Zbigniew Nerczuk

Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2877-9
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
202
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Seria:
res humanae
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

twarda

Zbigniew Nerczuk

Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem

Kategoria produktu:

Prezentowana praca podejmuje rozważania na temat filozoficznych podstaw dyskusji toczącej się pomiędzy Platonem a Gorgiaszem. Re­lacja między Platonem a Gorgiaszem jest bez wątpienia problemem fa­scynującym. Retor z Leontinoi, jego ucznio­wie czy poglądy, pojawiają się wielokrotnie w platońskich dziełach, od Gorgiasza po późnego Sofistę. W dodatku problem relacji pomiędzy dwoma myślicielami staje się tym ciekawszy, że w pismach Platona dyskusja z Gorgiaszem nie sprowadza się do prostej krytyki, ale niejednokrotnie myśl platońska kontynuuje i przetwarza wątki pojawiają­ce się u Gorgiasza. Przedstawienie fundamentalnych założeń obu prze­ciwstawnych koncepcji sztuki – sofistycznej (Gorgiasza) i platońskiej – może więc być pomocne w zrozumieniu głównych problemów i po­lemiki zawartej w dialogu, mianowicie: jaka jest i jaka powinna być retoryka. Ponadto szczegółowe omówienie wątku relacji zachodzą­cej między sztuką a prawdą w koncepcji Gorgiasza i Platona może dać podstawę do wyciągnięcia wniosków dotyczących istotnych różnic po­między tymi dwiema koncepcjami filozoficznymi.

Wstęp / 7

Rozdział 1. Epistemologia a koncepcja sztuki w retoryce Gorgiasza z Leontinoi  / 17
Traktat o niebycie gorgiasza z leontinoi  / 17
Epistemologia a koncepcja sztuki w pochwale Heleny i obronie Palamedesa  / 30

Rozdział 2. Gorgiaszowa koncepcja sztuki retorycznej
W ujęciu Platona (Gorgiasz, 447–461b2) / 59
Przedmiot sztuki (πρᾶγμα) / 66
Namowa (πειθώ) / 76
Moc (δύναμις) / 82
Wiedza (ἐπιστήμη) / 90

Rozdział 3. Platona poglądy na sztukę w dialogu Gorgiasz / 103
Kryteria sztuki / 116
Dobro jako cel (τἑλος) / 119
Wiedza (ἐπιστήμη) / 134
Sztuka a dobro / 145
Projekt prawdziwej retoryki / 156

Rozdział 4. Gorgiasz i platon – dwie koncepcje sztuki / 171

Słowniczek terminów greckich / 185
Bibliografia / 187
Summary / 195
Indeks osobowy / 199

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Zbigniew Nerczuk

    Filolog klasyczny i historyk filozofii starożytnej. Pracuje w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Interesuje się filozofią grecką, przede wszystkim Platonem, ruchem sofistycznym i sceptycyzmem. Jest autorem dwu monografii „Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem” oraz „Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim «Teajtecie» na tle myśli sofistycznej”, tłumaczem traktatów Sekstusa Empiryka („Przeciw uczonym” oraz „Przeciw fizykom. Przeciw etykom”), a także dzieł św. Tomasza z Akwinu, Pico della Mirandoli i H.-G. Gadamera. W swych pracach zmierza do rekonstrukcji historycznego i literackiego wymiaru dyskusji filozoficznych, opartej na analizie strukturalnej i językowej tekstu.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum