Łukasz Maszewski

Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim. Studium administracyjnoprawne

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4531-8
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
616
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4566-0
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4566-0

50,00 zł

miękka

Łukasz Maszewski

Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim. Studium administracyjnoprawne

Kategoria produktu:

W monografii obszernej analizie poddano niezwykle aktualne zagadnienia związane z realizacją przez zarządców dróg publicznych zadań z zakresu budowy i utrzymania tych dróg z udziałem przedsiębiorców, w tym w trybie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi i partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozważania dotyczą także powierzania funkcji zarządcy drogi publicznej spółkom autostradowym oraz drogowym spółkom specjalnego przeznaczenia. Osią badań, których wyniki zostały zaprezentowane w rozprawie, jest publicznoprawny status dróg publicznych w Polsce, stąd omówiono w niej również problematykę powszechnego dostępu do tych dróg i ich własności oraz scharakteryzowano organy administracji drogowej. Szczegółowo przeanalizowano zadania zarządców dróg publicznych realizowane zarówno na etapie budowy, jak i utrzymania tych obiektów budowlanych, do których należą przede wszystkim: organizacja finansowania inwestycji drogowych, pełnienie funkcji inwestora drogi publicznej, pobór opłat drogowych czy ochrona dróg publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na zadania realizowane z wykorzystaniem władczych form działania (sfera imperium).

Książka jest adresowana zarówno do osób zajmujących się problematyką dróg publicznych od strony teoretycznoprawnej, jak i praktyków, w tym do osób odpowiadających za zarządzanie drogami publicznymi (krajowymi i samorządowymi), pracowników urzędów obsługujących organy administracji publicznej oraz sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach z zakresu dróg publicznych, a także do przedsiębiorców nawiązujących współpracę z organami administracji drogowej.

Wykaz skrótów / 17
Od autora / 23
Wprowadzenie / 25

Rozdział I. Realizacja zadań publicznych przez administrację publiczną, w tym z udziałem przedsiębiorców / 45
1. Konstrukcja prawna zadania publicznego i tradycyjne formy realizacji tych zadań / 46
2. Administracja publiczna jako organizacja powołana do realizacji zadań publicznych / 56
3. Pojęcie i rodzaje prywatyzacji realizacji zadań publicznych / 77
4. Wpływ prywatyzacji realizacji zadań publicznych na strukturę podmiotową administracji publicznej / 146

Rozdział II. Zadania i funkcja zarządcy drogi publicznej / 153
1. Szczególny reżim prawny dróg publicznych w Polsce / 155
2. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach z zakresu dróg publicznych (organy administracji drogowej) / 187

Rozdział III. Realizacja zadań zarządcy drogi publicznej przez wykonawcę zamówienia publicznego, koncesjonariusza oraz partnera prywatnego / 311
1. Umowa o zamówienie publiczne jako prawna forma powierzania przedsiębiorcom realizacji zadań zarządcy drogi publicznej / 312
2. Koncesja na roboty budowlane lub usługi jako prawna forma powierzania przedsiębiorcom realizacji zadań zarządcy drogi publicznej / 334
3. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako forma realizacji przez przedsiębiorców zadań zarządcy drogi publicznej / 361

Rozdział IV. Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez spółki autostradowe i drogowe spółki specjalnego przeznaczenia / 405
1. Prywatne (niepubliczne) spółki autostradowe jako podmioty realizujące zadania i funkcję zarządcy autostrady płatnej / 406
2. Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia (d.s.s.p.) jako podmioty realizujące zadania i funkcję zarządcy drogi publicznej / 476

Wnioski końcowe / 517
Wykaz wykorzystanych materiałów / 561
Implementation of Tasks and Function of a Public Road Administrator by Entrepreneurs in Polish Law. The Administrative Law Study (Summary) / 615

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum