Wojciech Kiełbasiński, Marcin Dorochowicz (red.)

Status doktorantów w ustawie 2.0

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4931-6
Rok wydania:
2022
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4932-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4932-3

36,00 zł

miękka

Wojciech Kiełbasiński, Marcin Dorochowicz (red.)

Status doktorantów w ustawie 2.0

Kategoria produktu:

Nowa ustawa regulująca obszar szkolnictwa wyższego i nauki z 2018 r. spowodowała wiele zmian w funkcjonowaniu podmiotów kształcących doktorantów w Polsce. Jedną z istotnych jest stopniowe wygaszanie studiów trzeciego stopnia i powoływanie nowego modelu kształcenia doktorantów – szkół doktorskich, które miały podnieść jakość i efektywność kształcenia. Wśród wielu korzystnych rozwiązań reforma wprowadziła również zmiany, które są dyskusyjne i problematyczne z wielu perspektyw, w tym szczególnie prawnej. Właśnie takim rozwiązaniom przyjrzeli się młodzi adepci nauki, którzy w przedmiotowych zagadnieniach dostrzegli lukę badawczą. Warto podkreślić, że książka nie opiera się jedynie na aspektach formalnoprawnych, ale szeroko opisuje także law in action. Status doktorantów w ustawie 2.0 to publikacja ukazująca różne aspekty nowego podejścia do kształcenia i funkcjonowania doktorantów w przestrzeni uczelni wyższych. To głos autorek i autorów, którzy są doktorantami reprezentującymi różne ośrodki naukowe w Polsce.

Z Wprowadzenia

Wykaz skrótów / 7

Beata Przyborowska
Wprowadzenie / 9

Katarzyna Kowalik
Rekrutacja do szkół doktorskich / 13

Jakub Szczepkowski
Opieka promotorska / 21

Barbara Pietrzyk-Tobiasz
Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa / 33

Malwina Tkacz
Stypendium doktoranckie i inne świadczenia dla doktorantów / 45

Przemysław Mroczkowski
Ochrona prawnopracownicza doktorantów / 53

Cezary Odrzygóźdź
Zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych doktorantów / 65

Hubert Żurkiewicz
Samorządność doktorantów / 77

Grzegorz Zębik
Doktorat a rodzicielstwo / 91

Marcin Dorochowicz
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora / 101

Wojciech Kiełbasiński
Prawa doktoranta w teorii i praktyce / 115

Bibliografia / 127

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Wojciech Kiełbasiński

    Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ekspert z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Autor kilkunastu publikacji naukowych, prowadzący szkolenia w szczególności z obszaru procedur awansowych, spraw doktoranckich, systemu świadczeń dla studentów. Prelegent podczas licznych konferencji naukowych. Absolwent studiów prawniczych w tej samej jednostce, radca prawny. Sekretarz zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  • Marcin Dorochowicz

    Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu publikacji przede wszystkim z zakresu pozakarnej działalności prokuratury i praworządności. Prelegent podczas licznych konferencji naukowych. Szkoleniowiec z zakresu procedury administracyjnej oraz systemu szkolnictwa wyższego. Senator Uniwersytetu. Za swoje osiągnięcia wielokrotnie nagradzany stypendiami Ministra, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta, Rektora UMK, a także tytułem Najlepszego Studenta UMK w Toruniu.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum