Stefania Środa-Murawska

Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4278-2
Rok wydania:
2019
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Stefania Środa-Murawska

Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce

Kategoria produktu:

„Podjęty został temat ważny i aktualny przede wszystkim w sensie naukowym, ale także praktycznym. Autorka zebrała bardzo szeroki materiał źródłowy, który zanalizowała przy pomocy odpowiednio dobranych metod. W rezultacie otrzymaliśmy szerokie, kompleksowe spojrzenie na zagadnienie roli kultury i partycypacji w kulturze w średnich miastach Polski. Praca niewątpliwie dostarcza nowej wiedzy na omawiany temat i w tym sensie stanowi wkład do geograficznych badań nad kulturą jako ważną funkcją miasta i nad sytuacją miast średnich”.

Z recenzji prof. Janusza Słodczyka (Uniwersytet Opolski)

„[Praca] wzbogaca wiedzę o obrazie i pozycji miast średnich w procesie transformacji strukturalnej polskiej przestrzeni, ogarniającym kulturę, gospodarkę i społeczeństwo na przełomie XX i XXI wieku […]”.

Z recenzji prof. Andrzeja Klasika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Wstęp / 9

1. Metodologia badań / 11
1.1. Cel, zakres i założenia / 11
1.2. Metody / 18

2. Miasta średnie w Polsce / 31
2.1. Problematyka miast średnich w badaniach geograficznych / 35
2.2. Klasyfikacje społeczno-ekonomiczne miast średnich / 38
2.3. Główne problemy rozwoju miast średnich / 39
2.4. Rola miast średnich w sieci osadniczej / 43

3. Kultura a rozwój społeczno-gospodarczy – zarys problematyki badawczej / 47
3.1. Sektor kultury / 51
3.2. Sektor kultury w Polsce po 1989 roku / 55
3.3. Usługi kulturalne w badaniach geograficznych / 60
3.4. Polityka kulturalna / 63

4. Rozwój miast oparty na sektorze kultury / 67
4.1. Przestrzeń kultury / 75
4.2. Kultura vs. miasto postindustrialne / 79
4.3. Sektor kultury poza metropolią / 81
4.4. Szanse na rozwój oparty na sektorze kultury / 83

5. Doświadczenia rozwoju opartego na sektorze kultury w perspektywie średnich miast w Polsce / 87
5.1. Sektor kultury w dokumentach strategicznych / 88
5.2. Dostępność usług kulturalnych / 106
5.3. Stopień wykorzystania obiektów świadczących usługi kulturalne / 121
5.4. Finansowanie sektora kultury / 130
5.5. Samorząd terytorialny / 139
5.6. Architektura wnętrz vs. czytelnictwo – dyfuzja innowacji w zakresie sukcesji funkcji budynków adaptowanych na cele sektora kultury na przykładzie „efektu biblioteki z Rumi” / 162

6. Poziom rozwoju sektora kultury a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miast średnich w Polsce / 175
6.1. Typologia / 180

7. Możliwości rozwoju średnich miast w Polsce w oparciu o sektor kultury / 197

Bibliografia / 207
Spis tabel / 245
Spis rycin / 247
Spis fotografii / 251
Załączniki / 253
Załącznik 1 / 253
Załącznik 2 / 293

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum