Zbigniew Zarembski

Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3051-2
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
410
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Scripta Theologica Thoruniensia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Zbigniew Zarembski

Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne

Kategoria produktu:

Autor szczegółowo i wnikliwie analizuje sytuację rodzin polskich w perspektywie działalności prorodzinnej państwa i jego rzeczywistego stosunku do rodziny. Rozdział drugi jest poświęcony inicjatywom Episkopatu Polski na rzecz małżeństwa i rodziny, a trzeci genezie i procesowi rozwoju duszpasterstwa rodzin rozumianego jako adekwatna odpowiedź Kościoła na trudną sytuację rodzin polskich. W rozdziale czwartym autor charakteryzuje główne kierunki działalności Kościoła na rzecz rodzin polskich. Odzwierciedlają one najważniejsze, współczesne zagrożenia małżeństwa i rodziny, m.in: niedojrzałość osobowościową i społeczną kandydatów do małżeństwa, […]; mentalność anti-life, zagrażającą funkcji prokreacyjnej i humanizacji starości; kwestionowanie instytucjonalnego charakteru małżeństwa i rodziny, prowadzące do zrównania małżeństwa i rodziny z alternatywnymi do nich formami wspólnego życia; wreszcie osłabienie związku małżonków z Kościołem lokalnym i powszechnym.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Beaty M. Parysiewicz

[…] wśród wielu walorów tego dzieła należy podkreślić logiczną konstrukcję całości, klarowny, komunikatywny język, spójność metodologiczną i merytoryczną. […] Rozprawa ta będzie niewątpliwie stanowić cenne źródło z zakresu fundamentalnej prawdy o małżeństwie i rodzinie, ukazując ich właściwą rolę w życiu człowieka, a także wysiłki i ważne inicjatywy Kościoła podejmowane w ich obronie. […] jest więc pozycją bardzo potrzebną, wypełniającą lukę w tym zakresie. Jest ona oryginalnym, całościowym opracowaniem, w którym Autor skoncentrował się przede wszystkim na założeniach i postulatach pastoralnej troski Kościoła w Polsce. […] Trzeba również dodać, że poszczególne rozdziały pracy zostały oparte na niezwykle bogatym materiale źródłowym.

Z recenzji wydawniczej ks. prof. dr. hab. Zdzisława Pawlaka

Praca zasługuje na słowa uznania nie tylko dlatego, że jest ważną i długo oczekiwaną pozycją przestawiającą skomplikowaną, wielowymiarową rzeczywistość podejmowanych działań Kościoła w Polsce na rzecz małżeństwa i rodziny w okresie posoborowym, ale zarówno pod względem treściowym, jak i formalnym jest przykładem rzetelnej, twórczej pracy naukowej. Autor zdaje sobie dobrze sprawę z trudności podjętej problematyki i ogromnego materiału badawczego. Z drugiej strony jednak uderza jego dociekliwość naukowa, wnikliwość i trzeba przyznać trafność ocen w analizowanym materiale. Wśród wielu walorów tego dzieła należy również podkreślić logiczną całość, klarowny, komunikatywny język, spójność metodologiczną i merytoryczną. Można sądzić, że publikacja ta będzie miała szeroki krąg odbiorców, gdyż będzie ona dobrym przewodnikiem dla tych, którzy są żywo zainteresowani problematyką małżeńską i rodziną oraz dla wszystkich troszczących się o dobro rodziny, dziś tak bardzo zagrożone. W obecnych czasach istnieje bowiem wielka potrzeba ciągłego przypominania fundamentalnej prawdy o małżeństwie i rodzinie oraz ukazywania ich właściwej roli.

Z recenzji wydawniczej ks. dr. hab. Zdzisława Pawlaka, prof. UMK

Wykaz skrótów / 9 

Wstęp / 13 

Rozdział I. Uwarunkowania troski Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II / 31
1. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Soboru Watykańskiego II / 32
2. Dokumenty Kościoła posoborowego o małżeństwie i rodzinie / 42
3. Instytucje Kościoła posoborowego promujące małżeństwo i rodzinę / 79
4. Model małżeństwa i rodziny propagowany przez państwo / 89
4.1. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 91
4.2. W okresie transformacji ustrojowej / 98
5. Sytuacja polskich rodzin w okresie posoborowym / 105
5.1. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 106
5.2. W okresie Rzeczypospolitej Polskiej / 112 

Rozdział II. Inicjatywy Episkopatu Polski dotyczące małżeństwa i rodziny po Soborze Watykańskim II / 123
1. Interwencje u władz państwowych / 124
2. Listy Episkopatu Polski i programy duszpasterskie / 142
3. Instrukcje poświęcone małżeństwu i rodzinie / 149
4. Inne dokumenty dotyczące małżeństwa i rodziny / 166
5. Powołanie studiów nad rodziną / 178 

Rozdział III. Zaangażowanie Kościoła w powstanie i rozwój duszpasterstwa rodzin / 191
1. Troska Kościoła o powstanie duszpasterstwa rodzin / 192
2. Rozwój struktury i organizacji duszpasterstwa rodzin / 203
3. Cele duszpasterstwa rodzin / 218
4. Formacja pracowników do duszpasterstwa rodzin / 239 

Rozdział IV. Istotne obszary troski Kościoła o małżeństwo i rodzinę / 255
1. Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego / 256
2. Zachowanie sakramentalności małżeństwa / 275
3. Obrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci / 294
4. Wsparcie rodzin w sytuacjach szczególnych / 316
5. Aktywizacja apostolatu w rodzinie i przez rodzinę / 341 

Zakończenie / 359 
Bibliografia / 373 
Care of the Church in Poland for marriage and family after the Vatican Council II. Theological-pastoral Study. Summary / 405

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Zbigniew Zarembski

    kapłan diecezji włocławskiej; absolwent Instytutu Teologii Pastoralnej KUL w Lublinie; doktor teologii pastoralnej; adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Pastoralnej; proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku (2007-2012); prodziekan ds. nauki (2008-2012); prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich (od 2012 r.) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; współredaktor czasopisma teologicznego „Ateneum Kapłańskie”; członek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich. Swoje zainteresowania koncentruje wokół nauczania Jana Pawła II, teologii małżeństwa i rodziny, duszpasterstwa rodzin, zajmuje się również problematyką dotyczącą wychowania chrześcijańskiego oraz współczesnych form przekazu wiary.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum