Józef Pawlak

Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-146-5-
Rok wydania:
2002
Liczba stron:
286
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

Józef Pawlak

Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego

Kategoria produktu:

Ze Słowa wstępnego:Uniwersytet Wileński wznowił działalność w 1919 roku na mocy dekretuNaczelnego Wodza, Józefa Piłsudskiego pod nazwą Uniwersytetu StefanaBatorego. W odrodzonym państwie polskim, po niemalosiemdziesięcioletniej przerwie, została przywrócona do życia takbardzo zasłużona dla kultury narodowej wszechnica. Mimo piętrzących siętrudności natury materialnej i personalnej, w krótkim czasie stała sięważnym ośrodkiem nauki i kultury, a jej dobroczynne oddziaływaniedaleko wykraczało poza tereny Wileńszczyzny. Wraz z wskrzeszeniemuniwersytetu odrodziła się w Wilnie filozofia. Stało się to możliwe,gdyż katedry filozoficzne objęli profesorowie, którzy przybyli do Wilnaz różnych ośrodków naukowych kraju. W murach Alma Mater Vilnensisfilozofię wykładali wybitni uczeni: Wincenty Lutosławski, WładysławTatarkiewicz, Tadeusz Czeżowski, Marian Zdziechowski, Henryk Elzenberg,Marian Massonius, ks. Władysław Suszyński, Bogumił Jasinowski, WiktorSukiennicki, ks. Michał Klepacz i inni. Uczeni ci nie tylko zajmowalisię działalnością naukową i dydaktyczną, ale również wzbogacali życieakademickie występując z odczytami w ramach uniwersyteckich wykładówpowszechnych oraz na zebraniach Wileńskiego Towarzystwa Filozoficznegoi Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

Spis treści

Słowo wstępne
Józef Pawlak
Środowisko filozoficzne Wilna (1919-1945)
Włodzimierz Tyburski
Myśl etyczna na Uniwersytecie Wileńskim (1919-1945)
Barbara Szotek
Marian Massonius jako rzecznik naukowości filozofii w Wilnie
Wiesław Mincer
"Uniwersytet" Tadeusza Czeżowskiego
Romanas Pleckaitis
Litewskie badania nad filozofią uprawianą na Uniwersytecie Stefana Batorego
Dariusz Barbaszyński
W obliczu końca - wileńskie refleksje Mariana Zdziechowskiego
Zbigniew Opacki
Między filozofią historii a polityką. Niemcy w myśli Mariana Zdziechowskiego
Roman Bäcker
Marian Zdziechowski wobec bolszewickiej Rosji. Pomiędzy widmem zagłady a antykatastofizmem
Leszek Gawor
Nauka o wielości cywilizacji Feliksa Konecznego jako historiozofia
Eugeniusz Wasilewski
O istocie i sposobach funkcjonowania dobra według Feliksa Konecznego i Mariana Zdziechowskiego
Jerzy Kolarzowski
Bronisława Wróblewskiego filozoficzne założenia procesu tworzenia prawa
Józef Pawlak
Bogumił Jasinowski - badacz cywilizacji wschodniochrześcijańskiej
Summary
Indeks osobowy

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum