Andrzej Sokala

Meretrix i jej pozycja w prawie rzymskim

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-0995-2
Rok wydania:
1998
Liczba stron:
162
Nr wydania:
I, dodruk
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

miękka

Andrzej Sokala

Meretrix i jej pozycja w prawie rzymskim

Kategoria produktu:

Bez względu na to, czy popularne i często powtarzane w odniesieniu do prostytucji, wyrażenia "najstarszy zawód świata", "problem stary jak świat", są prawdziwe, czy też nieco przesadzone, jest niewątpliwe, że zjawisko to ma długą tradycję i 'co najważniejsze - wykazuje zadziwiającą trwałość i odporność na wszelkie próby wyeliminowania go z życia społecznego. Jak dotąd bowiem żadnemu państwu, żadnemu z ustrojów społeczno-ekonomicznych, żadnej epoce nie udało się go skutecznie czy korzenić. Nic zatem dziwnego, że jako trwały, choć negatywny, element życia społecznego zjawisko prostytucji było i pozostaje do dziś przedmiotem żywego zainteresowania nauki. Niniejsza praca jest również tego dowodem.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE /3
I. Przedmiot badań / 3
II. Podstawa źródłowa / 5
III. Omówienie literatury przedmiotu / 7
IV. Układ pracy / 8
Rozdział pierwszy. LVCILLA EX CORPORE LVCRVM FACIEBAT Prostytutka, prostytucja, dom publiczny - kwestie terminologiczne / 11
I. Terminy używane dla określenia prostytutki / 11
1. Źródła nieprawnicze / 11
2. Źródła jurydyczne / 17
II. Terminy używane dla określenia prostytucji / 19
1. Źródła nieprawnicze / 19
2. Źródła jurydyczne / 20
III. Terminy używane dla określenia domu publicznego / 21
1. Źródła nieprawnicze / 21
2. Źródła jurydyczne / 22
IV. Wnioski / 22
Rozdział drugi. CUSCUS AMAT VALEAT, PEREAT QUI NOSCIT AMARE Prostytucja jako zjawisko społeczne w państwie rzymskim / 25
I. Powstanie i rozwój zjawiska / 25
II. Meretrices i prostitutio w ocenie rzymskiej opinii publicznej / 34
1. Meretrices i prostitutio w ocenie rzymskiej opinii publicznej
o tradycyjnej orientacji religijnej / 35
2. Fornicatrix i fornicatio w opinii środowisk chrześcijańskich
w państwie rzymskim / 42
III. Konkluzje / 49
Rozdział trzeci. PALAM CORPORE QUAESTUM FACERE Pojęcie prostytutki i prostytucji w prawie rzymskim / 53
I. Problem definicji prostytutki i prostytucji / 53
II. Definicja prostytutki Domicjusza Ulpiana / 54
l. Świadczenie usług seksualnych / 56
2. Świadomość pełnienia przez kobietę roli prostytutki / 60
3. Jawność działania / 62
4. Brak możliwości wyboru partnera / 64
5. "Wielokrotność " stosunków podejmowanych przez kobietę / 65
6. Odpłatność za seksualne usługi / 66
III. Konkluzje / 69
Rozdział czwarty. ILLAM TURPITER FACERE, QUOD SIT MERETRIX, NON TURPITER ACCIPERE, CUM SIT MERETRIX Status prostytutki w prawie rzymskim / 71
I. Licentiam stupri vulgare / 72
n. Vectigal meretricum / 78
III. Meretrix: p ersona infamis czy p ersona turpis? / 85
IV. Problem skuteczności żądania zwrotu zapłaty za świadczone przez prostytutkę usługi / 88
V. Capacitas prostytutki w prawie małżeńskim / 93
1. Meretrix a zakazy małżeńskie cesarza Augusta / 93
2. Zakazy małżeńskie w prawie poklasycznym ijustyniańskim / 97
3. Meretrices a konkubinat / 99
VI. Capacitas meretricis w rzymskim prawie spadkowym / 100
vn. Problem odpowiedzialności meretricis z actio servi corrupti / 103
VIII. Konkluzje / 105
ZAKOŃCZENIE / 109
WYKAZ SKRÓTÓW / 115
BIBLIOGRAFIA / 119
INDEKS ŹRÓDEŁ / 129

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum