Tomasz Chruściński

Współzależność giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie procesów globalizacyjnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3696-5
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
232
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Metody ekonometryczne - teoria i zastosowania
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Tomasz Chruściński

Współzależność giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie procesów globalizacyjnych

Kategoria produktu:

Monografia stanowi próbę zbadania zmian rozkładu sił giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie przemian globalizacyjnych, do których niewątpliwie należy ich konsolidacja. Autor na przykładzie zawieranych sojuszy organizacyjnych i fuzji giełd szczegółowo opisuje proces kształtowania się zależności między nimi, dodatkowo uzupełniając wnioskowanie z perspektywy światowego kryzysu finansowego subprime.

Praktyczną korzyścią dla Czytelnika będzie przybliżenie 37 metod taksonometrycznych zastosowanych w pracy do klasyfikacji giełd oraz czterech wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania współzależności między nimi. Unikatowa liczebność zawartych w monografii metod statystycznych i ekonometrycznych będzie z pewnością pomocna praktykom giełdowym oraz studentom wyższych lat studiów do tworzenia własnych aplikacji śledzenia zmian na globalnym rynku kapitałowym.

Przedmowa do trzeciego tomu serii / 9
Przedmowa autora / 11
Wstęp / 15

Rozdział 1. Rynki giełdowe w obliczu globalizacji / 21
1.1. Pojęcie globalizacji w aspekcie przemian rynku finansowego     / 21
1.2. Przejawy globalizacji i ich wpływ na rozwój rynków kapitałowych     / 24
1.3. Liberalizacja przepływu kapitału jako główny czynnik rozwojowy     / 28
1.4. Korzyści wynikające z liberalizacji przepływów kapitałowych     / 30
1.5. Zagrożenia wynikające z liberalizacji przepływów kapitałowych / 32
1.6. Kryzysy na rynkach finansowych jako koszt przemian globalizacyjnych / 36
1.7. Charakterystyka wybranych giełd papierów wartościowych na globalnym rynku finansowym / 41
1.8. Konsolidacja giełd papierów wartościowych na świecie jako etap przemian globalizacyjnych / 47
1.9. Przykłady sojuszy giełd papierów wartościowych na świecie     / 51
1.10. 50 największych giełd na świecie / 65

Rozdział 2. Współzależność rynków finansowych / 79
2.1. Współzależność rynków jako konsekwencja globalizacji / 79
2.2. Racjonalne zachowania inwestorów a efektywność rynku / 80
2.2.1. Efektywność informacyjna rynku / 81
2.2.2. Zależności między hipotezami w teorii EMH / 84
2.2.3. Hipoteza racjonalnych oczekiwań a bańki spekulacyjne / 88
2.3. Teoria perspektywy jako model rzeczywistego zachowania inwestorów / 92
2.4. Transmisja kryzysów a efekt zarażania / 98
2.5. Wielowymiarowość współzależności rynków finansowych / 103
2.6. Stabilność systemu finansowego w dobie globalizacji / 111

Rozdział 3. Klasyfikacja giełd papierów wartościowych na świecie za pomocą metod taksonometrycznych / 115
3.1. Klasyfikacja a grupowanie / 115
3.2. Dane statystyczne wykorzystane w metodach taksonometrycznych     / 118
3.3. Analiza czynnikowa i metoda głównych składowych / 125
3.4. Analiza dyskryminacyjna / 134
3.5. Analiza skupień z wykorzystaniem metod dendrytowych / 142
3.5.1. Geneza i podział metod / 142
3.5.2. Zastosowanie analizy skupień do grupowania giełd / 144
3.5.3. Metody hierarchiczne i niehierarchiczne / 147
3.5.4. Aglomeracyjne metody skupień / 149
3.5.5. Metody podziałowe / 158
3.5.6. Metody obszarowe / 160
3.6. Metody optymalizacyjne / 162
3.7. Metody wyodrębniania skupień przy ustalonym porządku liniowym     / 166
3.8. Wnioski z klasyfikacji giełd papierów wartościowych / 168
3.9. Porządkowanie liniowe (ranking giełd) / 170
3.9.1. Założenia metody / 170
3.9.2. Syntetyczny Miernik Rozwoju / 173
3.10. Indywidualna ścieżka rozwoju giełd światowych / 179

Rozdział 4. Wykorzystanie modeli klasy GARCH w badaniach nad współzależnością giełd papierów wartościowych na świecie / 183
4.1. Rozwój badań nad współzależnością / 183
4.2. Zastosowanie wielorównaniowych modeli klasy GARCH w analizie zmienności szeregów finansowych / 189
4.3. Wielowymiarowe modele GARCH / 190
4.3.1. Model VECH / 192
4.3.2. Model BEKK / 194
4.3.3. Model CCC / 196
4.3.4. Model DCC / 197
4.4. Ocena współzależności rynków giełdowych w latach 2001–2012 / 199

Zakończenie / 221
Literatura / 225

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Tomasz Chruściński

    Autor publikacji naukowych z zakresu rynków finansowych oraz artykułów w czasopismach controllingowych. Jego główne zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki związanej z funkcjonowaniem giełd papierów wartościowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. W życiu zawodowym łączy zdobyte w międzynarodowych firmach doświadczenie menedżera z pasją nauczania finansów i rachunkowości, prowadząc wykłady na wyższych uczelniach oraz szkolenia i warsztaty dla biznesu.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum