• Strona główna
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska (red.)

Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4436-6
Rok wydania:
2021
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Prawnicze zawody zaufania publicznego
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4546-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4546-2

36,00 zł

miękka

Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska (red.)

Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Odpowiedzialność dyscyplinarna stanowi nie tylko gwarancję prawidłowości wykonywania zawodu, ale jest również wyrazem konieczności różnicowania wymagań w zakresie standardów zawodowych i etycznych, jakie stawiane są wskazanym grupom zawodowym. Autorzy opracowań zebranych w monografii podjęli trud wykazania tych różnic w przepisach prawa oraz działalności orzeczniczej organów orzekających w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie brakuje tu zarówno opracowań próbujących określić relacje między odpowiedzialnością dyscyplinarną a innymi rodzajami odpowiedzialności prawnej, jak i poruszających szczegółowo problematykę jej podstaw, wymiaru kar orzekanych w postępowaniach dyscyplinarnych czy też jawności orzeczeń i dostępu do informacji związanych z toczącymi się postępowaniami dyscyplinarnymi.

Potrzebę podejmowania studiów w tym zakresie dostrzega także recenzent tomu, dr hab. Marian Masternak, prof. UKW, który stwierdził: „Wybór tego tematu należy uznać za w pełni trafny nie tylko dlatego, że stanowi bardzo interesujący problem badawczy, lecz również z uwagi  na jego niezwykle istotne znaczenie dla praktyki. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest jedną z podstawowych cech wszystkich zawodów  zaufania publicznego, przesądza o istocie tych zawodów, stąd  też dobrze się stało, że ta właśnie problematyka została podjęta w recenzowanej publikacji”.

Przedmowa / 7
Wykaz skrótów / 9

Część 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych

Radosław Giętkowski
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych a model odpowiedzialności dyscyplinarnej / 13

Piotr Rączka
Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądowych / 29

Joanna May
Zwłoka komornika w umorzeniu postępowania egzekucyjnego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej (wybrane zagadnienia) / 53

Mariusz Liskowski
Kara dyscyplinarna, której nie ma? Kilka uwag o zawieszeniu asesora komorniczego w czynnościach / 71

Część 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów

Sławomir Pawłowski
Ewolucja odpowiedzialności dyscyplinarnej w wolnych zawodach prawniczych po zmianach ustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem zawodu adwokata / 93

Anna Deryng-Dziuk
Naruszenie obowiązków pracowniczych a odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata / 111

Magdalena Matusiak-Frącczak
Tajemnica zawodowa w adwokackich postępowaniach dyscyplinarnych / 129

Magdalena Kulczycka-Kurkowska
Współpraca z korporacją a wykonywanie zawodu adwokata w świetle odpowiedzialności etycznej i zawodowej – wybrane zagadnienia / 143

Aleksandra Główczewska
Wolność słowa i pisma a odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata w świetle wybranych orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury / 163

Część 3. Aktualne problemy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną

Lucyna Staniszewska
Zasady wymiaru kar dyscyplinarnych na przykładzie ustawy – Prawo o notariacie / 181

Karolina Rokicka-Murszewska
Naruszenie tajemnicy pertraktacji ugodowych jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego / 197

Dominika Zawacka-Klonowska
Jawność orzeczeń sądów dyscyplinarnych prawniczych zawodów zaufania publicznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych / 211

Bartosz Wilk
Orzecznictwo dyscyplinarne jako informacja publiczna – wybrane zagadnienia / 229

Justyna Sawicka
Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata kościelnego w przepisach prawa kanonicznego – wybrane zagadnienia / 245

Bibliografia / 263

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum