Grzegorz Liczner

Ocena wybranych markerów obrotu kostnego u chorych z chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-5025-1
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
144
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5026-8
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5026-8

32,00 zł

miękka

Grzegorz Liczner

Ocena wybranych markerów obrotu kostnego u chorych z chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Kategoria produktu:

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest jednym z najczęstszych schorzeń układu ruchu człowieka. W świetle badań z ostatnich lat stanowi główną przyczynę porad lekarskich. W obserwacji klinicznej jest zwyrodnieniem wielostawowym, które obejmuje co najmniej jeden z odcinków kręgosłupa (szyjny, piersiowy, lędźwiowy lub krzyżowy). Obecnie uważa się, że choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa to wypadkowa ekspozycji na wiele patologicznych czynników. Każdy z nich cechuje się rożnym nasileniem i czasem trwania. Niestety tylko w pewnej części podlegają one naszej kontroli.

Od autora / 13
Wykaz skrótów / 15
Wstęp / 18

Rozdział 1. Ból i jego ocena w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa / 20
1.1. Definicja bólu / 20
1.2. Skala natężenia bólu VAS / 20
1.3. Kwestionariusz Oswestry / 21

Rozdział 2. Anatomia kręgosłupa / 24
2.1. Informacje ogólne / 24
2.2. Budowa kręgu / 25
2.3. Budowa i fizjologia krążka międzykręgowego / 26

Rozdział 3. Epidemiologia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa  /30
3.1. Częstość występowania i czynniki ryzyka choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa / 30
3.2. Dane epidemiologiczne / 31
3.3. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa w ujęciu społecznym / 31

Rozdział 4. Patofizjologia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa / 33

Rozdział 5. Patomorfologia zmian zwyrodnieniowych struktur kręgosłupa / 35
5.1. Etapy choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa / 35
5.2. Definicja przepukliny jądra miażdżystego i stadia jej rozwoju / 36
5.3. Typy zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa / 37

Rozdział 6. Metody obrazowania kręgosłupa / 38
6.1. Wprowadzenie / 38
6.2. Zdjęcie RTG / 39
6.3. Tomografia komputerowa / 40
6.4. Rezonans magnetyczny / 41
6.5. Badania nuklearne / 44
6.6. Mielografia / 44

Rozdział 7. Budowa i funkcje kości / 46
7.1. Budowa anatomiczna kości / 46
7.2. Struktura tkanki kostnej / 47

Rozdział 8. Markery obrotu kostnego i uszkodzenia tkanki chrzęstnej / 52
8.1. Cechy idealnego markera / 52
8.2. Ogólna charakterystyka markerów przebudowy tkanki kostnej / 53
8.3. Markery tworzenia kości / 54
8.4. Markery resorpcji kości / 56
8.5. Charakterystyka pozostałych markerów obrotu kostnego / 60
8.6. Budowa i funkcje tkanki chrzęstnej / 63

Rozdział 9. Znaczenie wykładników stanu zapalnego w chorobie zwyrodnieniowej stawów / 67
9.1. Definicja stanu zapalnego / 67
9.2. Białko C-reaktywne (CRP) / 67
9.3. Prokalcytonina (PCT) / 68

Rozdział 10. Założenia i cel badań / 70
10.1. Szczegółowe założenia pracy / 70
10.2. Hipoteza ogólna / 70
10.3. Tezy rozprawy doktorskiej / 71
10.4. Materiał / 71
10.5. Metodologia / 72

Rozdział 11. Wyniki badań / 73
11.1. Charakterystyka grup osób włączonych do badania / 73
11.2. Analiza płci, wieku, wzrostu i masy ciała / 74
11.3. Analiza zależności między parametrami laboratoryjnymi a wynikami badań ankietowych / 77
11.4. Analiza markerów obrotu kostnego i uszkodzenia tkanki chrzęstnej / 85

Rozdział 12. Dyskusja / 91

Rozdział 13. Wnioski / 105

Piśmiennictwo / 107
Spis tabel / 123
Spis rycin / 125
Streszczenie / 127
Summary / 130
Kurzfassung / 133
Załączniki / 137

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Grzegorz Liczner

    Absolwent kierunku lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie choroby wewnętrzne. Adiunkt w Katedrze Farmakologii i Terapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w grupie badawczo-dydaktycznej. Stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne uzyskał w 2021 r. na podstawie rozprawy pt.: „Ocena wybranych markerów obrotu kostnego u chorych z chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa”. Jest autorem i współautorem licznych artykułów w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jego dorobek naukowy obejmuje prace poglądowe, opisy przypadków, rozdziały w monografiach, wystąpienia na konferencjach naukowych. Członek Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Interesuje się literaturą popularnonaukową, kryminalistyczną i biograficzną.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum