Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski (red.)

Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3440-4
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
340
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Perspektywa
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski (red.)

Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 2

Kategoria produktu:

Oddajemy w ręce Czytelników trzecią monografię z cyku PERSPEKTYWA, która powstała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w wyniku współpracy studentów, doktorantów i pracowników naukowych z wielu uniwersytetów oraz szkół wyższych z całej Polski. Głównymi obszarami badawczymi prezentowanymi w monografii są: gospodarka i innowacje na rynku finansowym, etyka w biznesie oraz bankowość i ubezpieczenia.

Współczesna gospodarka to niewątpliwie obszar cechujący się licznymi wyzwaniami, szansami, ale też zagrożeniami. Dążenie do maksymalizacji zysku, poszukiwanie za wszelką cenę wzrostu efektywności czy chęć osiągania coraz wyższych stóp zwrotu w krótkim czasie powodują, że wiele podmiotów gospodarczych decyduje się realizować ryzykowne inwestycje lub korzystać z zaawansowanych, ale nie do końca odpowiednich dla nich rozwiązań inżynierii finansowej. W efekcie na rynkach światowych często dochodzi do stwarzania nadmiernego ryzyka, które jest przenoszone na wszystkich uczestników życia gospodarczego, a w konsekwencji obciąża systemy finansowe i gospodarcze wielu krajów. Wzrost ryzyka powoduje, że instytucje finansowe, zwłaszcza banki i ubezpieczyciele, które powinny działać na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, ograniczają swoją aktywność w tym zakresie i wycofują się z finansowania sfery realnej. To z kolei prowadzi do spowolnienia gospodarczego i recesji, a to następnie skutkuje problemami w sferze finansów publicznych. […] Badania dotyczące wybranych zagadnień scharakteryzowanych powyżej Czytelnicy znajdą w opracowaniach zamieszczonych w niniejszej monografii.

Ze Wstępu

Wstęp  / 11

Gospodarka i innowacje

Dominik Sadłakowski, Wykorzystanie procesów globalizacyjnych w budowaniu międzynarodowej pozycji gospodarczej państwa  / 15

Kinga Styś, Rola i znaczenie Business Angels jako pośredników w finansowaniu działalności gospodarczej  / 29

Marzena Ławniczak-Łękas, Centra usług wyższego rzędu jako narzędzie konkurowania we współczesnej gospodarce światowej  / 43

Przemysław Krawiec, Skuteczne metody przeciwdziałania bezrobociu w Polsce  / 59

Rafał Krakowski, Perspektywa rozwoju fotowoltaiki jako jednego ze źródeł energii odnawialnej w Polsce w latach 2015–2020  / 75

Róża Stepaniuk, Kapitał intelektualny jako szansa na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw  / 89

Etyka w biznesie

Aleksandra Olejniczak, Etyka w zarządzaniu międzykulturowym  / 105

Hanna Malik, Systemy zarządzania compliance w przedsiębiorstwach a Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  / 119

Krzysztof Świeszczak, Marika Świeszczak, Wartości etyczne a postawa menedżerów w postkryzysowej rzeczywistości  / 135

Katarzyna Idźkowska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego na przykładzie Orange Polska SA  / 149

Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, Etyka w działalności marketingowej banków  / 165

Marta Ceglińska, Różnica między etyką biznesu a społeczną odpowiedzialnością biznesu  / 179

Mateusz Langer, Formalizacja etyki w administracji finansowej rękojmią prawidłowego gospodarowania groszem publicznym  / 193

Michał Zdanowski, Etyka biznesu jako kluczowy element marketingowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem  / 205

Natalia Karolina Sławińska, Etyka życia gospodarczego  / 217

Sylwia Szczepańska, Przykłady oraz sposoby mierzenia wpływu działań CSR  / 231

Bankowość i ubezpieczenia

Agnieszka Kwiatkowska, Zasady wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w regulacjach prawa bilansowego i według Solvency II  / 247

Agnieszka Wierciszewska, Struktura portfela kredytowego na rynku kredytów mieszkaniowych  / 259

Jarosław Świdyński, Wycena nieruchomości do celów ubezpieczeniowych  / 273

Mateusz Ciepłucha, Niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej banków centralnych. Studium empiryczno-badawcze programów luzowania ilościowego (QE) na przykładzie USA i Japonii  / 289

Michał Wojna, Zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej do umowy kredytu bankowego  / 307

Paulina Warchoł, Rola reasekuracji w finansowaniu ryzyka katastroficznego  / 323

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum