• Strona główna
  • Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Magdalena Kuczmarska

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4717-6
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
274
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4718-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4718-3

36,00 zł

miękka

Magdalena Kuczmarska

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Książka poświęcona jest aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – kraju, który spośród pozaeuropejskich lokalizacji wzbudza największe zainteresowanie rodzimych inwestorów bezpośrednich. Ogromna konkurencja i nasycenie amerykańskiego rynku nasuwają istotne pytania: jak polskie przedsiębiorstwa radzą sobie w takiej rzeczywistości gospodarczej i w czym upatrują źródeł budowania swoich przewag konkurencyjnych? W prezentowanej monografii podjęto zamiar badawczy sprowadzający się do próby odpowiedzi na nie. Uwagę skoncentrowano przede wszystkim na czynnikach wpływających na rozwój polskich podmiotów w USA i ocenie dalszych perspektyw ich rozwoju.

Spis treści
Wstęp 9

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne / 15
1.1. Internacjonalizacja i globalizacja działalności przedsiębiorstw / 15
1.2. Modele umiędzynarodowienia przedsiębiorstw / 20
1.2.1. Podejście etapowe / 22
1.2.2. Podejście sieciowe / 27
1.2.3. Podejście szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej / 30
Międzynarodowe nowe przedsięwzięcia /32
Przedsiębiorstwa od początku globalne (born globals) / 33
Modele przedsiębiorczości międzynarodowej / 38
1.3. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa / 45
1.4. Istota bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 52
1.4.1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 52
1.4.2. Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 57
1.5. Wybrane koncepcje teoretyczne bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 61
Teoria wolumenu produkcji zagranicznej i chłonności rynków zagranicznych / 63
Teoria kształtowania się pozycji inwestycyjnej na rynkach zagranicznych Dunninga / 64
Teoria lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich / 65
Teoria przewag własnościowych / 67
Teoria internalizacji / 68
Paradygmat eklektyczny Dunninga / 69
Teoria opcji rzeczywistych Buckleya / 74
1.6. Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 75
1.7. Konkurencyjność przedsiębiorstwa w ujęciu międzynarodowym / 78

ROZDZIAŁ DRUGI
Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle świata / 82
2.1. Zmiany w ewidencji polskich bezpośrednich inwestycji za granicą / 82
2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie / 85
2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE-13 / 97
2.4. Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą / 103
2.4.1. Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą według danych NBP / 103
2.4.2. Jednostki zagraniczne z udziałem polskiego kapitału według danych GUS / 108

ROZDZIAŁ TRZECI
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej jako miejsce lokaty bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 116
3.1. Gospodarka Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – rys ogólny / 116
3.2. Warunki formalnoprawne lokowania kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / 126
3.3. Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wobec bezpośrednich inwestorów zagranicznych / 139
3.4. Ewidencja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / 145
3.5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / 147

ROZDZIAŁ CZWARTY
Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – wyniki badania / 160
4.1. Prezentacja wyników dotychczasowych prac badawczych na temat ekspansji polskich przedsiębiorstw do USA / 160
4.2. Cel i metodyka przeprowadzonych badań / 165
4.2. Charakterystyka badanej zbiorowości i respondentów badania głównego / 169
4.3. Wyniki przeprowadzonego badania głównego / 178
4.3.1. Czynniki oddziałujące na rozwój polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania w USA / 178
4.3.2. Oddziaływanie zasobów wniesionych przez przedsiębiorstwa macierzyste z Polski oraz polskości kapitału na rozwój ich spółek w USA / 187
4.3.3. Źródła budowania przewagi konkurencyjnej i szanse rozwojowe podmiotów z udziałem polskiego kapitału w USA / 191

ROZDZIAŁ PIĄTY
Studia przypadków / 195
5.1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA / 195
Informacje ogólne / 195
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji TZMO SA / 203
Ekspansja zagraniczna TZMO na rynek amerykański / 208
5.2. FAKRO Sp. z o.o / 212
Informacje ogólne i proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa / 212
Ekspansja zagraniczna FAKRO na rynek amerykański / 219
5.3. DataWalk SA / 225
Informacje ogólne / 225
Ekspansja zagraniczna na rynek amerykański i jej znaczenie dla rozwoju opisywanego przedsiębiorstwa / 232

Zakończenie / 241
Literatura / 245
Spis tabel / 269
Spis wykresów, schematów i ilustracji / 271

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum