Barbara Brodzińska, Marek Jeziński, Magdalena Mateja (red.)

Zawód: dziennikarz. Między misją a profesją

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3461-9
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
316
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Barbara Brodzińska, Marek Jeziński, Magdalena Mateja (red.)

Zawód: dziennikarz. Między misją a profesją

Prawo prasowe definiuje dziennikarzy jako osoby zajmujące się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostające w stosunku pracy z redakcją albo zajmujące się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Jednocześnie ustawa z 1984 roku jasno określa zadania i obowiązki stawiane przed profesją dziennikarską, do których należy m.in. „służba społeczeństwu i państwu” (czyli poświęcenie się im i działalność podporządkowaną ich dobru i interesowi).

Dziennikarstwo przez wiele dziesiątków lat było sposobem zarabiania pieniędzy, ale także swoistym stylem życia i powołaniem. Z różnych kierunków płyną jednak opinie, że czasy misyjnego dziennikarstwa dawno minęły. Współczesny dziennikarz powinien umiejętnie i szybko docierać do faktów oraz dysponować taką techniką pisania, aby informacje zebrane i wybrane były dla odbiorcy strawą łatwą do przyswojenia. Ryszard Kapuściński przyznał: „Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes”. Coraz trudniej pogodzić misję, służbę, społeczne powinności dziennikarza z warunkiem rentowności medium, które go zatrudnia.

Tytuł, którym opatrzono niniejszy tom, odzwierciedla napięcie między sferą posłannictwa, wciąż oczekiwanego od dziennikarzy, a stricte zawodowymi standardami (one też zresztą podlegają dynamicznym zmianom). Niniejszą książką wpisujemy się w potrzebę wszechstronnej analizy profesji dziennikarskiej. Świadomi faktu, że do istotnych przeobrażeń mediów masowych w Polsce doszło po 1989 roku, interesujący nas temat rozpatrywaliśmy w możliwie szerokim przedziale czasowym. Czytelnikom oferujemy opracowania dotyczące polskiego środowiska dziennikarskiego, jednak równie ważne wydały się opisy doświadczeń dziennikarzy zatrudnianych przez media zagraniczne i prezentacje rozwiązań obowiązujących poza naszym krajem.

Wstęp /7

I. DZIENNIKARSTWO - ZAWÓD

LUCYNA SZOT
Dziennikarstwo jako zawód inteligencki / 17

BARTOSZ ODOROWICZ
Reporter wojenny w operacji Iraqi Freedom – bezstronny obserwator czy narzędzie? / 41

ŁUKASZ WOJTKOWSKI
Media masowe a polityczna rzeczywistość medialna / 62

ŁUKASZ GONIAK
Dziennikarz: sprawozdawca, kreator czy deformator? O zjawisku deformacji obrazu rzeczywistości w mediach masowych z perspektywy teoretycznej / 76

MAGDALENA KOZAKIEWICZ
Sposób relacjonowania kampanii prezydenckiej2010 astandardy etyczne i zawodowe dziennikarzy / 98

LIDIA POKRZYCKA
Edukacja przyszłych dziennikarzy – teoria i praktyka / 120

RAFAŁ POLAK
Plany zawodowe studentów dziennikarstwa / 133

II. DZIENNIKARSTWO - MISJA

MAGDALENA MATEJA
Felietonista: zawodowiec z powołaniem / 159

IZABELLA STARZEC-KOSOWSKA
Telewizyjne dziennikarstwo muzyczne – wyzwania i problemy / 180

MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ
Media obywatelskie dla trzeciego sektora, czyli jak to robią w Elblągu / 207

MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ
Rozwój mediów obywatelskich w Polsce / 230

IWONA LEONOWICZ-BUKAŁA
Dziennikarstwo obywatelskie a rola mediów w demokracji / 251

ŁUKASZ BARTOSIK
Tabloidyzacja polskiej prasy. Przejawy i konsekwencje / 272

Bibliografia

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum