Katarzyna Szortyka

Przedsiębiorstwo sieciowe. Powstanie, funkcjonowanie i rozwój

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4397-0
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Katarzyna Szortyka

Przedsiębiorstwo sieciowe. Powstanie, funkcjonowanie i rozwój

Kategoria produktu:

Funkcjonowanie przedsiębiorstw sieciowych jest zagadnieniem stosunkowo nowym, a literatura przedmiotu jest bardzo rozproszona i niespójna. Ogranicza się ona głównie do badania przedsiębiorstw sieciowych na gruncie nauk o organizacji i zarządzaniu. Brak również całościowych prac prezentujących zagadnienie w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. Podstawowym motywem podjęcia tematu stała się zatem eksploracja dotychczas mało rozpoznanej problematyki oraz badanie natury przedsiębiorstwa sieciowego. W monografii podjęto próbę analizy przedsiębiorstwa sieciowego na gruncie nauk ekonomicznych oraz przy wykorzystaniu dorobku innych dyscyplin naukowych.

Ze Wstępu do książki

Wstęp / 7

Rozdział 1. Przesłanki powstania i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego / 13
1.1. Społeczeństwo informacyjne / 13
1.2. Znaczenie informacji w rozwoju gospodarczym / 17
1.3. „Nowa gospodarka” / 21

Rozdział 2. Pojęcie przedsiębiorstwa sieciowego / 33
2.1. Usieciowienie podmiotów gospodarczych / 33
2.2. Istota i główne atrybuty przedsiębiorstwa sieciowego / 35
2.3. Typologia struktur sieciowych / 48

Rozdział 3. Wirtualizacja przedsiębiorstwa sieciowego / 61
3.1. Istota wirtualizacji działalności gospodarczej / 61
3.2. Modele wyjaśniające wirtualizację działalności przedsiębiorstwa / 66
3.3. Przedsiębiorstwo wirtualne / 70

Rozdział 4. Kooperacja w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa sieciowego / 85
4.1. Wybrane formy współpracy sieciowej przedsiębiorstw / 85
4.2. Komunikacja we współpracy podmiotów przedsiębiorstwa sieciowego / 94
4.3. Zaufanie we współpracy podmiotów przedsiębiorstwa sieciowego / 98

Rozdział 5. Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstwa sieciowego / 103
5.1. Konkurencja / 103
5.1.1. Pojęcie i istota konkurencji / 103
5.1.2. Konkurencja w przedsiębiorstwach tradycyjnych a konkurencja w przedsiębiorstwach sieciowych / 109
5.2. Konkurencyjność / 117
5.2.1. Pojęcie i istota konkurencyjności / 117
5.2.2. Konkurencyjność w aspekcie sieciowym / 122
5.2.3. Konkurencyjność całej sieci / 124
5.2.4. Konkurencyjność pojedynczego przedsiębiorstwa / 128

Rozdział 6. Kooperencja w działalności przedsiębiorstwa sieciowego / 133
6.1. Definicja kooperencji / 133
6.2. Cechy kooperencji / 137
6.3. Kooperencja sieciowa jako jeden z poziomów relacji kooperencyjnych / 139
6.4. Relacje kooperencyjne / 144

Zakończenie / 149
Streszczenie / 155
Abstract / 157
Spis rysunków / 159
Spis tabel / 160
Literatura / 161

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Katarzyna Szortyka

    Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach swojej pracy naukowej prowadzi badania w zakresie przedsiębiorstwa sieciowego oraz rachunkowości korporacyjnej. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania, księgowości korporacyjnej, lean management oraz ochrony danych osobowych.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum