Bogumiła J. Rouba

Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3196-0
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
508
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

miękka

Bogumiła J. Rouba

Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży

Kategoria produktu:

W sprzedaży dostępna także wersja z kolorowymi ilustracjami: 
http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_74614_Pielegnacja_swiatyni_i_innych_zabytkow._Ksiazka_nie_tylko_dl.html

 

Z jednej strony obserwujemy wiele pozytywów dotyczących badań jak i nowych technik konserwatorskich.  Z drugiej strony spostrzegamy coraz więcej zjawisk negatywnych.Po 10 latach prof. Bogumiła Rouba wznawia swoją książkę dotyczącą Pielęgnacji Świątyni rozszerzając nie tylko jej tytuł ale także i znacznie zakres. Przez te 10 lat w naszym Kraju zmieniło się wiele spraw związanych z zabytkami.

[…] Szerzą się poglądy, że zabytki architektury można „modernizować”, a więc dowolnie przerabiać i unowocześniać a także dekorować wbrew ich historycznym standardom. Prowadzi to zawsze do utracenia wartości dawności jak i wartości dokumentalnej.

[…] W tej sytuacji książka prof. B. Rouba wpisuje się w pilne potrzeby naszego dziedzictwa kulturowego. Została ona poważnie rozszerzona i nie tylko o zagadnienia związane z główną specjalnością Pani Profesor a więc konserwację malarstwa i rzeźby polichromowanej, lecz także o zagadnienia, jakimi jako badacz zajmuje się ona od wielu lat- klimatem, w jakim powinny znajdować się zabytki oraz szeroko rozumianą problematyką profilaktyki konserwatorskiej. Autorka wprowadza nas także w wiele istotnych zagadnień związanych z dawnymi dziełami architektury.

Ten wachlarz poszerzonych tematów i problemów winien zachęcić Czytelników nie tylko do przestudiowania bogatych treści, ale także skłonić do analizy materiałów ilustracyjnych.

[…] Warto, aby Czytelnik przejął od Autorki to duże umiłowanie oryginału, wartości jego dawności, jego niezmienionej faktury oraz zachowanej lub właściwie przywróconej kolorystyki. Warto także, aby to podejście przeniósł na podlegający jego opiece zabytek […].

 

Fragment pochodzący z przedmowy do wydania drugiego
Prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman

 

Przedmowa do wydania pierwszego / 7

Przedmowa do wydania drugiego / 11

Od autora do pierwszego wydania / 13

Uwagi do drugiego wydania / 17

1. Dlaczego chronimy? / 21

2. Każda świątynia jest skarbem / 24

3. Primum non nocere / 31

4. Taniej zapobiegać niż leczyć / 61

5. Niszczycielska siła światła / 69

6. Ciepło, ciepło, gorąco / 89

7. Święty Florianie dopomóż! / 94

8. Każdy kościół jest indywidualnością / 103

9. Dlaczego potrzebna jest diagnoza? / 116

10. Racje ekonomiczne / 129

11. Kurz, brud i inne zanieczyszczenia / 137

12. Sprzątanie kościoła to sztuka / 144

13. Trochę więcej na temat dbania o dzieła sztuki / 160

14. Cmentarze / 169

15. Drzewa to nasi przyjaciele / 183

16. Dzwony, głośniki i nieszczęścia akustyczne / 197

17. Nowe nie zawsze jest lepsze, czyli uczmy się pokory wobec dzieł naszych przodków / 203

18. Dlaczego kościoły są zawilgocone? / 219

19. Najpierw „zakręcić kran” / 243

20. kondensacja i już trochę o klimacie wnętrza / 268

21. Co to są wahania klimatyczne i dlaczego dobry klimat jest taki ważny / 283

22. Co zrobić, jeśli już są kłopoty? / 289

23. Woda a dzieła sztuki / 296

24. Uszkodzenia mechaniczne i transport / 304

25. Ogrzewanie w kościele / 312

26. Kalendarium Księdza Proboszcza / 333

27. Dla ciekawych teraz trochę o malarstwie i innych dziełach sztuki / 336

28. Blask złota / 370

29. Całe to nasze współczesne zagmatwanie / 381

30. Trudne sprawy estetyki / 386

31. Co jest cenne i dlaczego- wartościowanie / 400

32. Konflikt wartości / 422

33. Dlaczego wybuchają konflikty, czyli sprawy najtrudniejsze / 428

34. Konserwacja, restauracja a renowacja (odnawianie) / 440

35. Zasady konserwatorskie / 456

36. Kościół to nie muzeum / 469

37. Po co nam właściwie te zabytki? / 475

38. Najważniejsze rady / 495

Skorowidz / 504

 • s. M. Natanela Wiesława Błażejczyk, CSSF konsultant ds. ochrony zabytków przy SK

  […] „Pielęgnacja świątyni” Bogumiły J. Rouby została napisana z myślą o każdym, kto nad kościołem sprawuje codzienną opiekę, użytkuje go, kto organizuje działania związane z jego ochroną, administruje nim, a więc przede wszystkim o księżach, zakrystianach, kościelnych, radach parafialnych i wiernych.
  Zawiera tzw. ABC porad, profilaktyki, zasad postępowania z kościołem i w kościele, z kościołem zabytkowym i zielenią wokół zabytkowej budowli […].
  […] Książka […] dotyka każdej dziedziny konserwacji przestrzeni sakralnej kościoła i jego otoczenia. […]
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
 • Bogumiła J. Rouba

  Profesor zwyczajny dr kwal. II st. Bogumiła J. Rouba- po ukończeniu studiów w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki rozpoczęła pracę w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. W macierzystym Zakładzie przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej, dziś jest jego kierownikiem.

  Zajmuje się praktyką konserwatorską realizując własne prace przy malowidłach ściennych i sztalugowych. Prowadzi także prace badawcze- przede wszystkim dotyczące procesów niszczenia zabytków, metod i sposobów ich ochrony, zagadnień związanych z wpływem warunków zewnętrznych na przebieg procesów destrukcji, zwłaszcza klimatu, ogrzewania, zawilgocenia. W ostatnich latach z zespołem fizyków z IF UMK oraz swoich doktorantów bada możliwości stosowania metod optyki koherentnej (OCT) do analiz konserwatorskich. Jest autorką 130 publikacji z zakresu ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego.

  Jako dydaktyk prowadzi konserwatorskie pracownie dyplomowe oraz studenckie ćwiczenia terenowe. Ich owocem jest kilkaset obrazów, rzeźb, malowideł ściennych uratowanych pod jej kierunkiem przez studentów ZKMiRzP.

  Wykłada między innymi profilaktykę konserwatorską dla własnych studentów, ale także dla słuchaczy studiów podyplomowych- księży, architektów, pracowników muzeów, służb konserwatorskich.

  Jako rzeczoznawca ZPAP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zapraszana do trudnych przypadków konserwatorskich w obiektach zabytkowych rozrzuconych po całej Polsce.

  Jej pasją są działania na rzecz środowiska konserwatorskiego, szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kultury oraz rozwoju teorii konserwacji-restauracji. Brała udział w pracach poświęconych korektom programów, opracowaniu standardów i doskonaleniu modelu kształcenia konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki w polskich Uczelniach. Uczestniczyła w pracach zespołu ds. etyki zawodowej, w pracach nad cennikiem konserwatorskim, koordynowała program doskonalenia Ogólnopolskiego Schematu Dokumentacji Konserwa-torskiej. Pracowała nad terminologią dziedziny, przewodniczyła powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji opracowującej Krajowy Program Ochrony i Opieki nad Zabytkami.

  Jest członkiem wielu grup eksperckich i konsultacyjnych, wiceprzewodniczącą Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawicielem IZK UMK i członkiem Europejskiej Sieci Szkół Konserwatorskich ENCoRE, członkiem ZPAP, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Rad Konserwatorskich przy WKZ (Olsztyn, Toruń), rad redakcyjnych specjalistycznych czasopism oraz szeregu innych gremiów.

  Za swoje prace odznaczona medalami i orderami, a pośród nich Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Gloria Artis oraz w roku 2010 medalem Pro Ecclesia et Pontifice.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum