• Strona główna
  • Biologia
  • Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie)

Mirosław Karasiewicz, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak (red.)

Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2843-4
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
162
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Mirosław Karasiewicz, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak (red.)

Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie)

Kategoria produktu:

Monografia składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest środowisku przyrodniczemu badanego obiektu na tle Pojezierza Brodnickiego i Brodnickiego Parku Krajobrazowego. W drugiej przedstawiono wyniki szczegółowych interdyscyplinarnych studiów dotyczących samego zagłębienia w rezerwacie Retno. Trzecia część to podsumowanie uzyskanych wyników. Program prac i zastosowane metody nawiązują do podobnych trendów w innych ośrodkach naukowych, natomiast nasze podejście jest kontynuacją i rozwinięciem badań prowadzonych przez Profesora dr. hab. Władysława Niewiarowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pozwoliło to na uzyskanie szerokiego spektrum różnorodnych danych, umożliwiających rekonstrukcję przemian zachodzących w tym zamkniętym basenie sedymentacyjnym, z jednoczesną możliwością nawiązania do wcześniejszych badań tego typu na Pojezierzu Brodnickim.

Przedmowa / 7

1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego otoczenia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno
Mirosław T. Karasiewicz, Rafał Maszewski, Aleksandra Pospieszyńska, Marcin Sobiech, Marcin
Świtoniak, Marian Tomoń,
1.1. Położenie geograficzne, warunki meteorologiczne, rzeźba terenu i pokrywa glebowa /    9
Adam Solarczyk, Włodzimierz Marszelewski
1.2. Hydrologia jeziora Retno i jego zlewni / 25

2. Rekonstrukcja zmian środowiska na podstawie analizy osadów w obrębie zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno
Mirosław T. Karasiewicz
2.1. Cel i zakres badań / 35
Mirosław T. Karasiewicz, Włodzimierz Juśkiewicz
2.2. Budowa geologiczna i geneza zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno na tle najbliższego otoczenia / 41
Marcin Świtoniak, Renata Bednarek, Łukasz Mendyk, Paweł Dzierzyk
2.3. Wpływ denudacji antropogenicznej na pokrywę glebową zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno / 59
Tomasz Załuski
2.4. Współczesna roślinność zagłębienia wytopiskowego w rezerwacie Retno / 75
Agnieszka M. Noryśkiewicz
2.5. Historia roślinności i klimatu zarejestrowana w małym bezodpływowym zagłębieniu w rezerwacie Retno / 87
Iwona Krześlak, Renata Stachowicz-Rybka
2.6. Przemiany lokalnej szaty roślinnej na torfowisku w bezodpływowym zagłębieniu w rezerwacie Retno / 109
Piotr Hulisz, Mirosław T. Karasiewicz, Michał Dąbrowski, Adam Michalski, Marta Rauchfleisz
2.7. Metody badań fizykochemicznych i chemicznych osadów zagłębienia w rezerwacie Retno / 123
Piotr Hulisz, Mirosław T. Karasiewicz, Michał Dąbrowski, Adam Michalski
2.8. Zmiany fizykochemicznych i chemicznych właściwości osadów w odniesieniu do etapów rozwoju zagłębienia w rezerwacie Retno / 131
Mirosław T. Karasiewicz, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Piotr Hulisz, Iwona Krześlak, Marcin Świtoniak
3. Ewolucja zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno w świetle badań
interdyscyplinarnych / 145
Podziękowania / 158
O autorach / 159

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum