• Strona główna
  • Litteraria Copernicana 1(9)/2012: Ciało w literaturze dawnych wieków

Ireneusz Szczukowski, Paweł Bohuszewicz (red.)

Litteraria Copernicana 1(9)/2012: Ciało w literaturze dawnych wieków

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1899-315X
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
235
Typ okładki:
miękka
Format:
200 x 250 mm
Seria:
Litteraria Copernicana
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Ireneusz Szczukowski, Paweł Bohuszewicz (red.)

Litteraria Copernicana 1(9)/2012: Ciało w literaturze dawnych wieków

Powszechna we współczesnej humanistyce problematyka cielesności obecna jest również w badaniach nad literaturą staropolską, gdzie wyraźniej zaznacza się jednakże wpływ tradycyjnej historii idei i filologii niż teorii krytycznej spod znaku badań kulturowych. Teksty zebrane w 9-tym numerze „LC" Ciało w literaturze wieków dawnych potwierdzają tę tezę. Metodologiczny (lecz już nie tematyczny! Tu przede wszystkim tekst Tomasza Nastulczyka i Piotra Oczki, „...iż ten zły zwyczaj do nas nie przyszedł". Reprezentacje homoseksualności w piśmiennictwie staropolskim) konserwatyzm okazał się wszakże czymś nader owocnym. Interpretacyjne nowatorstwo jest wskazane przede wszystkim tam, gdzie pewien wycinek rzeczywistości literackiej zdążył już skostnieć w interpretacjach znanych i uznanych, tymczasem zaproszeni przez redaktorów tomu badacze eksplorowali poznawczo przede wszystkim te tereny, które domagały się opisów wstępnych - identyfikujących to, co nieznane.

Paweł Bohuszewicz, Ireneusz Szczukowski
Słowo wstępne/ 4

STUDIA I ROZPRAWY
Ireneusz Szczukowski, Ciało w badaniach nad polską literaturą dawną/ 8
Patrycja Potoniec, Gdzie ciało ma granicę? Znaczenia słowa „ciało" w tekstach dawnych/ 22
Dariusz Śnieżko, Jak pisało staropolskie ciało?/ 32
Beata Stuchlik-Surowiak, Uroda, namiętność, racja stanu, bogactwo, pracowitość czy cnota - czyli o poszukiwaniu idealnej małżonki w epitalamiach staropolskich/ 46
Iwona Maciejewska
Ciało w konkurach. Aleksandra Pawła Zatorskiego porady szczęściu małżeńskiemu służące/ 58
Witold Wojtowicz
Reprezentacje cielesności
w pięcioksięgu „Literatury mieszczańskiej"
Karola Badeckiego/ 70
Roman Krzywy, Cielesność, rozterki cenzorskie
i „humanitas". O fraszkach nieprzystojnych
Jana Kochanowskiego/ 80
Tomasz Nastulczyk, Piotr Oczko
„...iż ten zły zwyczaj do nas nie przyszedł". Reprezentacje homoseksualności w piśmiennictwie staropolskim/ 88
Ewa Mądrowska
Ciało - metafory, symbole, estetyka w „Chronicon Polonorum" mistrza Wincentego/ 118
Joanna Partyka
Ciało barbarzyńcy/ 126
Ewa Cybulska-Bohuszewicz
„W namiętnościach cielesnych [...] prawie obumarły". Techniki umartwiania ciała w „Żywotach świętych" Piotra Skargi/ 134
Ireneusz Szczukowski
„Okrutne widowisko". Chrystus cierpiący w literaturze barokowej/ 154
Radosław Grześkowiak
Cmentarz jednego nagrobka. Zarys dziejów pewnego czterowersu Hieronima Morsztyna/ 170
Izabela Piskorska, Sztuka mówienia o Drewnie/ 192

WYWIADY, ARCHIWALIA, MATERIAŁY
Mistyka bez Boga. Rozmowa z terapeutą psychoanalitycznym, księdzem
Andrzejem Pęcherzewskim/ 204

MISTRZOWIE
Teresa Friedelówna
Prof. dr hab. Franciszek Pepłowski (10.12.1921-20.03.2009)/ 214

RECENZJE
Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej (Paweł Bohuszewicz)/ 219
Bożena Mazurkowa, Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina (Aleksandra Norkowska)/ 226

STRESZCZENIA /ABSTRACTS/ 231

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum