Monika Chodorek

Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3556-2
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
258
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Monika Chodorek

Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania

Kategoria produktu:

Książka poświęcona jest niezwykle ważnemu dla współczesnej teorii i praktyki zarządzania organizacjami problemowi zarządzania talentami. Jest to jeden z najbardziej dyskutowanych tematów w obszarze zarządzania z uwagi na trwającą między przedsiębiorstwami walkę o najlepszych pracowników. Intensyfikacja międzynarodowej konkurencji o utalentowanych pracowników została nazwa „wojną o talenty”. Z uwagi na istotność tego procesu oraz jego niewystarczające zaawansowanie w przedsiębiorstwach poszukuje się charakterystyki środowiska, w którym talenty mogą być identyfikowane, rozwijane i wykorzystywane dla dobra organizacji.  Punktem wyjścia do tego stała się teoria pozytywnego zarządzania. W pracy podjęto próbę analizy istoty talentu oraz szczegółowej charakterystyki procesu zarządzania talentami, czyniąc go bardziej klarownym poprzez identyfikację przejawów świadczących o jego stosowaniu przez przedsiębiorstwa. Poza tym w oparciu o założenia teorii pozytywnego zarządzania oraz przeprowadzone badania zostały zidentyfikowane czynniki wewnątrzorganizacyjne, które determinują zarządzanie talentami, jak również czynniki zewnętrzne, które mogą stymulować bądź hamować ten proces. Ze względu na walory poznawcze oraz zaprezentowane w książce eksplanacyjne studia przypadków może ona stanowić interesującą lekturę zarówno dla naukowców, jak i praktykujących menedżerów.

Wstęp / 9

Rozdział 1
Talent w teorii pozytywnego zarządzania / 22
1.1. W poszukiwaniu talentu – istota talentu / 22
1.1.1. Ogólne definicje i modele talentu / 23
1.1.2. Talent w organizacji / 30
1.2. Teoria pozytywnego zarządzania  / 43
1.2.1. Potrzeba pozytywnego zarządzania / 43
1.2.2. Geneza teorii pozytywnego zarządzania / 46
1.2.3. Istota pozytywnego zarządzania / 61
1.3. Pozytywny Potencjał Organizacji / 69
1.3.1. Istota Pozytywnego Potencjału Organizacji / 69
1.3.2. Elementy koncepcji Pozytywnego Potencjału Organizacji / 72
1.4. Związki talentu z teorią pozytywnego zarządzania / 82
1.4.1. Pozytywny potencjał człowieka / 82
1.4.2. Inteligencja emocjonalna i jej rola w definiowaniu talentu / 86
1.4.3. Pasja jako nieodłączny atrybut talentu / 96

Rozdział 2
Zarządzanie talentami w organizacji / 99
2.1. Trendy w gospodarce stymulujące zarządzanie talentami / 99
2.1.1. Potrzeba zarządzania talentami / 99
2.1.2. Globalizacja i jej następstwa / 102
2.1.3. Gospodarka oparta na wiedzy i jej następstwa / 115
2.2. Istota zarządzania talentami / 121
2.2.1. Koncepcje i definicje zarządzania talentami / 121
2.2.2. Globalne zarządzanie talentami / 136
2.2.3. Cele zarządzania talentami / 139
2.3. Etapy zarządzania talentami / 142
2.3.1. Identyfikacja talentów / 142
2.3.2. Przyciąganie utalentowanych pracowników / 149
2.3.3. Rekrutacja i selekcja utalentowanych pracowników / 152
2.3.4. Zatrzymywanie talentów / 160
2.3.5. Odejścia talentów / 171
2.4. Wewnątrzorganizacyjne stymulatory zarządzania talentami / 174

Rozdział 3
Metodyka badań empirycznych / 183
3.1. Proces badań empirycznych / 183
3.2. Budowa kwestionariuszy ankiet i wywiadu / 193
3.3. Pomiar zarządzania talentami w projektach badawczych / 197
3.4. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw / 201

Rozdział 4
Zarządzanie talentami w badanych przedsiębiorstwach / 204
4.1. Poziom zarządzania talentami w badanych przedsiębiorstwach / 204
4.2. Rola Pozytywnego Potencjału Organizacji w zarządzaniu talentami / 216
4.3. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania zarządzania talentami / 224
4.3.1. Proces identyfikacji wewnątrzorganizacyjnych uwarunkowań sprzyjających zarządzaniu talentami / 224
4.3.2. Kategoryzacja wewnątrzorganizacyjnych uwarunkowań sprzyjających zarządzaniu talentami / 239
4.3.3. Wewnątrzorganizacyjne bariery zarządzania talentami / 253
4.4. Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania talentami / 261
4.4.1. Zewnętrzne uwarunkowania stymulujące zarządzanie talentami / 261
4.4.2 Zewnętrzne uwarunkowania hamujące zarządzanie talentami / 265
4.5. Rezultaty zarządzania talentami / 269
4.6. Model warunków zarządzania talentami / 271

Rozdział 5
Przykłady dobrych praktyk zarządzania talentami – studia przypadków / 282
5.1. Wprowadzenie do prezentowanych studiów przypadków / 282
5.2. Zarządzanie talentami w Bricoman Polska / 283
5.2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa / 283
5.2.2. Etapy procesu zarządzania talentami w Bricoman Polska / 286
5.2.2.1. Talenty w Bricomanie / 287
5.2.2.2. Identyfikacja, selekcja i ewaluacja talentów / 287
5.2.2.3. Rozwój utalentowanych pracowników / 289
5.2.3. Determinanty zarządzania talentami w Bricoman Polska / 291
5.3. Zarządzanie talentami w Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o.o. / 294
5.3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa / 294
5.3.2. Etapy procesu zarządzania talentami w firmie Frauenthal Automotive / 296
5.3.2.1. Definicja talentu i proces jego identyfikacji / 296
5.3.2.2. Planowanie rozwoju pracowników / 298
5.3.2.3. Rekrutacja utalentowanych pracowników / 302
5.3.3. Determinanty zarządzania talentami w Frauenthal Automotive / 303
5.4. Zarządzanie talentami w Grupie NEUCA / 305
5.4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa / 305
5.4.2. Etapy zarządzania talentami w Grupie NEUCA / 307
5.4.2.1. Talent w firmie i proces jego identyfikacji / 307
5.4.2.2. Rozwój utalentowanych pracowników / 308
5.4.2.3. Przyciąganie najlepszych pracowników / 311
5.4.3. Determinanty zarządzania talentami w Grupie NEUCA / 314
5.5. Podsumowanie prezentowanych studiów przypadków / 316

Zakończenie / 319
Bibliografia / 325
Spis tabel / 344
Spis rysunków / 346
Załączniki / 348
Summary / 357

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum