Karl Jaspers, Rudolf Bultmann

Problem demitologizacji

Wysyłamy w ciągu 60 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3381-0
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
194
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Religia - dawniej i współcześnie
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Karl Jaspers, Rudolf Bultmann

Problem demitologizacji

Kategoria produktu:

Przekład: Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Maciej Pawlicki
Redakcja naukowa: Dawid Kolasa, Tomasz Kupś

Nota edytorska / 9
Dawid Kolasa, WPROWADZENIE / 11

Karl Jaspers, MIT I RELIGIA (przełożył Dawid Kolasa) / 29

Tło dyskusji / 31
I. Dwie słabe przesłanki / 32
1. Nowożytna nauka i nowożytny światopogląd / 33
2. Pojęcie filozofii naukowej / 35
II. Pogląd Bultmanna na filozofię transcendentalną / 40
1. Bezpośrednie doświadczenie i rodzaje ogarniającego / 41
2. Mit i nauka / 43
a) Degradacja mitu / 45
b) Odzyskanie mitu / 46
c) Walka o egzystencjalną możliwość wiary / 51
3. Wiara i rozumienie / 53
a) Wyjaśnienie a rozumienie / 54
b) Rozumienie pierwotne i rozumienie rozumianego / 54
c) Jedność i napięcia w obrębie dwu typów rozumienia / 55
d) Kontakt z tym, co niezrozumiałe / 59
e) Krytyka Bultmanna / 60
III. Pytanie o siły stojące za sporem: przekształcenie i przyswojenie religii biblijnej / 64
1. Duszpasterz / 66
2. Ortodoksja i liberalizm / 69
a) Wiara liberalna / 70
b) Ortodoksja i liberalizm w odniesieniu do tego, co niezrozumiałe / 70
c) Liberalizm a oświecenie / 71
d) Dwuznaczność pojęć „oświecenie”, „liberalizm”, „konserwatyzm” / 73
e) Idea objawienia / 74
(I) Pytanie o kryterium umożliwiające rozpoznanie objawienia / 75
(II) Znaczenie faktu, że Bóg pozostaje ukryty / 75
(III) Sens przedmiotowości w ogarniającym; koło / 77
(IV) Historyczność mitycznie przemawiającej treści wiary / 80
(V) Konsekwencja umistycznienia całego języka wiary / 80
(VI) Pasja walki i jej zakończenie   / 81
f) Czy Bultmann jest liberalny, czy ortodoksyjny? /82
3. Problem zjednoczenia teologii i filozofii / 84
IV. Duchowa osobowość Bultmanna / 86

Rudolf Bultmann, W KWESTII DEMITOLOGIZACJI. ODPOWIEDŹ SKIEROWANA DO KARLA JASPERSA (przełożył Tomasz Kupś) / 91

Karl Jaspers, REPLIKA NA ODPOWIEDŹ BULTMANNA (przełożył Maciej Pawlicki) / 111
1. Zgorszenie / 114
2. Obiektywność i absolutność  / 118
3. W obronie myślenia mitycznego / 127
4. Rozumienie / 133
5. Rozjaśnienie transcendentalne i egzystencjalne. Ogarniające. Podmiot i przedmiot. Boskość napotkana / 137
6. Historyczność / 142
7. Duchowny / 145
8. Nauka a filozofia / 149
9. Osobiste upomnienie i motywacja / 153
10. Podsumowanie / 158

Rudolf Bultmann, LIST DO KARLA JASPERSA (przełożył Tomasz Kupś) / 163

Tomasz Kupś, POSŁOWIE / 165

Indeks nazwisk / 191

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum