2.1. E Ewangelizacja jako wartość duszpasterstwa /36
1.2.2. Liturgia jako wartość duszpasterstwa /40
1.2.3. Człowiek jako wartość duszpasterstwa /42
1.3. Wartości w procesie katechetycznym /57
1.3.1. Wiara w Boga jako istotna wartość katechezy /58
1.3.2. Kościół wartością katechezy /60
1.3.3. Człowiek jako wartość w procesie katechetycznym /65
1.4. Wartości promowane w katechezie młodzieży /71
1.4.1. Prawda i wolność /71
1.4.2. Kształtowanie sumienia /75
1.4.3. Wychowanie do miłości /78
1.4.4. Powołanie w katechezie /81
1.4.5. Wychowanie do zaangażowania w społeczeństwie /84
1.4.6. Wychowanie do odpowiedzialności za misje /86
Rozdział 2. Proces akceptacji wartości religijno-moralnych w śród młodzieży
2.1. Środowisko rodziny miejscem kształtowania świata wartości /91
2.1.1. Rodzina wobec zmian społecznych i kulturowych /97
2.1.2. Z Znaczenie zmian społecznych dla rodziny /97
2.1.3. Rodzina wobec zmian kulturowych /107
2.2. E Edukacja kulturalna procesem kształtowania świata wartości młodego pokolenia /115
2.2.1. Rola kultury w wychowaniu człowieka /117
2.2.2. Wartości w kulturze narodowej /123
2.2.3. Wartości promowane przez podstawowe środowiska kultury /125
2.2.4. Wpływ chrześcijaństwa na wartości obecne w kulturze /126
2.2.5. Kulturotwórcza rola rodziny /129
2.2.6. Kultura masowa a przekaz wartości /133
2.2.7. Z Znaczenie zmian zachodzących w kulturze dla świata wartości osoby /136
2.3. Szkoła środowiskiem wprowadzającym w świat wartości /149
2.3.1. Szkoła w kontekście społecznym /150
2.3.2. Reforma szkolnictwa polskiego otwarciem na nowe wartości /158
2.3.3. Wartości eksponowane w zreformowanej szkole ogólnokształcącej .... 164
2.3.4. Wartości realizowane w zakresie wychowania przez pracę - szkoła zawodowa /171
2.3.5. Udział lekcji religii w szkole w przekazywaniu wartości /177
2.3.6. Udział nauczyciela w procesie przekazywania wartości /184
2.3.7. Najczęstsze trudności szkoły w urzeczywistnianiu wartości /196
2.4. Uczestnictwo w życiu Kościoła wrastaniem w wartości religijne /202
2.4.1. Parafia środowiskiem wychowania religijnego /202
2.4.2. Wkład małych grup i wspólnot religijnych w przekaz wartości religijnych /206
2.4.3. Rola mediów katolickich w wychowaniu do wartości /210

Rozdział 3. Założenia metodologiczne badań własnych
3.1. Stan badań nad wartościami /225
3.2. Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia „wartość" /242
3.3. Problem, problematyka i hipotezy badawcze /251
3.4. O O pis metody i charakterystyka badanej młodzieży /262
3.4.1. O O pis metody i techniki badawczej /262
3.4.2. Charakterystyka badanej młodzieży /265
Rozdział 4. WARTOŚCI MŁODZIEŻY MŁODZIEŻY REGION U KONIŃSKIEGO - INTERPRETACJA INTERPRETACJA INTERPRETACJA INTERPRETACJA BADAŃ BADAŃ
4.1. Wartości ostateczne /287
4.1.1. Cel życia /287
4.1.2. Sens życia /295
4.2. Wartości religijne /305
4.2.1. Wierzenia religijne /306
4.2.2. Praktyki religijne /351
4.3. Wartości moralne /367
4.3.1. Normy religijne /367
4.3.1.1. O Osobiste odniesienie badanych do Dekalogu /367
4.3.1.2. Przekonania badanych na temat znaczenia Dekalogu w życiu społecznym /385
4.3.2. Wartości życia codziennego /403
4.3.2.1. Wartości prospołeczne /404
4.3.2.2. Wartości codzienne /414
4.3.2.3. O O ceny codziennych zachowań z życia małżeńsko-rodzinnego /439
4.4. Wartości podstawowe /448
4.4.1. Świadomość wartości podstawowych /448
4.4.2. Rola Kościoła w upowszechnianiu wartości podstawowych /471
4.4.3. Wartości podstawowe w życiu rodzinnym /477
Rozdział 5. ZADANIA ZADANIA DLA DLA DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PASTORALNO-KATECHETYCZNEJ
5.1. Wyzwania katechetyczne /485
5.1.1. Realizacja wartości związanych z celami katechezy /485
5.1.2. Z Zadania katechety w procesie urzeczywistniania wartości na lekcji religii /491
5.2. Z Zadania duszpasterskie /506
5.2.1. Duszpasterska działalność urzeczywistnianiem ewangelizacji młodzieży /514
5.2.2. Najważniejsze zadania duszpasterskie w odniesieniu do świata wartości badanej młodzieży /523
Zakończenie /527
Bibliografia /537
Wykaz diagramów /789

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum