Irena Sawicka (red.)

Studia linguistica Polono-Meridianoslavica 9

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1030-1
Rok wydania:
1999
Liczba stron:
220
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

17,00 zł

Irena Sawicka (red.)

Studia linguistica Polono-Meridianoslavica 9

Studia linguistica Polono-Meridianoslavica to seria prac językoznawczych wydawana wspólnie przez kilka ośrodków naukowych w Polsce i w krajach byłej Jugosławii. Pierwotna nazwa serii (do nr 7) brzmiała Studia Linguistica Polono-Jugoslavica. Serię założyły i wydawały trzy ośrodki: Instytut Języka Polskiego PAN (Kraków), Wydział Językoznawstwa i Nauk Literaturoznawczych Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk (Skopie) oraz Akademia Nauk i Sztuk Bośni i Hercegowiny, Wydział Nauk Społecznych (Sarajewo). Od numeru 9 do współpracy dołączył Instytut Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu.

Składnia i morfologia

Zuzanna Topolińska (Skopie), O pewnych granicznych formalizacjach predykatu 'warunek'
Predrag Piper (Beogard), O kvantifikacji imenskom grupom u srpskom i drugim juznoslovenskim jezicima
Liljana Mitkovska (Skopie), The se passive in Macedonian compared to the neighboring Slavic languages
Aleksander Szwedek (Toruń), Dokonana interpretacja niektórych polskich czasowników niedokonanych: współdziałanie leksykonu, gramatyki i tekstu
Izabela Czerwińska (Toruń), Próba eksplikacji semantycznej przyimka w charakterze
Małgorzata Gębka-Wolak (Toruń), Gramatyczne uwarunkowania szyku w konstrukcjach konstytuowanych przez rzeczowniki odczasownikowe
Alina Kreisberg (Pescara), ,,Po stronie odbiorcy". Próba refleksji typologicznej nad językiem macedońskim

Fonetyka i fonologia

Bożydar Widoeski (Skopie), Systemy wokaliczne dialektów macedońskich. Aspekt slawistyczny i bałkanologiczny
Tatiana Zinowiewa (Toruń), Kontrowersyjne zjawiska z zakresu sandhi w języku rosyjskim w porównaniu z polskim
Magdalena Osowicka (Toruń), Problemy związane z realizacją oraz interpretacją fonologiczną wygłosowych grup samogłoskowych w języku polskim
Irena Sawicka (Toruń), Fonologiczna wartość palatalnych odpowiedników welarnych spółgłosek w polszczyźnie
Anna Korytowska (Toruń), Próba określenia izochronizmu w języku serbskim
Agnieszka Serowik (Toruń), Repartycja klitycznych form zaimków osobowych w języku polskim

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum