Agnieszka Bień-Kacała

Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3064-2
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
450
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

miękka

Agnieszka Bień-Kacała

Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Kategoria produktu:

Wstęp / 9

Rozdział I
Koncepcje uprawnień prawotwórczych egzekutywy w kontekście systemu źródeł prawa / 19
1.1. Podstawy współczesnych koncepcji prawotwórstwa wewnętrznego / 20
1.2. Zasadnicze systemy uprawnień prawotwórczych organów wykonawczych / 31
1.2.1. Delegacja prawotwórcza w Wielkiej Brytanii / 34
1.2.2. Szeroki zakres uprawnień prawotwórczych władzy wykonawczej we Francji / 7
1.2.3. Sfera zewnętrzna i wewnętrzna działalności prawotwórczej egzekutywy w Niemczech / 61

Rozdział II
Koncepcje uprawnień prawotwórczych w Polsce do 1997 roku / 72
2.1. Demokratyczne tradycje / 74
2.2. Socjalistyczne pojmowanie kompetencji prawotwórczych / 82
2.3. Okres transformacji ustrojowej / 108

Rozdział III
System źródeł prawa w świetle Konstytucji RP z 1997 roku / 122
3.1. Problem normatywności aktów prawnych / 127
3.2. Dychotomia systemu źródeł prawa / 144
3.3. Prawo obowiązujące powszechnie / 151
3.4. Prawo międzynarodowe i ponadnarodowe w systemie źródeł prawa / 158
3.5. Charakter prawny aktów prawa miejscowego / 169

Rozdział IV
Prawo obowiązujące wewnętrznie / 175
4.1. Kompetencja prawotwórcza w zakresie aktów wewnętrznych / 177
4.1.1. Upoważnienie do wydania aktu prawa wewnętrznego / 183
4.1.2. Organ wyposażony w kompetencję prawotwórczą / 189
4.2. Pojęcie „podległości organizacyjnej” / 208
4.3. Pojęcie i znaczenie autonomii organizacyjnej / 219
4.4. Przedmiot regulacji prawa wewnętrznego (tzw. res internae) / 226
4.5. Pojęcie i zakaz „refleksowego” działania na zewnątrz / 231
4.6. Formy źródeł prawa wewnętrznego / 234
4.7. Zagadnienie ogłaszania aktów prawa wewnętrznego / 241

Rozdział V
Akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy władzy ustawodawczej / 247
5.1. Akty wewnętrzne Sejmu i jego organów / 248
5.2. Akty wewnętrzne Senatu i jego organów / 262
5.3. Kwestia regulaminu parlamentarnego / 264
5.4. Uchwały Zgromadzenia Narodowego / 271

Rozdział VI
Akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy władzy wykonawczej / 274
6.1. Akty wewnętrzne prezydenta RP / 274
6.2. Akty wewnętrzne w ramach Rady Ministrów / 282

Rozdział VII
Akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy władzy sądowniczej 296
7.1. Akty wewnętrzne w ramach trybunałów / 299
7.2. Akty wewnętrzne w ramach sądowego segmentu judykatywy / 303
Rozdział VIII
Akty prawa wewnętrznego stanowione przez pozostałe podmioty / 323
8.1. Najwyższa Izba Kontroli / 323
8.2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji / 326
8.3. Narodowy Bank Polski / 328
8.4. Rzecznik Praw Obywatelskich / 333
8.5. Samorządy zawodów zaufania publicznego / 334
8.6. Szkoły wyższe / 345
8.7. Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego / 357

Rozdział IX
Zbiór czy system źródeł prawa wewnętrznego / 361
9.1. Cechy systemowe prawa wewnętrznego / 367
9.2. Relacje z prawem powszechnie obowiązującym / 376
9.3. Granica systemu prawa wewnętrznego – ogólny akt stosowania prawa / 380
9.4. Konsekwencje nielegalności aktów prawa wewnętrznego / 388

Zakończenie / 395
Bibliografia / 405

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum