Rafał Willa

Unia Europejska na arenie międzynarodowej - wybrane relacje bilateralne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3139-7
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Rafał Willa

Unia Europejska na arenie międzynarodowej - wybrane relacje bilateralne

„Tematyka recenzowanej monografii zasługuje na uwagę zarówno wydawcy, jak i czytelników. Jest ważka pod względem naukowym, a także istotna ze względów praktycznych. Ukazuje bowiem działania Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, podejmowane w celu realizacji założeń wynikających z traktatów, a tym samym – wzmocnienia swego międzynarodowego znaczenia i osiągania celów szczegółowych […]. Rozprawa, zgodnie z zamierzeniem Autora, stanowić ma punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych badań nad tym tematem. Praca ma charakter autorski – nie powiela istniejących opracowań naukowych, lecz ukazuje kwestie w niewielkim stopniu obecne w polskiej literaturze przedmiotu”.

Z recenzji dr hab. Anny Potyrały, prof. UAM

Spis najważniejszych skrótów / 9
Spis tabel / 13
Wprowadzenie / 15

Rozdział 1. Relacje Unii Europejskiej z państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Szwajcarią, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem / 17
1. Powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu / 18
2. Utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego / 19
3. Relacje polityczne Unii Europejskiej ze Szwajcarią / 21
3.1. Umowy bilateralne Unii Europejskiej ze Szwajcarią / 24
3.2. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej ze Szwajcarią / 29
4. Relacje polityczne Unii Europejskiej z Norwegią / 30
4.1. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Norwegią / 35
5. Relacje polityczne Unii Europejskiej z Islandią / 37
5.1. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Islandią / 41
6. Relacje polityczne Unii Europejskiej z Liechtensteinem / 43
7. Uwagi końcowe / 44

Rozdział 2. Relacje Unii Europejskiej z Turcją / 46
1. Geneza kontaktów bilateralnych / 46
1.1. Przebieg negocjacji akcesyjnych / 51
2. Relacje gospodarcze z Turcją / 55
3. Argumenty „za” przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej / 57
4. Argumenty „przeciw” potencjalnemu członkostwu Turcji w Unii Europejskiej / 62
5. Uwagi końcowe / 69

Rozdział 3. Stosunki Unia Europejska – Izrael / 71
1. Geneza stosunków europejsko-izraelskich / 72
1.1. Powody nieufności Izraela w stosunku do Unii Europejskiej / 80
2. Izrael jako hipotetyczny kandydat do Unii Europejskiej / 84
3. Stosunki gospodarcze i handlowe Unii Europejskiej z Izraelem / 87
4. Uwagi końcowe / 91

Rozdział 4. Relacje łączące Unię Europejską z Australią i Nową Zelandią / 94
1. Unia Europejska a Australia – stosunki polityczne / 95
2. Relacje gospodarcze z Australią / 100
3. Unia Europejska a Nowa Zelandia – stosunki polityczne / 104
4. Relacje gospodarcze z Nową Zelandią / 108
5. Uwagi końcowe / 111

Rozdział 5. Relacje Unii Europejskiej z Dalekim Wschodem (Japonią, Republiką Korei) / 114
1. Stosunki polityczne Unii Europejskiej z Japonią / 115
2. Relacje gospodarcze Unii Europejskiej z Japonią / 120
3. Stosunki polityczne Unii Europejskiej z Koreą Południową / 124
4. Relacje gospodarcze Unii Europejskiej z Koreą Południową / 131
5. Uwagi końcowe / 135

Rozdział 6. Współpraca Unii Europejskiej z wybranymi państwami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) / 136
1. Geneza i cele utworzenia ASEAN / 137
2. Stosunki polityczne łączące Unię Europejską z ASEAN / 141
3. Relacje polityczne Unii Europejskiej z państwami grupy ASEAN / 146
4. Międzyregionalne stosunki gospodarcze UE–ASEAN / 152
5. Uwagi końcowe / 157

Rozdział 7. Stosunki Unia Europejska – Indie / 159
1. Geneza stosunków politycznych Unii Europejskiej z Indiami / 160
2. Stosunki gospodarcze i handlowe / 165
3. Aktualne problemy i wyzwania partnerstwa / 170
4. Uwagi końcowe / 177

Zakończenie / 179
Bibliografia / 183

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Rafał Willa

    absolwent politologii o specjalności europeistyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał na podstawie dysertacji obronionej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009). Obecnie adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Politycznych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Unii Europejskiej, zwłaszcza funduszy i programów finansowych, jej instytucji i systemu decyzyjnego oraz polityki zagranicznej. Współautor trzech monografii: Unia Europejska. Wybrane aspekty ustrojowe (2007), Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Działania – Środki (2008), Leksykon funduszy Unii Europejskiej (2009).

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum