Małgorzata Madrak-Grochowska, Małgorzata Szczepaniak, Agnieszka Szulc-Obłoza

Nierówności dochodowe a kapitał ludzki i rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4308-6
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
159
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Małgorzata Madrak-Grochowska, Małgorzata Szczepaniak, Agnieszka Szulc-Obłoza

Nierówności dochodowe a kapitał ludzki i rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej

Kategoria produktu:

Zwiększenie dobrobytu społeczeństw, zarówno w aspekcie materialnym, jak i niematerialnym, wymaga nie tylko rozeznania przyczyn i skutków, lecz także dogłębnego zrozumienia mechanizmów i związków zachodzących pomiędzy tymi obszarami gospodarki, które w dużym stopniu go tworzą. Nie bez wpływu na sukces zrównoważonego rozwoju pozostają nierówności dochodowe. Stąd tak ważne jest ich badanie nie tylko w zakresie tendencji ich zmian, lecz także w kontekście innych obszarów gospodarki, takich jak: edukacja, zdrowie czy rynek pracy.

W monografii badaniu podlegały związki pomiędzy systemami instytucjonalnymi rynku pracy i kapitałem ludzkim a nierównościami dochodowymi, które występowały w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2015.

Wskazano tendencje występujące w ramach nierówności dochodowych oraz zidentyfikowano obszary składające się na system instytucjonalny rynku pracy oraz kapitał ludzki. Dodatkowo zbudowano syntetyczne mierniki kapitału ludzkiego i rynku pracy, które wykorzystano do analizy korelacji z różnymi miarami nierówności dochodowych.

Wstęp / 7

ROZDZIAŁ 1. Nierówności dochodowe / 11
1.1. Pojęcie i sposoby pomiaru nierówności dochodowych / 11
1.2. Nierówności dochodowe w wybranych teoriach ekonomicznych / 17
1.3. Redystrybucja na rzecz egalitaryzacji dochodów – dylemat efektywność a sprawiedliwość / 21
1.4. Charakterystyka kształtowania się nierówności dochodowych w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2015 / 24
1.5. Rola państwa w niwelowaniu nierówności w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2015 / 42

ROZDZIAŁ 2. Kapitał ludzki / 51
2.1. Pojęcie i istota kapitału ludzkiego / 51
2.2. Charakterystyka i pomiar składowych kapitału ludzkiego w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2015 / 55
2.3. Pomiar i analiza kapitału ludzkiego w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2015 / 86

ROZDZIAŁ 3. Rynek pracy / 93
3.1. Rynek pracy – perspektywa teoretyczna / 93
3.2. Charakterystyka i pomiar obszarów składających się na system instytucjonalny rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2015 / 97
3.3. Pomiar i analiza syntetycznego miernika systemu instytucjonalnego rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2015 / 114

ROZDZIAŁ 4. Związki pomiędzy kapitałem ludzkim i systemem instytucjonalnym rynku pracy a nierównościami dochodowymi w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2015 / 121
4.1. Analiza związków pomiędzy kapitałem ludzkim a nierównościami dochodowymi w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2015 / 121
4.2. Analiza związków pomiędzy systemem instytucjonalnym rynku pracy a nierównościami dochodowymi w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2015 / 129

Podsumowanie / 137
Literatura  143
Wykaz tabel / 155
Spis schematów, wykresów i rysunków / 159

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Małgorzata Madrak-Grochowska

    Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni nauczyciel akademicki, trener i konsultant ekonomiczny. W latach 2012–2019 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 2020 roku adiunkt w Katedrze Ekonomii i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Autorka kilkunastu publikacji naukowych dotyczących koncepcji gospodarki opartej na wiedzy (GOW), teorii kapitału ludzkiego oraz problematyki poziomu i jakości życia jako nadrzędnego celu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw. Wielokrotnie nagradzana za swą pracę dydaktyk oraz entuzjastka nowoczesnych metod i technik nauczania.

  • Małgorzata Szczepaniak

    Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka kilkunastu publikacji naukowych dotyczących rozwoju gospodarczego Irlandii, polityki społeczno-gospodarczej państwa, nierówności społeczno-ekonomicznych oraz ubóstwa.

  • Agnieszka Szulc-Obłoza

    Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka publikacji dotyczących rynku pracy i szarej strefy, a przede wszystkim pracy nierejestrowanej, instytucji na rynku pracy i bezrobocia.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum