Agnieszka Trzos

Sarkofagi cynowe z grobów królewskich na Wawelu oraz mauzoleów rodzin Promnitzów w Pszczynie i Hochbergów w Świebodzicach. Konserwacja i restauracja, technika, technologia...

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-5102-9
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
306
Nr wydania:
pierwsze
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5103-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5103-6

220,00 zł

Agnieszka Trzos

Sarkofagi cynowe z grobów królewskich na Wawelu oraz mauzoleów rodzin Promnitzów w Pszczynie i Hochbergów w Świebodzicach. Konserwacja i restauracja, technika, technologia...

Kategoria produktu:

W książce podjęto złożony i trudny temat, dotyczący problematyki konserwacji sarkofagów cynowych znajdujących się w grobach królewskich na Wawelu oraz w mauzoleach rodowych Promnitzów i Hochbergów.

Książka jest oparta na rozbudowanych badaniach, także tych zapoczątkowanych dyskursem naukowym ze specjalistami z innych dziedzin, własnych ustaleniach wynikających bezpośrednio z konserwacji blisko 40 sarkofagów (królewskich na Wawelu, książęcych z Pszczyny, Świebodzic i Oleśnicy czy biskupich z Janowa Podlaskiego i wielu innych) oraz empirycznej wiedzy konserwatorskiej. Omawia zagadnienia historyczne ratowania cennych obiektów funeralnych na podstawie kwerend przeprowadzonych w archiwach Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w Katowicach, Szczecinie, Gdańsku, we Wrocławiu i ich delegaturach w Słupsku, Legnicy i wielu innych. Autorka zapoznała się również osobiście ze stanem zachowania sarkofagów zgromadzonych w Szczecinie, Słupsku, Darłowie, Sierakowie, Brzegu, Legnicy, Pieskowej Skale czy Tworkowie.

Wybrane sarkofagi zostały poddane szczegółowej analizie, uwzględniającej zagadnienia ikonograficzne, historyczne w zakresie genezy, autorstwa, procesu twórczego oraz identyfikacji warsztatu konwisarskiego. Omówiono technologię i technikę ich wykonania oraz aspekt historyczny, zawierający informacje na temat zastosowania cyny w sztuce konwisarstwa na terenie Polski. W książce scharakteryzowano również przyczyny powstawania i rodzaje korozji cyny oraz zjawisko tzw. trądu cynowego. W pracy opisane i zilustrowane zostały używane przez A.T. Pracownię Konserwacji Zabytków w Tychach metody stabilizowania i prostowania trumien metalowych poprzez wykorzystanie trzech rodzajów konstrukcji wykonanych z wysokogatunkowej stali austenitycznej. Wprowadzenie wzmocnień połączonych specjalnie dobranymi śrubami, nitami lub spawami było dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z konserwowanych sarkofagów. Pozwoliło to na przywrócenie obiektom ich oryginalnych kształtów i wymiarów. Przedstawione tu rozporowe konstrukcje mobilne, wykonane dla sarkofagów króla Zygmunta III Wazy, jego żony Konstancji i ich syna królewicza Aleksandra Karola, zostały wysoko ocenione (majstersztyk!) przez specjalistów w dziedzinie konserwacji.

Przedstawiono także szczegółowe ustalenia dotyczące stanu wiedzy o pochówkach w dwóch kryptach rodowych Promnitzów i Hochbergów, a także omówiono zaktualizowany na skutek konserwacji sarkofagów (przeprowadzonej w latach 2015–2020) stan wiedzy o pogrzebach królów polskich i członków ich rodzin na Wawelu.

Wprowadzenie / 7

1. Sarkofagi cynowe – wielkogabarytowe dzieła sztuki konwisarskiej / 17
1.1. Cyna / 17
1.2. Sarkofagi / 25
1.3. Wyrób sarkofagów cynowych / 31
1.3.1. Znak mistrza / 31
1.3.2. Budowa sarkofagu / 42
1.3.3. Programy ikonograficzne / 43
1.3.4. Pierwotne rozwiązania konwisarskie / 54
1.3.5. Typy pierwotnych wzmocnień sarkofagów / 57

2. Korozja cyny / 61
2.1. Rodzaje korozji / 61
2.2. Rodzaje zniszczeń korozyjnych / 70
2.3. Trąd cynowy (zaraza, rak lub dżuma cynowa) / 77

3. Historia konserwacji sarkofagów / 81

4. Konserwacja sarkofagów cynowych / 99
1.4. U suwanie produktów utleniania cyny z obiektów wielkogabarytowych / 101
4.2. Wewnętrzne konstrukcje stabilizujące/prostowanie zdeformowanych blach / 110
4.3. Uzupełnienia ubytków/walcowanie blach cynowo-ołowiowych / 135
4.4. Archiwalna dokumentacja konserwatorska / 137

5. Obecny stan wiedzy o pochowkach w krypcie grobowej rodziny Promnitzów w Pszczynie / 147

6. Obecny stan wiedzy o pochowkach w krypcie grobowej rodziny Hochbergów w Świebodzicach / 173

7. Stan wiedzy o pochowkach w metalowych sarkofagach w kryptach grobowych na Wawelu / 197

Zakończenie / 267
Bibliografia / 271
Tabele / 285

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Agnieszka Trzos

    Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, doktor sztuki. Adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Interesuje się sztuką funeralną. Wraz z konserwatorem dzieł sztuki Tomaszem Trzosem, prywatnie mężem, i zespołem A.T. Pracowni Konserwacji Zabytków w Tychach prowadziła prace restauratorskie przy kilku zespołach sarkofagów w Polsce: metalowych sarkofagach królewskich z krypt grobowych na Wawelu, książęcych w Pszczynie, metalowych i drewnianych biskupów łuckich w Janowie Podlaskim. Obecnie ratuje trumny książąt z rodu Hochbergów w Świebodzicach i Wirtembergów w Oleśnicy. Jest autorką wielu publikacji na ten temat.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum