Marcin Skibicki

Pragmalinguistique pour le discours publicitaire. Approche comparative franco-polonaise

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3081-9
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
372
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Marcin Skibicki

Pragmalinguistique pour le discours publicitaire. Approche comparative franco-polonaise

Kategoria produktu:

W ostatnich dziesięcioleciach reklama była i pozostaje interesującym materiałem badawczym dla niemalże wszystkich dziedzin nauki, włączając w to językoznawstwo, które nie pozostało obojętne na ten budzący skrajne emocje akt komunikacji.

W niniejszej książce autor, opierając się na teoriach pragmatyki i komunikacji, przedstawia reklamę jako zrytualizowaną formę komunikacji, kładąc akcent na złożoność jej wewnętrznej struktury. Książka ma charakter kontrastywno-porównawczy, na podstawie dobranych przykładów francuskich i polskich autor przedstawia różnice i podobieństwa w definicji reklamy we Francji i w Polsce, jej konstrukcje i funkcjonowanie w świetle teorii komunikacji. Analizując wybrane przykłady, autor omawia struktury, które są warunkiem skuteczności aktu reklamowania (lub jej braku), takie jak przestrzeganie warunków pragmatycznych, problematyka modalności czy użycia presupozycji i implikatur. Książka ma charakter interdyscyplinarny, zaadresowana jest do wszystkich zainteresowanych reklamą w ujęciu językoznawczym i kulturoznawczym. 

Table des matières
Liste d’abréviations /9

Introduction
I. A vant propos / 13
II. Motivation du choix du thème / 19
III. Démarches poursuivies / 21
1. Des approches linguistique et contrastive / 21
2. Hypothèses / 23
3. Présentation du corpus / 23
4. Organisation de la thèse / 26

Premier chapitre
Construction interne et externe de la communication publicitaire
I. A perçu théorique / 31
1. Publicité – problème de définition / 32
1.1. La publicité comme genre de discours / 35
1.1.1. Les données externes du contrat de communication publicitaire / 36
1.1.2. Les données internes du contrat de communication publicitaire / 43
2. La nuit tous les chats sont gris – publicité et domaines conjoints / 45
3. Nature de l’acte publicitaire / 50
3.1. ... Et plus si affinités ... – objectifs visés de la publicité / 52
4. Au carrefour des échanges : émetteur – récepteur – contexte / 58
4.1. Scène d’énonciation publicitaire / 67
4.2. Auteur – narrateur – publocuteur / 69
4.2.1. La publicité comme contrat énonciatif ou quand « moi » signifie « toi » / 80
4.2.2. Les récepteurs / 98
4.2.3. L’emploi des pronoms déictiques « toi » et « vous » / 105
4.2.4. Les termes d’adresse / 112
4.3. Référent / 114
4.3.1. Potentiel référentiel / 117
4.4. Médium dans le discours publicitaire / 118
4.4.1. Spécificité du style écrit publicitaire / 120
4.5. Le verbal publicitaire en contexte interne et externe / 123
4.5.1. Le fonctionnement du slogan dans la macrostructure
de l’annonce publicitaire / 126
4.5.1.1. La mise en situation du slogan – la forme prototypique / 128
5. La construction syntaxique des slogans. Etude comparative / 133
5.1. Le néo-langage dans la construction syntaxique des slogans / 140

Deuxième chapitre
La publicité dans les théories de la communication – des modèles linéaires è une diffraction discursive
I. Remarque générale / 153
1. Modèles de communication linéaires / 154
1.1. Modèle de Shannon-Weaver / 154
1.2. Vers une conception linguistique – modèle de Lasswell / 164
2. La diffraction discursive de la communication / 177
2.1. Perspective conative / 180
2.1.1. E mergence du processus qualificatif dans la perspective conative / 185
2.1.2. Pronoms déictiques et perspective conative / 186
2.2. Perspective référentielle / 191
2.2.1. Typologie des communications référentielles / 193
2.3. Perspective poétique / 198
2.4. La hiérarchie des fonctions jacobsoniennes dans la structure publicitaire / 201
3. Le schéma communicationnel linguistique de C. Kerbrat-Orecchioni. Au delŕ de l’automatisme de la communication / 208

Troisième chapitre
Pragmatique de la stratégie publicitaire
I. Pragmatique des actes de langage – quelques repères théoriques / 217
1. Publicité et conditions de réussite / 224
1.1. Le niveau social de réussite de la stratégie publicitaire / 228
2. Les lois du discours / 233
2.1. Le principe de coopération / 236
2.2. Le principe de pertinence / 238
2.3. Le principe de sincérité / 240
2.4. Le principe d’informativité et d’exhaustivité / 241
3. La taxonomie des actes illocutionnaires dans la publicité / 244
3.1. Les constructions assertives / 246
3.2. Les constructions directives / 248
3.3. Les constructions promissives / 252
4. La modalité et le discours publicitaire / 254
4.1. Modalité et modalisation – quelques observations / 254
4.2. Modalité épistémique / 258
4.2.1. La modalité épistémique – typologie des modalisateurs / 258
4.2.1.1. Les marqueurs épistémiques lexicaux / 259
4.2.1.2. Les marqueurs épistémiques morphologiques / 260
4.2.1.3. Les assertions épistémiques non-modales / 264
4.2.2. La portée des marqueurs épistémiques / 268
4.2.3. Les fonctions de la modalité épistémique / 269
4.2.3.1. La fonction de certitude / 270
4.2.3.2. La fonction de plausibilité / 270
4.2.3.3. La fonction de modalité indéterminée / 271
4.3. La modalité appréciative / 275
4.3.1. La modalité appréciative – typologie des modalisateurs / 276
4.3.1.1. La modalité appréciative – les modalisateurs de dépendance syntaxique / 277
4.3.1.2. La modalité appréciative – les assertions non-modales / 281
4.4. La modalité intersubjective / 283
4.4.1. La modalité intersubjective – la dépendance syntaxique / 285
4.4.2. La modalité déontique / 286
4.4.3. Modalité intersubjective et actes de langage indirect / 293
4.4.4. La modalité intersubjective – bilan / 295
4.4.5. La modalité implicative / 295
4.4.5.1. Les modalisateurs implicatifs / 296
4.4.5.2. La modalité implicative – bilan / 302
5. Implicite, présupposé et sous-entendu – au carrefour de la signification / 303
5.1. A ctes primaire et secondaire – remarque générale / 304
5.1.1. Le présupposé / 306
5.1.1.1. Les constructions présuppositionnelles / 309
5.1.2. Les sous-entendus / 312
5.1.2.1. Formes de sous-entendus / 317
5.1.2.2. La réalisation des sous-entendus / 320
5.1.2.3. Conditions préliminaires du sous-entendu allusif / 330
5.1.3. L’argumentation paradoxale / 332
5.1.4. Les sous-entendus en publicité – conclusion et perspectives / 335

Conclusion / 339
Annexe / 349
Bibliographie / 357
Streszczenie / 365

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Marcin Skibicki

    Pracownik naukowy Katedry Filologii Romańskiej UMK w Toruniu. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na kulturze Francji, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk graficznych i plastycznych (zwłaszcza plakatu francuskiego art nouveau i art déco) oraz piosenki francuskiej (głównie twórczość Serga Gainsbourga). Jest autorem wielu artykułów z tychże dziedzin oraz aktywnym uczestnikiem konferencji krajowych i zagranicznych, podczas których porusza tematy dotyczące analizy grafiki francuskiej pod kątem problematyki kulturoznawczej, zgodnie z nowymi tendencjami w metodologii badań nad sztuką i kulturą wizualną.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum