SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej

autorzy: Joanna Bruzda
Rok wydania:2007 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:404 ISBN:978-83-231-2173-2
OPIS

Niniejsza praca w zamierzeniu autorki stanowi studium zagadnienia weryfikacji zależności długookresowych z dostosowaniem nieliniowym. Głównym celem pracy są propozycje testów hipotezy o braku kointegracji wobec wyspecyfiko­wanych alternatyw nieliniowych. Propozycje te obejmują przede wszystkim te­sty kointegracji LSTR (ang. logistic smooth transition - LSTR - cointegration) oraz testy kointegracji 2LSTR (ang. second-order logistic smooth transition co­integration). Ponadto w pracy zawarto propozycje testów kointegracji ESTR oraz sugestie w zakresie testowania dwu- i trzyreżimowej kointegracji progowej (ang. threshold cointegration) i kointegracji częściowej (ang. partial cointegration). W konstrukcji większości testów wykorzystano dwa podejścia do rozwiązania tzw. problemu Daviesa wiążącego się z występowaniem parametrów zakłócających, obecnych tylko przy założe­niu prawdziwości hipotezy alternatywnej: aproksymację ciągłej i różniczkowalnej funkcji przejścia szeregiem Taylora niskiego rzędu oraz przeszukiwanie zbioru dopuszczalnych wartości parametrów zakłócających.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki