Łukasz Topolewski

Wpływ podatności i odporności gospodarczej na wzrost gospodarczy krajów europejskich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4299-7
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
244
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Łukasz Topolewski

Wpływ podatności i odporności gospodarczej na wzrost gospodarczy krajów europejskich

Kategoria produktu:

Łukasz Topolewski podjął w swojej książce ważny temat dotyczący przydatności koncepcji podatności i odporności gospodarczej do wyjaśniania różnic w stopach wzrostu gospodarczego. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autor przeprowadził krytyczne rozważania o charakterze pojęciowym i teoretycznym dotyczące wahań koniunkturalnych oraz podatności i odporności gospodarczej, w tym sposobów ich mierzenia i wyodrębniania. Następnie w części empirycznej, wykorzystując metody statystyczne i ekonometryczne, zbadał wpływ poziomu podatności i odporności gospodarczej (za pomocą skonstruowanych dwóch mierników syntetycznych) na tempo zmian PKB w wybranych krajach europejskich w okresie 2001–2014.

Książka stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego z wykorzystaniem bogatej literatury przedmiotu i właściwym doborem metod ilościowych. Autor zaproponował metodę badania podatności i odporności gospodarczej oraz budowy wskaźników syntetycznych. Na podstawie tych ustaleń przeprowadził analizę wpływu wskaźników podatności i odporności gospodarczej na zmianę PKB w wybranych krajach europejskich.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Szarzec, prof. UEP

Wstęp / 9

Rozdział 1. Istota i przyczyny wahań koniunkturalnych w teorii ekonomii / 15
1.1. Istota wahań koniunkturalnych w teorii ekonomii / 15
1.2. Wybrane przyczyny wahań koniunkturalnych w teorii ekonomii / 23
1.3. Rozprzestrzenianie się wahań koniunkturalnych według teorii „zarażania” oraz koncepcji podatności i odporności gospodarczej / 49

Rozdział 2. Kryzys gospodarczy z 2008 roku / 67
2.1. Uwarunkowania kryzysu gospodarczego z 2008 roku / 68
2.2. Przebieg kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych / 81
2.3. Rozprzestrzenienie się kryzysu gospodarczego na kontynent europejski / 111

Rozdział 3. Zastosowanie zmiennej syntetycznej do pomiaru podatności i odporności gospodarczej / 127
3.1. Przegląd dotychczasowych badań dotyczących podatności i odporności gospodarczej / 128
3.2. Metoda badania / 136
3.3. Zastosowanie zmiennej syntetycznej do pomiaru podatności gospodarczej / 146
3.4. Zastosowanie zmiennej syntetycznej do pomiaru odporności gospodarczej / 155
3.5. Wykorzystanie zmiennych syntetycznych do grupowania krajów pod względem podatności i odporności gospodarczej / 165

Rozdział 4. Badanie wpływu podatności i odporności gospodarczej na stopy wzrostu gospodarczego krajów europejskich / 169
4.1. Metoda badania / 169
4.2. Wyniki badań nad wpływem podatności i odporności gospodarczej na stopy wzrostu gospodarczego krajów europejskich / 176
4.2.1. Zmiany stóp wzrostu gospodarczego w badanych krajach w okresie 2001–2014 / 178
4.2.2. Wpływ podatności i odporności gospodarczej na stopy wzrostu gospodarczego krajów europejskich w okresie przed rozpoczęciem kryzysu gospodarczego / 182
4.2.3. Wpływ podatności i odporności gospodarczej na stopy wzrostu gospodarczego krajów europejskich w okresie po rozpoczęciu kryzysu gospodarczego / 187
4.2.4. Wpływ podatności i odporności gospodarczej na stopy wzrostu gospodarczego krajów europejskich w okresie 2001–2014 / 191
4.2.5. Wpływ podatności i odporności gospodarczej na stopy wzrostu gospodarczego krajów europejskich uznanych za nieodporne w okresie 2001–2014 / 195
4.3. Wnioski / 199

Zakończenie / 205
Aneks / 211
Literatura / 223
Spis tabel / 239
Spis wykresów / 241
Spis rysunków / 243

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Łukasz Topolewski

    Doktor nauk ekonomicznych oraz pracownik w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2007 roku rozpoczął studia na wspomnianym Wydziale, a w 2012 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii i podjął studia doktoranckie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach wzrostu gospodarczego i kryzysów gospodarczych. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii oraz uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum