Kamila Kaczmarczyk

Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3762-7
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
140
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Kamila Kaczmarczyk

Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce

Kategoria produktu:

„Powierzone mi do oceny opracowanie pt. Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce dotyczy bardzo aktualnej i ważnej we współczesnej Europie problematyki bierności na rynku pracy oraz bezrobocia wśród młodzieży. Autorka koncentruje swoją uwagę na rynku pracy w Polsce, ale bardzo szeroko i trafnie przedstawia analizowane problemy na tle innych krajów europejskich. Jest bowiem szereg wspólnych dla wielu krajów Europy źródeł obu zjawisk – bierności zawodowej, bierności społecznej i bezrobocia wśród młodzieży.

[…] recenzowane opracowanie wzbogaca obecny stan wiedzy na temat czynników determinujących sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Szereg wniosków z przeprowadzonych przez Autorkę badań może być wykorzystanych jako rekomendacje dla instytucji odpowiedzialnych za właściwą politykę rynku pracy w Polsce”.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Szredera

Wstęp / 9

R o z d z i a ł  I
Bezrobocie i bierność społeczno-zawodowa młodzieży – ujęcie teoretyczne
1.1. Istota podstawowych pojęć / 15
1.2. Specyficzne uwarunkowania położenia młodzieży na rynku pracy / 25
1.3. Przyczyny i skutki bierności i bezrobocia młodzieży / 35
1.4. Strategie przeciwdziałania bierności zawodowej i bezrobociu młodzieży  / 51

R o z d z i a ł  I I
Wyniki dotychczasowych badań nad determinantami bezrobocia i bierności zawodowej młodzieży w wybranych krajach UE
2.1. Procedura selekcji krajów / 57
2.2. Niemcy / 63
2.3. Polska / 67
2.4. Włochy / 71
2.5. Grecja / 76
2.6. Podsumowanie / 82

R o z d z i a ł  I I I
Czynniki wpływające na bierność i bezrobocie młodych ludzi w Polsce w świetle własnych badań empirycznych
3.1. Cele, uzasadnienie i zarys metodologii badania / 85
3.2. Teoretyczne podstawy wykorzystanych narzędzi / 87
3.3. Źródło i sposób pozyskania danych / 95
3.4. Charakterystyka badanych populacji / 98
3.5. Wyniki badań / 104
3.5.1. Ryzyko bierności zawodowej  / 104
3.5.2. Zagrożenie przynależnością do pokolenia NEET / 108
3.5.3. Czynniki determinujące bezrobocie młodzieży / 111
3.5.4. Cechy wpływające na prawdopodobieństwo długotrwałego bezrobocia młodych / 114
3.6. Wnioski / 117

Zakończenie / 123
Literatura / 129
Spis tabel / 136
Spis wykresów i rysunków / 138

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Kamila Kaczmarczyk

    Urodzona w 1988 roku w Olsztynie. W 2010 roku ukończyła pierwszy stopień studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2012 roku uzyskała tytuł magistra na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum