Jan Piątkowski, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Jagoda Jaskulska

Indywidualne prawo pracy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
456
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4491-5
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4490-8
eISBN:
978-83-231-4725-1

49,00 zł

Jan Piątkowski, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Jagoda Jaskulska

Indywidualne prawo pracy

Kategoria produktu:

Do rąk Czytelnika trafia monografia poświęcona indywidualnemu prawu pracy. Jest to pierwsza z trzech planowanych publikacji, których przedmiotem są podstawowe kwestie i problemy współczesnego prawa pracy w Polsce. W dalszej kolejności ukażą się książki dotyczące odpowiednio zbiorowego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Publikacje te są objęte projektem Prawo bliżej odbiorcy, realizowanym przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu doskonalenia wiedzy, także wśród studentów i słuchaczy Wydziału Prawa i Administracji.

Kierownik naukowy projektu Prawo bliżej odbiorcy
dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK

Wykaz skrótów / 9
Przedmowa / 13

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział pierwszy
Zagadnienia wstępne / 17
I. Prawo pracy jako samodzielna gałąź prawa / 17
II. Przedmiot prawa pracy / 18
III. Funkcje prawa pracy / 21
IV. Właściwości norm prawa pracy / 22

Rozdział drugi
Podstawowe zasady prawa pracy / 25
I. Pojęcie i rola zasad prawa pracy / 25
II. Katalog podstawowych zasad prawa pracy / 27
III. Treść podstawowych zasad prawa pracy / 28

Rozdział trzeci
Źródła prawa pracy / 53
I. Systematyka źródeł prawa pracy / 53
II. Powszechne źródła prawa pracy / 57
III. Swoiste (autonomiczne) źródła prawa pracy / 70
IV. Międzynarodowe i europejskie prawo pracy / 87
V. Regulacje prawne wprowadzane ze względu na szczególne okoliczności / 91

Rozdział czwarty
Stosunek pracy / 99
I. Pojęcie stosunku pracy / 99
II. Cechy stosunku pracy / 100
III. Zatrudnienie w ramach stosunku pracy a zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej / 105
IV. Ustalenie istnienia stosunku pracy w postępowaniu sądowym / 107

Rozdział piąty
Podmioty stosunku pracy / 111
I. Pojęcie pracownika / 111
II. Zdolność pracownicza / 115
III. Pojęcie pracodawcy / 118
IV. Zdolność do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy / 119

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Rozdział szósty
Nawiązanie stosunku pracy / 123
I. Wprowadzenie do problematyki / 123
II. Podstawy nawiązania stosunku pracy / 134
III. Zakres obowiązku informacyjnego / 154
IV. Przesłanki zatrudnienia / 160
V. Forma nawiązania stosunku pracy / 178

Rozdział siódmy
Treść umowy o pracę / 183
I. Uwagi wprowadzające / 183
II. Obowiązkowe składniki treści / 185
III. Składniki fakultatywne / 198
IV. Składniki przenikające do umowy / 199

Rozdział ósmy
Zmiana warunków umowy o pracę / 205
I. Porozumienie stron / 205
II. Wypowiedzenie zmieniające / 207
III. Oddelegowanie pracownika / 210
IV. Automatyzm ustawowy / 213

Rozdział dziewiąty
Ustanie stosunku pracy / 217
I. Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy / 217
II. Porozumienie stron / 220
III. Wypowiedzenie umowy o pracę / 221
IV. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika / 234
V. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika / 245
VI. Inne sposoby rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę / 251
VII. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika / 254
VIII. Udział organizacji związkowych w rozwiązywaniu stosunku pracy / 260
IX. Grupowe i indywidualne zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników / 264

Rozdział dziesiąty
Status pracownika w okresie przekształceń organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa / 271

Rozdział jedenasty
Prawa stron stosunku pracy / 279
I. Prawa pracownika / 279
II. Prawa pracodawcy / 282

Rozdział dwunasty
Obowiązki stron stosunku pracy / 289
I. Obowiązki pracownika / 289
II. Obowiązki pracodawcy / 310

Rozdział trzynasty
Instytucje ochrony rodzicielstwa w prawie pracy / 327

Rozdział czternasty
Roszczenia z zakresu prawa pracy i droga ich dochodzenia / 341
I. Rodzaje roszczeń pracownika / 341
II. Postępowanie pojednawcze / 349
III. Sądy pracy / 352

Rozdział piętnasty
Odpowiedzialność stron stosunku pracy / 365
I. Wprowadzenie do problematyki / 365
II. Odpowiedzialność materialna pracownika / 366
III. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi / 376
IV. Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie / 382
V. Odpowiedzialność porządkowa pracownika / 386
VI. Odpowiedzialność dyscyplinarna i polityczna pracownika / 395
VII. Odpowiedzialność pracodawcy / 398

Bibliografia / 407
Orzecznictwo / 429
Akty normatywne / 451

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum