• Strona główna
  • Filozofia
  • Dzieła zebrane, t. III: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka. "Ugruntowanie metafizyki moralności. Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa. Krytyka praktycznego rozumu

Immanuel Kant

Dzieła zebrane, t. III: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka. "Ugruntowanie metafizyki moralności. Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa. Krytyka praktycznego rozumu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2986-8
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
578
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Seria:
Dzieła zebrane. Immanuel Kant
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

84,00 zł

twarda

Immanuel Kant

Dzieła zebrane, t. III: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka. "Ugruntowanie metafizyki moralności. Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa. Krytyka praktycznego rozumu

Kategoria produktu:

Strona serii

Od Redakcji:

Pierwsze polskie tłumaczenie Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ukazało się w Warszawie w 1906 roku, w przekładzie Mścisława Wartenberga pod tytułem "Uzasadnienie metafizyki moralnośc"i. W roku 1953 opublikowano jego wznowienie opatrzone przypisem: „przekład przejrzał Roman Ingarden”. Ale owo przejrzenie zaowocowało tylko niewieloma poprawkami, dokonanymi głownie na pierwszych stronach. […] Specyfika przekładu Wartenberga powoduje, że nie da się go przerobić i uwspółcześnić w taki sposób, by wciąż pozostał on przekładem Wartenberga. Dlatego zawartego w niniejszym tomie tłumaczenia dokonał na nowo Mirosław Żelazny, który oczywiście obficie czerpał z propozycji zawartych w owej pierwszej edycji. Gdy idzie o tamto, służące polskiemu czytelnikowi od przeszło stu lat tłumaczenie, nie do utrzymania jest już sama propozycja przekładu Grundlegung zur Metaphysik der Sitten jako Uzasadnienie metafizyki moralności. Niemieckie Grund w tym konkretnym przypadku nie może być tłumaczone jako ‘zasada’ (temu polskiemu terminowi odpowiadają inne pojęcia filozofii Kanta),lecz po prostu jako ‘grunt’ (a już najlepiej ‘racja’, od łacińskiego ratio, lecz ten ostatni wariant trudno byłoby w tym przypadku zastosować). Również rzeczownik Sitte użyty jest w oryginalnym tytule dzieła w liczbie mnogiej, zaś ani niemieckie Moral, ani polskie ‘moralność’ liczby mnogiej nie mają. Być może należałoby więc odróżnić niemieckie Moral, tłumacząc je jako ‘moralność’, od Sitten przekładanego jako ‘obyczaj’, ‘obyczajność. […] Poprawne tłumaczenie tytułu dziełka brzmiałoby wówczas: Ugruntowanie metafizyki obyczajów. Ze względu na utrwaloną w polskim języku filozoficznym tradycję, taka propozycja wydaje się jednak niewskazana.

"Krytyka praktycznego rozumu" była na język polski tłumaczona trzykrotnie. W 1911 roku ukazała się we Lwowie jej edycja, w przekładzie Leona Kierskiego. Przekład ten może dziś zainteresować tylko historyków filozofii specjalizujących się w dziejach recepcji myśli Kanta. Tłumaczenia dokonano zgodnie z tradycją szkoły Wartenberga, który zresztą napisał do niego przedmowę. […] Wydanie zawarte w niniejszym tomie skierowane jest zaś przede wszystkim do czytelników, którzy języka niemieckiego nie znają i dlatego musi uwzględniać współczesną gramatykę i składnię polską. Te same wymagania spowodowały naszą rezygnację z prób korekty wspomnianego przekładu Uzasadnienia metafizyki moralności. W pięknej polszczyźnie, współcześnie dobrze zrozumiałej, sporządzony został natomiast wydany w Warszawie w 1911 roku przekład Krytyki praktycznego rozumu autorstwa Benedykta Bornsteina. [...]
Benedykt Bornstein był też tłumaczem pierwszego polskiego wydania Prolegomenów do wszelkiej metafizyki, która w przyszłości będzie mogła wystąpić jako nauka opublikowanego w 1918 roku.

W niniejszym wydaniu postanowiliśmy wykorzystać oba przekłady Bornsteina, napisane ładną polszczyzną i odznaczające się dużymi walorami merytorycznymi. Podstawą naszej edycji w obu przypadkach jest gruntownie zmodernizowany przekład pierwotny. W swej pracy redakcyjnej zastosowaliśmy metodę spotykaną ostatnio we włoskiej szkole historyczno-filozoficznej. Tekst źródłowy, zapisany normalną czcionką stanowi substancję zabytkową i jest autorstwa Bornsteina. Dokonaliśmy tu jedynie zmiany składni, gramatyki i ortografii, zgodnie z zasadami współczesnej pisowni polskiej. Partie zmienione przez nas zostały zapisane czcionką o jeden stopień mniejszą, by odróżniały się od tekstu pierwotnego. Są to istotne i szerokie zmiany. Liczne słowa i frazy polskiego języka literackiego, które od 1911 roku wyszły z użycia lub straciły swój pierwotny sens, zastąpiono ich współczesnymi odpowiednikami.

"Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft" ("Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa") to jedyny zawarty w niniejszym tomie przekład dotąd nieopublikowanej w języku polskim większej rozprawy Kanta. Praca ta została po raz pierwszy wydana w 1786 roku, dokładnie w stulecie publikacji najważniejszej rozprawy Isaaca Newtona: "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica".

Mirosław Żelazny
Tomasz Kupś

Słowo wstępne do pierwszej polskiej edycji Dzieł zebranych ImmanuelaKanta / 5
Od redakcji / 7
Nota edytorska /  11
 
1783. Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka
[Przedmowa] / 15
Uwagi wstępne o specyfice wszelkiego metafizycznego poznania / 25
Głównego pytania transcendentalnego część pierwsza: Jak jest możliwa czysta matematyka /  39
Uwagi I–III /  45
Głównego pytania transcendentalnego część druga: Jak jest możliwe
czyste przyrodoznawstwo? /  52
Dodatek do czystego przyrodoznawstwa /  78
Głównego pytania transcendentalnego część trzecia: Jak jest w ogóle możliwa metafizyka? /  82
I. Idee psychologiczne /  88
II. Idee kosmologiczne / 92
III. Idea teologiczna / 101
Uwaga ogólna do idei transcendentalnych / 102
Zakończenie: O wyznaczeniu granic czystego rozumu / 104
Rozwiązanie ogólnego pytania prolegomenów: W jaki sposób jest
możliwa metafizyka jako nauka? / 117
Dodatek / 124
Przykład sądu o Krytyce przed jej zbadaniem / 125
Propozycja zbadania Krytyki, po którym będzie można wydać o niej sąd / 132
 
1785. Ugruntowanie metafizyki moralności
Przedmowa / 139
Rozdział pierwszy. Przejście od wspólnego rozumowego poznania moralnego do poznania filozoficznego / 146
Rozdział drugi. Przejście od popularnej moralnej mądrości świata do metafizyki moralności / 160
Rozdział trzeci. Przejście od metafizyki moralności do krytyki czystego praktycznego rozumu / 202
 
1786. Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa
Przedmowa / 223
Rozdział pierwszy. Metafizyczne podstawy foronomii / 235
Rozdział drugi. Metafizyczne podstawy dynamiki / 252
Rozdział trzeci. Metafizyczne podstawy mechaniki / 294
Rozdział czwarty. Metafizyczne podstawy fenomenologii / 311
 
1788. Krytyka praktycznego rozumu
Przedmowa / 325
Wstęp. O idei krytyki praktycznego rozumu / 337
Część pierwsza. Elementarna nauka czystego praktycznego rozumu / 341
Księga pierwsza. Analityka czystego praktycznego rozumu / 343
Rozdział pierwszy. O podstawowych zasadach czystego praktycznego rozumu / 343
I. O dedukcji zasad podstawowych czystego praktycznego rozumu / 368
II. O upoważnieniu czystego rozumu w praktycznym zastosowaniu do rozszerzenia, które w zastosowaniu wyłącznie spekulatywnym nie jest dla niego możliwe / 376
Rozdział drugi. O pojęciu przedmiotu czystego praktycznego rozumu / 383
O typizacji czystej praktycznej władzy sądzenia / 392
Rozdział trzeci. O pobudkach czystego praktycznego rozumu / 397
Krytyczne oświetlenie analityki czystego praktycznego rozumu / 413
Księga druga. Dialektyka czystego praktycznego rozumu / 431
Rozdział pierwszy. O dialektyce czystego praktycznego rozumu w ogóle / 431
Rozdział drugi. O dialektyce czystego rozumu w określaniu pojęcia najwyższego dobra / 434
I. Antynomia praktycznego rozumu / 437
II. Krytyczne usunięcie antynomii praktycznego rozumu / 437
III. O pierwszeństwie czystego praktycznego rozumu w jego połączeniu ze spekulatywnym / 443
IV. Nieśmiertelność duszy jako postulat czystego praktycznego rozumu / 445
V. Istnienie Boga jako postulat czystego praktycznego rozumu / 447
VI. O postulatach czystego praktycznego rozumu w ogóle / 454
VII. W jaki sposób można pomyśleć rozszerzenie czystego rozumu w praktycznym zamiarze, nie rozszerzając przez to zarazem jego poznania jako rozumu spekulatywnego? / 456
VIII. O uznaniu za prawdziwe, wywołanym potrzebą czystego rozumu / 464
XI. O proporcji między władzami poznania człowieka mądrze odpowiadającej jego praktycznemu przeznaczeniu / 468
Część druga. Nauka o metodzie czystego praktycznego rozumu / 471
Zakończenie / 483
 
Uwagi rzeczowe
Prolegomena / 489
Ugruntowanie metafizyki moralności / 511
Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa / 523
Krytyka praktycznego rozumu / 542

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum