Radosław Zych (red.)

Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2659-1
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
196
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Radosław Zych (red.)

Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata

Oddajemy w ręce Czytelnika publikację, będącą pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się 11 maja 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej organizatorami byli członkowie i sympatycy Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor". W obradach wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich z Białegostoku, Krakowa i Torunia. Celem publikacji jest zapoznanie szerokiego kręgu odbiorców z tematyką wygłoszonych referatów.

Pozycja ustrojowa prezydenta zdeterminowana jest sposobem jego kreacji i vice versa. Wybory prezydenckie cieszą się dużym zainteresowaniem społeczeństw omawianych państw. Stanowi to wyraz zaangażowania władz, a także środków masowego przekazu, w proces informowania o przebiegu kampanii wyborczej. Problematyka zawarta w tejże publikacji stała się godna uwagi również z powodu tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r.

Liczymy na to, że tematyka poruszona w niniejszym opracowaniu zainteresuje Czytelnika, stanie się okazją do dyskusji i dalszego zgłębiania poruszonych tutaj kwestii.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu prof. dr hab. Andrzejowi Sokali, Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UMK, bez wsparcia którego wydanie niniejszej publikacji nie byłoby możliwe. Słowa podziękowania kierujemy również w stronę Pani dr Agnieszki Bień-Kacały z Katedry Prawa Konstytucyjnego UMK za wygłoszenie wykładu inauguracyjnego. Wdzięczni jesteśmy także Pani mgr Annie Frydrych z toruńskiego Centrum Studiów Wyborczych za krytyczne i życzliwe, ale zawsze pomocne uwagi.

Wstęp /9
Introduction /11
Agnieszka Bień-Kacała, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP. Tezy referatu /13
Agata Pyrzyńska, Katarzyna Pyrzyńska, Marek Czupryniak, Wybrane aspekty systemu wyborczego w wyborach na urząd Prezydenta Ukrainy / 17
Aneta Sieradzka, Pozycja ustrojowa Prezydenta w świetle postanowień Konstytucji Federacji Rosyjskiej /31
Monika Magdalena Próbka, Piotr Przybylski, Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta w Republice Słowackiej /43
Michał Szewczyk, Pozycja ustrojowa i wybory Prezydenta Republiki Czeskiej /57
Mieszko Motyka, Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Węgier /75
Michał Daniłowicz, Wybór i pozycja ustrojowa Prezydenta Federalnego Republiki Austrii /85
Agnieszka Kranz, Prawne i pozaprawne aspekty finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej w USA / 95
Paweł Raźny, Dwa modele odpowiedzialności głowy państwa. Analiza na przykładzie amerykańskiego i polskiego systemu politycznego /105
Tomasz Kowalczyk, Ograniczenia biernego prawa wyborczego na urząd Prezydenta RP /119
Radosław Zych, Weryfikacja ważności wyborów na urząd Prezydenta RP /141
Justyna Skiba, Michał Piwnicki, Zasada jawności finansowania kampanii wyborczej prezydenta RP/171
Noty o Autorach /193

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Radosław Zych

    doktorant Centrum Studiów Wyborczych UMK, prawnik i administratywista; swoje dotychczasowe zaintere­sowania badawcze koncentrował wokół problematyki prawno-kar­nych gwarancji prawidłowego przeprowadzania wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz sądowej kontroli procesu wyborczego w Pol­sce, inicjator wielu akcji edukacyjnych z zakresu prawniczej eduka­cji obywatelskiej, współorganizator i uczestnik licznych konferencji naukowych, doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając praktyki w kancelariach prawnych, organach wymiaru sprawiedliwości oraz administracji rządowej i samorządowej, honorowy członek Studenc­kiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor” UMK, nauczyciel akademicki.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum