Aleksandra Seklecka

Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3756-6
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
406
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Aleksandra Seklecka

Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP

„Dr Aleksandra Seklecka włożyła ogrom pracy w zebranie materiałów o tak licznych elementach  teorii mediów, niektórych bardziej znanych, także w Polsce, wielu innych znacznie mniej. To książka nie tylko dla politologów, lecz także dla szerokiego kręgu studentów różnych kierunków, coraz częściej nie tylko społecznych, włącznie z zarządzaniem o profilu humanistycznym, a także kierunków humanistycznych, szukających miejsca pracy na rynku public relations, marketingu politycznego i samorządowego. Dla nich książka będzie istotnie inspirującą monografią – przydatną przy konceptualizacji teoretycznej i podbudowy hipotez na temat natury współczesnego komunikowania masowego. Dla studentów socjologii, medioznawstwa, na których wykłada się elementy wiedzy o komunikacji społecznej, mediach, marketingu politycznego, kierunków kształtowaniu wizerunku itp. będzie to pożyteczna pozycja, zwłaszcza gdy przygotowują prace magisterskie lub doktorskie  z tych zakresów tematycznych. Dla praktyków licznych zawodów medialnych, w tym klasycznego dziennikarstwa, to inspirująca refleksja nad swą działalnością i jej doskonaleniem”.

Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gobana-Klasa

„Recenzowaną książkę oceniam pozytywnie. Uważam, że stanowi ona wartościowy wkład do dyskursu naukowego na temat nie tylko specyfiki audycji informacyjnych, ale i rytuałów medialnych. Pozytywna ocena dotyczy zarówno wyboru tematyki, zastosowanej w badaniu metodologii, jak i treści opracowania. W szczególności na uznanie zasługuje umiejętność wykorzystania literatury przedmiotu do samodzielnej analizy”.

Z recenzji dr hab. Agnieszki Stępińskiej, prof. UAM

ROZDZIAŁ I. Rytualna komunikacja medialna w kontekście pozostałych modeli komunikowania / 35
Wprowadzenie / 35
1. Cztery modele komunikowania / 36
1.1. Model transmisji (telegraficzny) / 36
1.2. Model rozgłosu / 40
1.3. Model recepcji / 43
1.4. Model rytualny (ekspresyjny, orkiestralny) / 44
2. Modele komunikowania w perspektywie porównawczej / 50
3. Typy rytualnej komunikacji medialnej / 55
3.1. Wydarzenia medialne / 56
3.2. Rytualne wykorzystanie mediów / 66
3.3. Rytuały w działaniu mediów / 68
3.4. Telewizja jako religia / 70
Podsumowanie / 71

ROZDZIAŁ II. Rytuał i rytuał medialny – aspekty teoretyczne / 73
Wprowadzenie / 73
1. Cechy rytuału / 76
2. Typy rytuałów / 85
3. Funkcje rytuałów / 89
4. Przestrzeń rytuału / 93
5. Liminalność i communitas / 95
6. Symbole i mity / 103
7. Władza i władza symboliczna / 106
8. Rytuał medialny / 111
9. Rytuały medialne a logika mediów / 117
Podsumowanie / 118

ROZDZIAŁ III. Telewizyjny serwis informacyjny jako przestrzeń komunikacji rytualnej / 121
Wprowadzenie / 121
1. Sposoby badania telewizyjnych serwisów informacyjnych / 122
2. Telewizyjny serwis informacyjny – zagadnienia definicyjne / 127
3. Struktura telewizyjnych serwisów informacyjnych / 136
4. Rola dziennikarzy w kształtowaniu telewizyjnych serwisów informacyjnych / 142
4.1. Prezenter / 145
4.2. Reporter / 158
Podsumowanie / 163

Rozdział IV. Wydarzenia medialne w telewizyjnych serwisach informacyjnych / 165
Wprowadzenie / 165
1. Determinanty odświętności telewizyjnego serwisu informacyjnego / 167
2. Typy wydarzeń medialnych / 180
3. Kampania wyborcza jako wydarzenie medialne? / 182
Podsumowanie / 184

ROZDZIAŁ V. Warstwa werbalna / 187
Wprowadzenie / 187
1. Rola języka w komunikacji / 188
2. Środki stylistyczne / 189
2.1. Metafora / 190
2.2. Metonimia / 211
2.3. Elipsa / 214
2.4. Hiperbola / 216
2.5. Pozostałe środki stylistyczne / 219
3. Nagłówki materiałów / 222
Podsumowanie / 228

ROZDZIAŁ VI. Warstwa wizualna i audialna / 231
Wprowadzenie / 231
1. Rola obrazu w komunikacji / 231
2. Relacje między słowem a obrazem / 237
3. Typy obrazów / 242
4. Infografika / 258
4.1. Prezentacja liczb i wykresów / 259
4.2. Prezentacja dłuższych tekstów, wypowiedzi, haseł / 266
4.3. Prezentacja oświadczeń, listów, maili, artykułów prasowych / 276
4.4. Wizualizacja map / 280
4.5. Rekonstrukcja zdarzeń / 284
4.6. Wyjaśnianie złożonych zjawisk i procesów / 289
5. Elementy dźwiękowe / 295
Podsumowanie / 301

ROZDZIAŁ VII. Ramy medialne / 301
Wprowadzenie / 301
1. Ramy medialne i ramowanie – zagadnienia teoretyczne / 302
2. Typy ramowania / 308
2.1. Rama „oparta na człowieku” / 309
2.2. Rama „konfliktu” / 314
2.3. Rama „moralności”, „odpowiedzialności społecznej” i „konsekwencji ekonomicznych” / 317
2.4. Formuła „cierpienia”, „podejmowanie decyzji”, „łapanie złoczyńców” / 319
2.5. Formuła „akcji” / 320
2.6. Formuła „ironiczna” / 326
2.7. Formuła „opakowania narodowego” / 330
2.8. Formuła „nostalgiczna” / 333
3. Wydźwięk newsa (waloryzacja aksjologiczna wydarzeń) / 335
4. Mechanizmy perswazyjne / 339
5. Mechanizmy dyskursywne / 345
5.1. Budowanie wspólnoty / 346
5.2. Rywalizacja / 353
5.3. Ludyczność / 356
6. Wartości i ideologie wpisane w treść relacji / 359
Podsumowanie / 369

ZAKOŃCZENIE / 373
Bibliografia / 377
Spis rysunków / 399
Aneks / 403

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum