• Strona główna
  • Pedagogika
  • Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji (przyczynek do studium)

Andrzej Wojciechowski, Barbara Momot, Monika Dorota Filińska (red.)

Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji (przyczynek do studium)

Wysyłamy w ciągu 5 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2578-5
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
324
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Andrzej Wojciechowski, Barbara Momot, Monika Dorota Filińska (red.)

Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji (przyczynek do studium)

Kategoria produktu:

Publikacja „OBECNOŚĆ i NIEOBECNOŚĆ". Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji jest kolejnym, siódmym tomem w serii Pamiętników wydawanych przez Pracownię Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Treści zawarte w tomie są następstwem II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego: Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji „OBECNOŚĆ i NIEOBECNOŚĆ", które odbyło się 12 -13.10.2007 roku w Toruniu. Redaktorami publikacji są pracownicy Pracowni: Monika D.Filińska, Barbara Momot i Andrzej Wojciechowski.

Przedmowa / 11

OBECNI I NIEOBECNI
Ks. Grzegorz Dobroczyński SJ, Wyrzucać złe duchy palcem Bożym/ 17
Dariusz Żywicki, Czy osoby słabe, niepełnosprawne są światu potrzebne i dlaczego? / 25

OBECNOŚĆ
(ugruntowywanie się, wyłanianie się, zanik)
Chantal Delsol, Znaczenie godności ludzkiej i jej kryteria. Godność człowieka jest dzisiaj niezwykle zagrożona i trzeba o tym mówić / 33
Alicja Grześkowiak, Pozycja prawa do życia człowieka słabego na tle systemów prawa / 41
Stanisław Kowalik, Zagubieni w sobie - zagubieni w świecie. Podmiotowe źródła utrudnionej obecności w życiu społecznym osób niepełnosprawnych / 49
Ks. Kazimierz Popielski, Potrzeby i pragnienia ludzkiej egzystencji. Wsparcie egzystencyjne / 61
Danielle Moyse, Badania prenatalne wykrywające wady, przeprowadzane we Francji, w dobie procesow „wrongful life, wrongful birth actions" / 67
Barbara Momot, Sami o sobie - rozmowa jako przejaw obecności / 79
Włodzisław Zeidler, Podmiot - prawo - powinność, czyli „Wioślarze przestrzeni niedookreślonych" /89
Pierre Le Coz, Osoba niepełnosprawna: towarzysz podroży / 111
Karl-Heinz Menzen, Jesteśmy niepełnosprawni i bawimy się tym - gramy to jako sztukę teatralną. Myśli dotyczące nowego spojrzenia na ludzi niepełnosprawnych / 115
Ks. Kazimierz Tyberski OMI, Więzień - osoba stygmatyzowana i pozbawiona nadziei / 125
Anne-Francoise Nyssens-Riat, Bernard Riat, Miejsce i rola człowieka słabego we współczesnych społeczeństwach. Powstanie Famisol / 135
Krzysztof Lausch, Ja też mam wam coś do powiedzenia / 149
Andrzej Wojciechowski, Karol Wojtyła - rehabilitacja czystości / 161

WYMIARY OBECNOŚCI
(społeczny, egzystencjalny)
Nicole Diederich, Życie uczuciowe i płciowe osob niepełnosprawnych umysłowo w środowisku zinstytucjonalizowanym. Pogodzić obowiązek chronienia z przestrzeganiem podstawowych praw / 167
Nicole Diederich, Obecność i brak więzi uczuciowych: wpływ na stawanie się dorosłymi osób określanych jako „wymagające wspomagania" / 185
Elżbieta M. Jurzysta, Od „prawa życia i śmierci" do „prawa do godnego życia" - przemiany w dyskryminacji osób niepełnosprawnych / 193
Ks. Czesław Kustra CSMA, Obecność umierającego bliźniego - śmierć jako wartość / 201
Teresa Cwalina, Niepełnosprawność przyjęta jako dar. Świadectwo życia Matki Elżbiety Czackiej - założycielki Lasek / 211
Zbigniew Bohdan, Czy medycyna paliatywna ma dziś jeszcze sens? Dylematy lekarza i nauczyciela zawodu / 219
Jozef Binnebesel, Tanatopedagogika jako próba zrozumienia inności - syndrom Pinokia / 231

OBECNOŚĆ I NIEOBECNOŚĆ
(we własnej myśli, w życiu społecznym: w społeczności lokalnej; w społeczności najszerszej, we własnej rodzinie)
Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Sytuacja dziecka porzuconego, obarczonego zespołem FAS / 243
Marian Grabowski, Ludzie mentalnie upośledzeni jako świadkowie pierwotnej niewinności / 247
Krzysztof Liszcz, Czy jest nadzieja? Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym / 253
Ks. Jozef Nowakowski, Możliwości obecności duszpasterza przy osobach niepełnosprawnych w polskim duszpasterstwie parafialnym / 263
Tomasz Wieczerzak, Ucieczka osoby niepełnosprawnej od jej niepełnosprawności / 267
Monika Dorota Filińska, Obecny? Nieobecny? / 271
Marek Fuerst, Sport osob niepełnosprawnych intelektualnie / 275
Maria Ryś, Wpływ oddziaływania prawidłowych i nieprawidłowych systemow rodzinnych na poźniejsze życie człowieka / 279
Aleksandra Poeplau, Obszary nieobecności człowieka w świetle niektorych aspektow jego niepełnosprawności / 301
Andrzej Wojciechowski, Posłowie / 313
Autorzy / 321

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum