SKIP_TO

Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

seria:Prawnicze zawody zaufania publicznego autorzy: Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska redaktorzy: Karolina Rokicka-Murszewska
Rok wydania:2021 Nr wydania:pierwsze ISBN:978-83-231-4436-6 eISBN:978-83-231-4546-2 Format:158 x 228 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-4546-2
OPIS

Odpowiedzialność dyscyplinarna stanowi nie tylko gwarancję prawidłowości wykonywania zawodu, ale jest również wyrazem konieczności różnicowania wymagań w zakresie standardów zawodowych i etycznych, jakie stawiane są wskazanym grupom zawodowym. Autorzy opracowań zebranych w monografii podjęli trud wykazania tych różnic w przepisach prawa oraz działalności orzeczniczej organów orzekających w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie brakuje tu zarówno opracowań próbujących określić relacje między odpowiedzialnością dyscyplinarną a innymi rodzajami odpowiedzialności prawnej, jak i poruszających szczegółowo problematykę jej podstaw, wymiaru kar orzekanych w postępowaniach dyscyplinarnych czy też jawności orzeczeń i dostępu do informacji związanych z toczącymi się postępowaniami dyscyplinarnymi.

Potrzebę podejmowania studiów w tym zakresie dostrzega także recenzent tomu, dr hab. Marian Masternak, prof. UKW, który stwierdził: „Wybór tego tematu należy uznać za w pełni trafny nie tylko dlatego, że stanowi bardzo interesujący problem badawczy, lecz również z uwagi  na jego niezwykle istotne znaczenie dla praktyki. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest jedną z podstawowych cech wszystkich zawodów  zaufania publicznego, przesądza o istocie tych zawodów, stąd  też dobrze się stało, że ta właśnie problematyka została podjęta w recenzowanej publikacji”.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.